EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Jitka Kosňovská

1999 – 2003

Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí

2003 – 2004

Jazyková škola Lingua Viva v Praze (angličtina, španělština)

2004 – 2009

Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Bakalářská práce: Analýza rostlinných makrozbytků z objektu novověké studny z Prahy-Celetné ulice a možnosti digitální fotografické dokumentace. Školitel: PhDr. Jaromír Beneš Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc.

2005 – 2006

Přerušení studia – studijní pobyt v USA

1. 12. 2009 – 15. 3. 2011

Částečně zaměstnána v laboratoři archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborná pracovnice a účastnice projektu vývoje archeobotanické databáze ArboDat

6/2009

Mezinárodní letní škola umění ArtCamp, PlzeňKurz digitální fotografie.

2009 – 2011

Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Magisterská práce: Analýza rostlinných makrozbytků z klenebního zásypu Vladislavského sálu Pražského hradu. Školitel: PhDr. Jaromír Beneš Ph.D.

od 21. 10. 2011

Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Diplomová práce: Archeobotanika a historická etnobotanika centrálních míst raného novověku na příkladu Pražského hradu a jeho zázemí. Školitel: PhDr. Jaromír Beneš Ph.D.

 

 

Odborná činnost- účast na konferencích, publikace

  • 31. 5. – 5. 6. 2010 15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany in Wilhelmshaven, Germany.Poster: Kosňovská J., Beneš J., Frolík J., Matiášek J. Archaeobotanical analysis of the Early Modern vault infill from Vladislav Hall, Old Royal Palace, Prague Castle, Czech Republic.
  • 9. – 10. 2. 20117 Konference environmentální archeologie, Brno.Prezentace: 1) Kosňovská J.: Původ, šíření a význam kaštanovníku jedlého (Castanea sativa).  2) Beneš J., Čulíková V., Kosňovská J., Frolík J., Matiášek J.       Luxusní rostliny na Pražském hradě v raném novověku: ohlas           Mediteránu ve střední Evropě.
  • 5. – 10. 9. 2011 Environmental Archaeology of Urban sites, GdaňskPrezentace: Kosňovská J., Beneš J., Frolík J., Matiášek J. Archaeobotanical analysis of the early modern waste-vault infill from Vladislav hall, Prague castle.
  • 2011: Kosňovská J., Houfková P., Kovář D.: Lannova třída ve světle archeobotanických analýz, Archeologické výzkumy vjižních Čechách, 24/2011, 263-280.
  • 2012 Beneš J., Čulíková V., Kosňovská J., Frolík J., Matiášek J.: Luxury Goods at Prague Castle: the Archaeobotany of Imported Useful Plants in the Early Modern Period, Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology
  • 2013 (in public): The origin, archaeobotany and ethnobotany of sweet chestnut (Castaneasativa Miller) in the Czech Republic, Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology

 

 

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace