EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Bc. Eva Myšková

2008 - 2012

Bakalářské studium biologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; bakalářská práce: Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště na Národní třídě, Praha – školitel doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

od 2012

Magisterské studium parazitologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; magisterská práce: Střevní paraziti suchozemských obratlovců na Svalbardu – školitel doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Obor vědeckého zájmu:

parazitologie, paleoparazitologie

Účast na konferencích

 • 2013 9. konference environmentální archeologie (KEA), České Budějovice.

  Myšková E. & Houfková P., Kočár P., Cymbalak T., Ditrich O. Paleoparasitological findings at the archaeological locality in Prague, Národní třída (poster)

  Houfková P., Jiřík J., Kovalčiková L., Novák J., Pták M., Šálková T., Bešta T., Čejková A., Myšková E. Středověká studna v Písku Na Bakalářích

 • 2011 Conference of Environmental Archaeology of Urban Sites, Gdańsk, Poland.

  Myšková E., Cymbalak T., Sak B., Ditrich O. Paleoparasitological findings at the archaeological locality in Prague, Národní třída (poster)

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace