EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Bc. Libor Vobejda

od 2018

Studium magisterského programu archeologie na FF JU. Diplomová práce na téma: Vývoj klimatu a osídlení jižních Čech na základě porovnání dendroklimatologických a archeologických dat mladého holocénu jižních Čech, školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., konzultant: RNDr. Jan Altman, Ph.D.

2015–2018

Bakalářské studium archeologie. Obhájená bakalářská práce na téma: Klimatický vývoj v době železné a římské: přehled soudobého bádání a případová studie jižních Čech školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Obor vědeckého zájmu

Dendrochronologická analýza historických dřev z jižních Čech, především rybničních výpustí. Holocénní paleoklimatologie jižních Čech. Analýzy uhlíků z archeologických objektů. Xylotomická analýza a možnosti datování antrakologického materiálu. Prostorová analýza lidského osídlení v prostředí GIS.

Účast na projektech

  • 2018–dosud: Letní archeobotanické školy v Severní Makedonii (Pelagonie, Ochridská oblast)
  • 2020 Dendrochronologická analýza oltáře Zelená Hora

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace