EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Zdeněk Vaněček

2002–2005

Bakalářské studium na Biologické fakultě; bakalářská práce: Sukcese vegetace na náplavech vzniklých po povodni v roce 2002 – školitel Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

2005–2008

Magisterské studium na Biologické/Přírodovědecké fakultě. Téma diplomové práce: Biologie smilu písečného (Helichrysum arenarium) v České Republice – školitel Ing. Milan Štech, PhD.

od 2007

Archeobotanik v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie, PřF JU.

od 2008

Postgraduální studium archeobotaniky na Přírodovědecké fakultě JU; téma disertace: Maktozbytková analýza trvale zamokřených sedimentů otevřené krajiny – školitel PhDr. Jaromír Beneš, PhD.

od 2008

Magisterské studium environmentální archeologie na Filozofické fakultě JU; diplomová práce: Odraz života středověké městské komunity v Chrudimi na základě studia rostlinných makrozbytků ze středověkých jímek – školitel PhDr. Jaromír Beneš, PhD.

Obor vědeckého zájmu

Analýza rostlinných makrozbytků, zejména z trvale zamokřených sedimentů, a metodologie makrozbytkové analýzy.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace