Vedoucí paleoekologické skupiny
Palynologie PAPAVER Mezolit Hornomoravský úval
a další
petra.houfkova@gmail.com
+420 777 001 621

Pracuje v laboratoři archeobotaniky a paleoekologie a specializuje se na pylovou analýzu, analýzu nepylových objektů a mikrouhlíků využitých při paleorekonstrukcích a v archeologických kontextech. Věnuje se vývoji krajiny v době poledové v centrální Evropě především na základě syntézy dat z oblastí severních Čech (Krušné hory, Podkrušnohorská pánev a České středohoří), jižních Čech (Písecké hory, Šumavské podhůří a Jihočeská pánev) a Hornomoravského úvalu. Zvláštní slabost má pro témata zahrnující vzorky z archeologických kontextů středověké Prahy a pocházejících z archeologických artefaktů.