EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Bc. Barbora Jonášová

od 2015

Magisterské studium botaniky (specializace archeobotanika), Přírodovědecká fakulty Jihočeské univerzity, Diplomová práce "Srovnání semenné banky různých stanovišť v nivě řeky Lužnice zjištěné analýzou rostlinných makrozbytků." – školitelka Mgr. Alexandra Bernardová

Účast na výzkumu a Letní škole interdisciplinárních studií v Santa Seveře, Itálie

2014-2015

Bakalářské studium biologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university, Bakalářská práce " Fertilita, biosystematické a ekologické vztahy v populacích hasivky orličí (Pteridium aquilinum)." – školitel RNDr. Libor Ekrt, PhD.

Zaměstnána v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha

2013

Studijní pobyt Erasmus (1 rok), Faculté de Sciences, University of Neuchâtel, Rue Emile-Argand 11, 2000 Neuchâtel, Švýcarsko

Dobrovolník, Botanická zahrada města a Université de Neuchâtel, spoluřešitel projektu "Plantes croquantes", Švýcarsko

Obor vědeckého zájmu

Rostlinné makrozbytky v rámci paleoekologických výzkůmů.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace