EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Vedoucí LAPE
Jaromír Beneš benes.jaromir@gmail.com
Zástupkyně vedoucího LAPE
Alexandra Bernardová sumenka@gmail.com
Vedoucí provozu laboratoře
Veronika Komárková verokomar@seznam.cz
Vedoucí paleoekologické skupiny
Petra Houfková petra.houfkova@gmail.com
Vedoucí archeozoologicé skupiny
Lenka Kovačiková lenka.kovacikova@gmail.com
Zaměstnanci
Tereza Šálková terezasalkova@seznam.cz
Jan Novák prourou@gmail.com
Jitka Kosňovská jitullka@gmail.com
Václav Vondrovský vaclav.vondrovsky@gmail.com
Jaromír Kovárník jaromir.kovarnik@gmail.com 
Michaela Divišová mdivisova@seznam.cz
Studenti
Kateřina Kodýdková k.kodydkova@gmail.com
Lenka Hrabáková lenka.hrabakova55@gmail.com
Eva Myšková evamyskova@gmail.com
Barbora Jonášová jonasovabara@gmail.com
Ivana Pravcová ivana.pravcova@gmail.com
Kristýna Trávníková kristyna.travnikova@seznam.cz
Adéla Novotná adlan@seznam.cz
Spolupracovníci
Adéla Pokorná adepo@seznam.cz
Eva Stehlíková stehlikovae@centrum.cz
Tomáš Bešta Bobiz@seznam.cz
Aleš Bezděk Zdeněk Vaněček Jana Janáková Kateřina Nováková Alžběta Čejková Tomáš Kolář Laura Sadori

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace