EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Petra Houfková

 • od 2010 Zaměstnána na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie (LAPE)
 • od 2009 Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PhD. program: Botanika, specializace Archeobotanika a Paleoekologie PhD. téma: Využití pylové analýzy pro paleorekonstrukce a v archeologických situacích
 • 2006-2009 Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Mgr. program: Experimentální biologie Mgr. práce (výzkumný projekt) HOUFKOVÁ, P. (2009): Identification of interacting partners of Discs overgrown in vivo, Mgr. práce. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 59 str. (v angličtině)
 • 2003-2006  Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Bc. program: Obecná biologie Bc. práce (výzkumný projekt) HOUFKOVÁ, P. (2006): Funkční analýza methyltransferáz z Trypanosoma brucei, Bc. práce. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 34 str.

Obor vědeckého zájmu

Specializace na pylovou analýzu, analýzu nepylových objektů a mikrouhlíků využitých při paleorekonstrukcích a v archeologických kontextech. Témata zahrnující oblasti severních Čech (Krušné hory, Podkrušnohorská pánev) a jižních Čech (Písecké hory, Šumavské podhůří a Jihočeská pánev) a Hornomoravského úvalu. Témata zahrnující vzorky z archeologických kontextů středověké Prahy a pochazejících z archeologických artefaktů.

Projekty a spolupráce

 • 2018 mateřská dovolená
 • od 2018 NAKI DG18P02OVV060 Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin
 • 2013-2017 GAČR13-08169S Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe
 • 2016 mateřská dovolená
 • 2013-2015 PAPAVER - Centre for human and plant studies in Europe and Northern Africa in the postglacial period
 • 2013-2015 GAČR13-11193S Holocene environmental dynamics in the Hornomoravský úval region: Key processes inducing the formation of recent landscape mosaic
 • od 2012 Development of historical pluzina landscape with agrarian terraces in the light of an interdisciplinary approach, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • 2009-2012 GAČR206/09/1564 - A multi-proxy paleoecological investigation of the unique sediments from the former Komořanské jezero Lake, Most Basin, Czech Republic
 • 2008 SGA2008/006 (řešitel)
 • 2007 SGA2007/007 (řešitel)
 • 2006 SGA2006/005 (spoluřešitel)

Zahraniční spolupráce

 • 2012, říjen měsíční výzkumná stáž na Newcastle University, Great Britain, School of Geography, Politics and Sociology (financováno GAČR206/09/1564)

Publikace

 • Salaš M., Šálková T., Houfková P., Kmošek M. (2020) An Urnfield period metal hoard from Babí lom ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological semantic and environmental contex. Archeologické rozhledy. LXXII: 26-66.
 • Tichá A., Bešta T., Vondrák D., Houfková P., Jankovská V. (2019) Nutrient availability affected shallow-lake ecosystem response along the Late-Glacial/Holocene transition. Hydbrobiologia. 846: 87-108.
 • Houfková P., Horák H., Pokorná A., Bešta T., Pravcová I., Novák J., Klír T. (2019) The dynamics of a non-forested stand in the Krušné Mts.: the effect of a short-lived medieval village on the local environment. Vegetation History and Archaeobotany. 28: 607-621.
 • Chvojka O., Menšík P., Houfková P., Šálková T. (2018) On the issue of rib hoards from an Early Bronze Age settlement context: The hoard from Kucer in south Bohemia from the perspective of archaeology and archaeobotany. Archeologicke Rozhledy 70:195-238.
 • Abraham V., Novák J., Houfková P., Petr L., Dudová L. (2017) A Landscape Reconstruction Algorithm and pedoanthracological data reveal Late Holocene woodland history in the lowlands of the NE Czech Republic. Rewiev of Paleobotany and Palynology 244: 54-64.
 • Kysela, J., Bursák, D., Houfková, P., Šálková, T. (2017) Stebno-Nouze: pozoruhodný laténský depot z Podbořanska. Archeologické Rozhledy LXIX: 74-108.
 • Houfková, P., Bešta, T., Bernardová, A., Vondrák, D., Pokorný, P., Novák, J. (2017) Holocene climatic events linked to environmental changes at Lake Komořany Basin, Czech Republic, Holocene 27: 1132-1145. DOI: 10.1177/0959683616683250.
 • Novák, J., Abraham, V., Houfková, P., Kočár, P., Vaněček, Z., Peška, J. (2017) History of the Litovelské Pomoraví woodland (NE Czech Republic): A comparison of archaeo-anthracological, pedoanthracological, and pollen data, Quaternary International 463: 352-362.
 • Novák, J., Abraham, V., Kočár, P., Petr, L., Kočárová, R., Nováková, K., Houfková, P., Jankovská, V. & Vaněček, Z. (2017) Middle- and upper Holocene woodland history in central Moravia (Czech Republic) reveals biases of pollen and anthracological analysis, Holocene 27: 349-360.
 • Šálková T., Hiltscher T., Novák J., Houfková P., Kovačiková L (2017) Bioarcheologická anaýza polykulturní lokality Písek -AISIN II (okr .Písek) z roku 2014. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30: 185-211.
 • Šálková T., Houfková P. (2017) Organické materiály jako součást depotů kovových artefaktů. In: Chvojka a kol. (eds) Nové české depoty doby bronzové. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v .i., Západočeské muzeum v Plzni, p. o. České Budějovice, Praha, Plzeň. str: 195-197.
 • Hošek, J., Prach, J., Šída, P., Houfková, P., Vondrák, D., Lisá, L., Pokorný, P., Chvojka, O., Dohnal, J. (2016) Sedimentární vývoj pozdně glaciálních jezer u Veselí nad Lužnicí. Geoscience Research Reports 49: 157-164.
 • Chvojka, J., John, J., Thomováí, Z., Bezděk, A., Bumerl , J., Dudáček, K., Houfková, P., Kovačiková, L., Kovář, D., Šálková, T. (2016) Bošilecký poklad. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 175 s. ISBN 978-80-7394-574-9.
 • Houfková, P., Bumerl, J., Pospíšil, L., Karlík, P., Beneš, J., Bernardová, A., Hrabalíková, M., Janečková Molnárová, K., Hejcman, M. (2015) Origin and development of long-strip field patterns: A case study of an abandoned medieval village in the Czech Republic. Catena, 135: 83-91.
 • Čapek, L., Chvojka, O., Kodýdková, K., Beneš, J., Houfková, P., Myšková, E. (2015) Středověká odpadní jímka domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích ve výsledcích rozboru artefaktů a environmentálních analýz, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28: 227-252.
 • Hlásek, D., Houfková, P., John, J., Novák J., Šálková T. (2015) Všemyslice – Kozí vrch. Nové poznatky o hradišti z počátku střední doby bronzové, výsledky multidisciplinárního výzkumu. Archeologie západních Čech 9: 96-121.
 • Hlásek, D., Chvojka, O., Šálková, T., Fröhlich, J., Houfková, P., Kovačiková, L., Majer, A., Menšík, P., Michálek, J., Netolický, P., Novák, J., Pavelka, J., Petřík, J., Sosna, D. (2015) Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 10. České Budějovice.
 • Šálková, T., Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T., Čejková, A., Myšková, E. (2015) Economy and Environment of a Medieval Town Reflected in Wells Backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology 4: 63-82.
 • Šálková, T., Bezděk, A., Březinová, H., Farkašová, K., Houfková, P., Chvojka, O., John, J., Koník, P., Kovačiková, L., Michálek, J., Novák, J., Pavelka, J., Šuláková, H., Bešta, T., Myšková, E., Weiter, L., Zronek, P. (2015) Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Památky archeologické 106: 95-135.
 • Vondrák, D., Prach, J., Houfková, P. (2015): Sedimenty postglaciálních jezer v ČR – unikátní přírodní archívy (českou) limnologií přehlížené, str. 162-167 in: Rádková, V., Bojková, J. (eds.): XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“ - Sborník příspěvků. Mikulov 29.6.-3.7.2015, ČLS a Masarykova univerzita v Brně, Brno.
 • John, J., Houfková, P. (2014) Laténský depot z Holubova. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 27: 181-192.
 • Hlásek, D., Houfková, P., Kovačiková, L., Majer, A., Novák, J., Pavelka, J., Bešta, T., Šálková, T. (2014) The Use of Environmental Methods for Studying the Fortification, Economic System and Natural Environment of a Hillfort from the Beginning of the Middle Bronze Age at Vrcovice, Czech Republic. Interdisciplinaria archaeologica V.
 • Prostředník J., Hadacz R., Houfková P., Novák J. (2014) Bioarcheologický výzkum skalní dutiny Velbloud v Klokočských skalách. Archeologie ve středních Čechách, 18: 114–145.
 • Pokorná A., Houfková P., Novák J., Bešta T., Kovačiková L., Nováková K., Zavřel J., Starec P. (2014) The Oldest Czech Fishpond Discovered? An Interdisciplinary Approach to Reconstruction of Local Vegetation in Mediaeval Prague Suburbs. Hydrobiologia, 730: 191–213.
 • Zímova K., Pospíšil L., Janovská V., Karlík P., Houfková P., Bumerl J., Molnárová K., Beneš J., Bernardová A. (2013) Analýza vývoje plužiny zaniklé obce Malonín na Prachaticku. Acta Pruhoniciana, 104: 27–37.
 • Beneš J., Pták M., Dobisíková M., Hojerová H., Houfková P., Kutílková P., Parkman M., Šálková T., Žďárský E. (2012) Výzkum Hradiště Na Jánu v Netolicích v krajinných, antropologických, genetických a artefaktuálních souvislostech: Zpráva za sezónu 2011. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 25.
 • Starec P., Houfková P. & Bernardová A. (2012) Příspěvek k poznání přírodních podmínek Nového Města – výzkum v Panské ulici čp. 1308/II. Staletá Praha, 28/2: 102-117.
 • Houfková P., Bernardová A., Nováková K. & Novák J. (2011) Sepekov - vodárna Závist: záznam mladoholocenní vegetační dynamiky jedlové olšiny. Rekonstrukce vegetačních změn v nivě říčky Smutná u Sepekova. V: Chvojka O. et al., Osídlení doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 8. České Budějovice, 328-333 str.
 • Kosňovská J., Houfková P. & Kovář D. (2011) Lannova třída v Českých Budějovicích ve světle archeobotanických analýz a historických pramenů. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 24: 263-280.
 • Novák J., Bernardová A., Bešta T., Houfková P. & Jankovská V. (2011) Litorální část Komořanského jezera z pohledu paleoekologických analýz. Severočeskou přírodou, 42: 83-88.

Vybrané příspěvky na konferencích

 • Houfková, P., Bernardová A., Novák J., Horák J. (2014) Complex of mountain mires located in the Ore mountains, Central Europe: its origin and development. Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites, Bern, Switzerland. (poster)
 • Uhrová K., Houfková P., Beneš J. (2013) Late Glacial vegetation development of the South Bohemian Basin, Czech Republic. Pollen Monitoring Programme 9th International Meeting, Prague, Czech republic. (poster)
 • Houfková P., Novák J., Bernardová A. (2013) Fire history and vegetation dynamics recorded in sediment of the Komořany lake, Czech republic. 56th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS 2013), Tartu, Estonia. (poster)
 • Houfková P., Pták M., Jiřík J., Kodýdková K., Vaněček Z., Stehlíková E., Baudyšová J., Majer A., Bešta T., Komárková V., Beneš J., Divišová M., Šálková T. (2013) Archeobotanical evidence of human impact within the area of Pisecke mountains, Czech Republic, 6th Conference of The International Workgroup for Palaeoethnobotany, Thessaloniki, Greece. (poster)
 • Bernardová A., Houfková P., Novák J., Chvojka O. and Nováková K. (2013) Of alder and man. 6th Conference of The International Workgroup for Palaeoethnobotany, Thessaloniki, Greece. (poster)
 • Bešta T., Novák J, Jankovská V., Lisá L, Houfková P., Bernardová A., Dreslerová D., Valentová D., Tátosová J., Vondrák D. (2013) Vývoj Komořanského jezera ve světle novývh informací ze zachráněných profilů, 9. konference environmentální archeologie , České Budějovice (orální prezentace)
 • Pospíšil L., Houfková P., Bumerl J., Karlík P., Beneš J., Zímová K., Janovská V., Molnárová K., Bernardová A. (2013) Vývoj historické plužiny s agrárními terasami ve světle interdisciplinárního přístupu , 9. konference environmentální archeologie , České Budějovice. (orální prezentace)
 • Houfková P., Šálková T., Jiřík J., Kovačiková L., Novák J., Pták M., Bešta T., Čejková A., Myšková E. (2013) Středověká studna v Písku Na Bakalářích, 9. konference environmentální archeologie, České Budějovice. (příspěvek)
 • Šálková T., Houfková P., Novák J., Bezděk A., Šuláková H., Kovačiková L., Březinová H., Farkašová K., Koník P., Pavelka J., Myšková E., Bešta T., John J., Chvojka O., Michálek J. (2013) Organické materiály z mohyly starší doby železné ze Zahrádky na Českokrumlovsku, 9. konference environmentální archeologie, České Budějovice. (příspěvek)
 • Houfková P., Bešta T., Bernardová A., Jankovská V., Valentová D., Lisá L. & Novák J. (2012) Multi-proxy paleoecological study of the profile PK-1-C from the former Komořany Lake, Czech Republic. 12th International Palaeolimnology Symposium, Glasgow, Velká Británie. (prezentace posteru)
 • Bešta T., Novák J., Jankovská V., Lisá L., Houfková P. & Bernardová A. (2012) Multi-proxy resarch of the exploited former lake, Lake Komořany, Czech Republic. 12th International Palaeolimnology Symposium, Glasgow, Velká Británie. (příspěvek)
 • Jiřík J., Pták M., Šálková T., Houfková P. & Kovačiková L. (2012) Archaeological Excavation at the Bakaláře Square in Písek (South Bohemia): Medieval and Early Modern Water Management. 22. Treffen: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern /West- und Südböhmen /Oberösterreich, Attersee – Mondsee, Rakousko. (orální prezentace)
 • Chvojka O., Šálková T., Houfková P., John J., Kovačiková L., Michálek J. & Novák J. (2012) Organic material from the Iron Age tumulus in Zahrádka (South Bohemia). XII. International conference of Urnfield and Hallstatt period, Hriňová. (příspěvek)
 • Bešta T. & Houfková P., Novák J., Janovská V., Valentová D., Lisá L. & Dreslerová D. (2012) Komořanské jezero – výsledky analýzy profilů z odlišných partií jezera. 8. Konference environmentální archeologie, Praha. (prezentace posteru)
 • Bernardová A., Houfková P., Novák J., Nováková K., Šálková T., Chvojka O. (2012) Je tam stráň a příkrej sráz, modrá tůň a bobří hráz... aneb... co má společného bobr a člověk? 8. Konference environmentální archeologie, Praha. (příspěvek)
 • Myšková E. & Houfková P., Kočár P., Cymbalak T. & Ditrich O. (2012) Palaeoparasitological findings at an archaeological locality in Prague, Národní třída. 8. Konference environmentální archeologie, Praha. (prezentace posteru)
 • Houfková P., Pokorná A., Bešta T., Kovačiková L., Nováková K. & Starec P. (2011) The oldest Czech medieval pond, Prague. Environmental Archaeology of Urban Sites, Gdansk, Polsko. (prezentace posteru)
 • Houfková P., Pokorná A., Bešta T., Kovačiková L., Nováková K., Starec P. (2011) Nejstarší rybník na našem území - rekonstrukce vývoje středověké vodní nádrže a jejího okolí. 7. Konference environmentální archeologie (KEA), Brno. (orální prezentace)
 • Bernardová A., Novák J., Houfková P., Meduna P. (2011) Vegetace a počátky vinařství středověkého Mělníka. 7. Konference environmentální archeologie (KEA), Brno. (poster)

Pedagogická aktivita

 • od 2017 – Zobrazování v bioarcheologii (vybrané přednášky)
 • od 2015 – Archeobotanika + Archeobotanika pro archeology (vybrané přednášky)
 • od 2012 – Úvod do environmentání archeologie (vybrané přednášky)
 • 2012 – Terénní praxe pro biology (vybrané přednášky)
 • 2011 – Palynologie (asistence s vybranými semináři)
 • 2011 – Archeologická terénní praxe (vybrané přednášky)
 • od 2015 konzultant Mgr. práce: Holocénní požárová aktivita vrcholových partií Krušných hor s důrazem na období středověku
 • 2013- 2015 konzultant Bc. práce: Human impact recorded by pollen analysis in sediments of Netolicko region
 • 2011 – květen 2012 – školitel Bc. práce: Palaeoecological study of a site near the Černiš fish pond (České Budějovice, Czech Republic)

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace