EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Vedoucí provozu laboratoře

Mgr. Veronika Komárková

1992–1995

Bakalářské studium, Biologická fakulta JU, České Budějovice, katedra botaniky (Téma: Mechanizmy regenerace a jejich vliv na udržení druhové diverzity, školitel J. Lepš).

1995–1998

Magisterské studium. Bilogická fakulta JU, České Budějovice, katedra botaniky (Téma: Kolonizace uměle vytvořených děr ve vybraných lučních porostech jižních ech Čech, školitel J. Lepš).

1998-1999

Zaměstnána v Botanickém ústavu Akademie věd v Průhonicích.

1999–2004

Doktorské studium, Biologická fakulta JU, České Budějovice (Téma : Invaze borovice vejmutovky (Pinus strobus) v NP Českosaské Švýcarsko, školitelka V. Hadincová) – nedokončeno, změna zaměření.

1999–2002

Zaměstnána ve společnosti Archeos jako archeobotanička.

2002–2007

Zaměstnána v LAPE, Biologická fakulta JU, České Budějovice jako archeobotanička.

2007-2010

Mateřská dovolená.

od 2010

Zaměstnána v LAPE, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice jako archeobotanička.

Obor vědeckého zájmu

Rostlinné makrozbytky převážně z období středověku. Od roku 1999 provedla řadu analýz materiálu z mnoha archeologických výzkumů v České republice. Specializuje se na časový úsek doba bronzová až vrcholný středověk.

Zahraniční praxe

  • 2001, srpen Belize, organizováno University of California, Davis, USA

Publikace

  • Kočár, P., Stružková, D., Kočárová, R., Podolská, V. 2001: Analýza rostlinných zbytků z Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 6, 105-140.
  • Komárková, V. 2003: Analýza rostlinných makrozbytků z Provaznické ulice (Cheb 2002) – Analyse der pflanzlichen Makroreste aus der mittelalterlichen Abfallgrube in der Bindergasse (Cheb 2002), Sborník Chebského muzea 2002, 45-51.
  • Komárková, V. 2004: Cheb Dlouhá 19 – rostlinné makrozbytky- Pflanzliche Makroreste aus der Langgasse 19 in Eger, Sborník Chebského muzea 2003, 56-59.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace