EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Výuka

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie zabezpečuje část výuky oboru botanika se specializací archeobotanika, ale řadu dalších kurzů v různých studijních oborech na Jihočeské univerzitě. Na našem pracovišti vznikají práce bakalářského, magisterského a doktorského stupně. Charakteristickým rysem těchto prací je důsledné propojení studentských prací se základním i aplikovaným výzkumem. Jednoduše řečeno, studenti se podílejí na „živém“ aktuálním výzkumu pracoviště, ať je to doma nebo v zahraničí.

Výrazná je spolupráce s Archeologickým ústavem FF JU, kde pomáháme se školením studentů se zaměřením na environmentální archeologii. Laboratoř zajišťuje pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity řadu kurzů pro bakalářské a magisterské studium archeologie.

LAPE zajišťuje v současné době následující kurzy:

Přírodovědecká fakulta JU (všechny stupně studia)

Archeobotanika (J. Beneš, T. Šálková)

Dendrochronologie (T. Kyncl, T. Kolář, A. Čejková)

Palynologie (H. Svitavská)

Vývoj středoevropské krajiny (J. Beneš)

Historická etnobotanika (J. Beneš, J. Kosňovská)

Pro Filozofickou fakultu JU (bakalářské a magisterské studium archeologie)

Úvod do environmentální archeologie I. (J. Beneš)

Úvod do environmentální archeologie II. (J. Beneš, L. Kovačiková, P. Houfková, T. Šálková)

Archeozoologie pro archeology (L. Kovačiková)

Archeobotanika pro archeology (J. Beneš)

Počátky zemědělství (J. Beneš)

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace