EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Služby

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie poskytuje analytické služby archeologickým pracovištím v České republice i v zahraničí. Provádíme analýzy ve všech hlavních archeobotanických specializacích, především:

 • makrozbytková analýza
 • pylová analýza
 • diatomová analýza
 • analýza rostlinných fytolitů a škrobů
 • xylotomická/antrakologická analýza
 • dendrochronologická analýza
 • archeozoologická analýza

Jelikož Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity a biologické ústavy Akademie věd v Českých Budějovicích disponují odborníky v mnoha dalších, pro archeology zajímavých specializacích (entomologie, parazitologie, genetika), lze zajistit podle dohody i účast řady dalších specialistů.

Enviromentální dohledy na archeologickém výzkumu

Spolupráce s archeology probíhá na řadě úrovní. Poskytujeme jednak přímé poradenství na archeologických výzkumech, navrhneme nejvhodnější složení a průběh environmentálních analýz. Dále podle možností zabezpečíme transport a skladování odebraných vzorků z archeologických výzkumů.

Zajišťujeme také:

 • radiokarbonové datace
 • analýzy území pomocí historicko-geografických dat
 • sestavení a zprovoznění plavícího zařízení

Po provedení dohodnutých analýz sepíše analytik zprávu o archeobotanické (archeozoologické, paleoekologické) analýze a sestaví počítačovou databázi (programy Word, Excel a Access). Podle přání partnerského pracoviště lze pořídit fotodokumentaci nejzajímavějších nálezů (v digitální formě v kvalitním rozlišení pro tisk). v další fázi, pokud existuje zájem, jsme schopni dané výsledky v určitém časovém odstupu také upravit do publikovatelné formy a to i v požadovaném cizím jazyce, většinou v angličtině.

Archeobotanické, archeozoologické a paleoekologické analýzy jsou hrazené. Ceník našich služeb zašleme zájemcům na požádání v elektronické formě.

Vedle hrazených služeb rádi provedeme po vzájemné dohodě a podle našich možností další, většinou nové typy environmentálních analýz, jejichž metodologie není ještě rozvinutá a které jsou ve fázi pokusných analýz.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace