EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Bc. Kristýna Budilová

od 2019

Magisterské studium oboru Botanika – specializace Archeobotanika na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Fytolitová analýza na neolitickém tellu Vrbjanska Čuka v Pelagonii (Severní Makedonie) školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., konzultantka: Mgr. Kristýna Hošková

2013-2019

Bakalářské studium Biologie – specializace Antropologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Bakalářská práce: Fytolitová analýza materiálu ze záchranného archeologického výzkumu v Radčicích, okr. Strakonice. Školitelka: Mgr. Michaela Ptáková, konzultantka: Mgr. Kristýna Hošková

Obor vědeckého zájmu

Analýza rostlinných fytolitů a její využití v archeologii, archeobotanika střední a jihovýchodní Evropy, neolit, doba bronzová, subsistenční strategie a jejich proměny.

Účast na projektech

 • NCN OPUS 14 (2017/27/B/HS3/02925): ‘The Neolithic roundel at Nowe Objezierze. Social and cosmological aspects of cultural change at the end of the sixth and beginning of the fifth millennium BC’ (Univerzita v Gdańsku) 
 • IP projekt Letní archeobotanická škola 2016-2018: Archeobotanický výzkum neolitického tellu Vrbjanska Čuka v Pelagonii (Severní Makedonie)

Publikace

 • Beneš, J., Naumov, G., Majerovičová, T., Budilová, K., Bumerl, J., Komárková, V., Kovárník, J., Vychronová, M., Juřičková, L., 2018: An archaeobotanical onsite approach to the neolithic settlements at the southern Balkans: the case of Vrbjanska Čuka, a tell site in Pelagonia, Republic of Macedonia. Interdisciplinaria archaeologica 9(2):121-145.
 • Budilová, K., 2018: Fytolitová analýza materiálu ze záchranného archeologického výzkumu v Radčicích, okr. Strakonice. [Phytolith analysis of a material obtained by rescue archaeological excavation in Radčice, Strakonice district. Bc. Thesis, in Czech.] – 39 p., Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic.
 • Naumov, G., Mitkoski, A., Talevski, H., Murgoski, A., Dumurđanov, N., Beneš, J., Živaljević, I., Pendić, J., Stojanovski, D., Gibaja, J. F.; Mazzucco, N., Hafner, A., Szidat, S., Dimitrijević, V., Stefanović, S.,  Budilová, K., Vychronová, M., Majerovičová, T., Bumerl, J., 2018: Istražuvanje na lokalitetot Vrbjanska Čuka vo 2017 godina. Balcanoslavica (47/1): 253-285.

Účast na konferencích (výběr):

 • Atanasoska, N, Budilová, K.: Farmers and pastoralists: Case hypothesis of Pelagonia and Mariovo, Republic of (North) Macedonia. 15th Conference of Environmental Archaeology, 27.-28. 1. 2020, Prague, Czech Republic (přednáška)
 • Budilová, K., Ptáková, M.: Phytolith analysis of a material from the Neolithic site Radčice in South Bohemia (Czech Republic), The 18th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 3.-8. 6. 2019, Lecce. Italy (poster)
 • Beneš, J., Naumov, G., Majerovičová, T., Budilová, K., Bumerl, J., Komárková, V., Kovárník, J., Vychronová, M., Juřičková, L.,. Onsite Bioarcheological Knowledge of the Neolithic settlements in the Balkans: The case of Vrbjanska Čuka, a tell-site in Pelagonia, Republik of Macedonia. 13th Conference of Environmental archaeology, 26.-28. 2. 2018, Modena, Italy (přednáška)
 • Beneš, J., Naumov, G., Živaljević, I., Majerovičová, T., Bumerl, J., Dimitrijević, V. Komárková, V., Vychronová, M., Budilová, K., Kovárník, J., Stefanović, S.: Bioarchaeology at the tell-site Vrbjanska Čuka in Pelagonia -​ pilot results 2016 and field season 2017​. Neolithic in Macedonia III, 14.12.02017, Skopje, Republic of Macedonia (přednáška)

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace