EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Archeogenetika

Co je archeogenetika?

Archeologie se zabývá studiem starých lidských civilizací a prostředím, ve kterém tyto civilizace žily. K tomu jim pomáhá systematické odkrývání a sběr materiálu jako jsou různé artefakty či kosterní pozůstatky. Cílem genetiky je porozumět zákonům dědičnosti v žijících organismech, tím že na základě informací známých o rodičích dokáže predikovat vlastnosti potomků. V archeogenetice jdeme opačným směrem: na základě informacích o potomcích se snažíme odhalit vlastnosti předchůdců. Archeogenetika může být tedy definována jako studium lidské minulosti za použití moderních molekulárních metod.

Archeogenetika v Netolicích

V rámci výzkumu neolitického pohřebiště Na Jánu probíhá od roku 2009 odběr vzorků na archeogenetickou analýzu. Zvláště důležité pohřby jsou vzorkovány za dodržování antikontaminačních podmínek. Cílem výzkum je zjistit genetické charakteristiky a profily zemřelých obyvatel Netolicka. Tato data bude možné porovnat se vzorky současných obyvatel Netolicka, kterých jsme zatím shromáždili kolem 150 a jejichž výzkum vede Dr. Emanuel Žďárský. Vzorky staré DNA (aDNA) jsou nyní vyhodnocovány v rámci doktorské práce Veroniky Roubové.

Informace o výzkumu pohřebiště naleznete zde:

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace