EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Michaela Ptáková (Divišová)

Od 2014

Doktorské studium archeobotaniky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dizertační práce: Hunter-gatherer archaeobotany: Central European Mesolithic; školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., školitel-specialista: PhDr. et Mgr. Petr Šída, Ph.D.

2011-2013

Magisterské studium archeobotaniky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Hunter-gatherer archaeobotany: Central European Mesolithic; školitel PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

2007-2011

Bakalářské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z historie a z archeologie. Bakalářská práce: Characteristics of the end of the Mesolithic in Central Europe based on findings of artefactual and environmental archaeology; školitel PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Obor vědeckého zájmu

Archeologie a archeobotanika středoevropského mezolitu a neolitu, proces neolitizace, analýza rostlinných makrozbytků

Zahraniční studijní pobyty a stáže

 • říjen-listopad 2017 Universität Regensburg, Prof. Dr. Peter Poschlod – stáž
 • 2010-2011 University of Sheffield, Department of archaeology – studijní pobyt

Projekty

 • 2017-2019 GA ČR (17-07851S, P. Pokorný), Úpadek lesních ekosystémů v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost (Botanický ústav AV ČR)
 • 2013-2018 GA ČR (13-08169S, P. Pokorný), Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy.
 • 2013-2015 GA JU (116/2013/P, J. Beneš), Bioarcheologie jižních Čech.
 • 2013-2015 PAPAVER (PEE2.3.20.0289) Centrum studia člověka a rostlin Evropy a severní Afriky doby poledové.
 • 2012-2014 GA ČR (P405/12/2173), J. Beneš), Neolitické domy z Hrdlovky, SZ Čechy: změny tvaru a významu.

Příspěvky na konferencích

 • Ptáková, M., Pokorný, P., Šída, P., Novák, J.,Horáček, I., Juřičková, L., Meduna, P., Bezděk, A., Myšková, E., Wall, M., Poschlod, P.: From Mesolithic hunters to Iron Age herders. A unique record of woodland exploitation from eastern Central Europe (Czech Republic). Conference of Environmental Archaeology, 27.-28. 1. 2020, Prague, Czech Republic (přednáška)
 • Budilová, K., Ptáková, M.: Phytolith analysis of a material from the Neolithic site Radčice in South Bohemia (Czech Republic), The 18th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 3.-8. 6. 2019, Lecce. Italy (poster)
 • Ptáková, M, Pokorný, P., Šída, P.: From hunter-gatherers to forest herders: a multi-proxy study of a Holocene sequence containing animal dung at the rock-shelter site Velký Mamuťák, Northern Bohemia, The 18th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 3.-8. 6. 2019, Lecce. Italy (poster)
 • Pokorný, P., Šída, P., Juřičková, L., Ptáková, M., Novák, J., Bobek, P.: 1st millennium BC forest ecosystem transformation in Bohemian sandstone areas: Were humans involved?, 14th Conference of Environmental archaeology, 26.-28. 2. 2018, Modena, Italy (přednáška)
 • Beneš, J., Kosňovská, J., Ptáková, M., Pokorná, A.: Edible trees from forest fields to fields of orchards. Arboriculture in Czech Republic and Slovakia according archaeobotanical and ethnobotanical knowledge. The second agrarian revolution. Origin and spread of tree cultivation, 25.-26. 11. 2017, Briones, Spain (přednáška)
 • Vondrovský, V., Bumerl J., Divišová, M., Pták, M.: Nejnovější poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017, 25.-27. 9. 2017, Bělecký mlýn, Czech Republic (přednáška)
 • Pokorný, P., Šída, P., Juřičková, L., Hošek, J., Novák, J., Divišová, M., Bobek, P., Abraham, V., Kuncová, K., Horáček I., Kozáková, R., Meduna, P., Šizling, A., Svoboda, J., Sádlo, J., Cílek, V., Ložek, V: Souostroví extrémů. Zvláštnosti postglaciálního vývoje přírody českých pískovcových území. 6. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2017, 18. 5. 2017, Pavlov, Czech Republic (přednáška)
 • Divišová, M., Šída, P., Pták, M., Beneš, J., Pokorný P.: North Bohemian sandstone rockshelters: an attempt at reconstructing past landscapes and human impact using plant macroremains. The 17th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 4.-9. 7. 2016, Paris, France (poster)
 • Eigner, J., Prekop, F., Divišová, M., Řezáč, M.: Zwei mesolithische Fundstellen in Tašovice bei Karlsbad, Westböhmen. AG Mesolithikum, 17.-19. 3. 2016, Krásná Lípa, Czech Republic (přednáška)
 • Divišová, M., Pták, M., Vondrovský, V., Bumerl, J.: Význam totálního vzorkování pro studium vzniku výplní archeologických objektů na příkladu neolitického sídliště v Radčicích. 12. konference environmentální archeologie, 8.-9. 2. 2016, Praha, Czech Republic (přednáška)
 • Bumerl, J., Vondrovský, V., Křivánek, R., Prokop, V., Divišová, M., Menšík, P., Šálková, T., Chvojka, O.: Komplexní výzkum neolitického sídliště u Mažic a nové poznatky o pravěkém osídlení na Třeboňsku a Veselsku. 12. konference environmentální archeologie, 8.-9. 2. 2016, Praha, Czech Republic (přednáška)
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Šída, P., Divišová, M., Kovačiková, L., Kovárník, J., Vavrečka, P.: Neolitický dům 8 (SBK) z Hrdlovky se vzácnou depozicí mlecích kamenů: analýza a 3D virtuální rekonstrukce. 12. konference environmentální archeologie, 8.-9. 2. 2016, Praha, Czech Republic (přednáška)
 • Divišová, M., Šída, P., Komárková, V., Pták, M.: The Mesolithic in the Bohemian paradise. Recent archaeobotanical research. International Open Workshop: Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes IV, 24.-27. 3. 2015, Kiel, Germany (poster)
 • Divišová, M., Šída, P.: Hunter-gatherer archaeobotany. The Mesolithic in the Bohemian paradise. 11. Conference of Environmental Archaeology, 9.-11. 2. 2015, České Budějovice, Czech Republic (poster)
 • Vondrovský, V., Beneš, J., Divišová, M., Kovačiková, L., Šída, P.: Constructing the life patterns through the dump. A contribution to spatial organisation of long house life, example of Hrdlovka settlement (Czech Republic). The 20th Annual Meeting of EAA, 10.-14. 9. 2014, Istanbul, Turkey (přednáška)
 • Beneš, J., Divišová, M., Vondrovský, V.: Neolithic longhouse phenomenon. Meanings, inhabitants, successors. The 20th Annual Meeting of EAA, 10.-14. 9. 2014, Istanbul, Turkey (poster)
 • Divišová, M., Šálková, T., Šída, P.: Issues and possibilities in hunter-gatherer archaeobotany. An example from the Schwarzenberg Lake, Czech Republic. The 20th Annual Meeting of EAA, 10.-14. 9. 2014, Istanbul, Turkey (poster)

Publikace

 • Ptáková, M., Pokorný, P., Šída, P., Novák, J., Horáček, I., Juřičková, L., Meduna, P., Bezděk, A., Myšková, E., Walls, M., Poschlod, P.: From Mesolithic hunters to Iron Age herders. A unique record of woodland exploitation from eastern Central Europe (Czech Republic). Vegetation History and Archaeobotany (accepted).
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Ptáková, M., Kovačiková, L., Šída, P. 2019: The Neolithic site of Hrdlovka. České Budějovice: Episteme.
 • Vondrovský, V., Bumerl, J., Šída, P., Ptáková, M., Pták, M., Chvojka, O. 2018: Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech. Archeologické rozhledy 70, 147-194.
 • Svoboda, J., Pokorný, P., Horáček, I., Sázelová, S., Abraham, V., Divišová, M., Ivanov, M., Kozáková, R., Novák, J., Novák, M., Šída, P., Perri, A. 2018: Late Glacial and Holocene sequences in rockshelters and adjacent wetlands of Northern Bohemia, Czech Republic: Correlation of environmental and archaeological records. Quaternary International 465, 234-250.
 • Pokorný, P., Novák, J., Šída, P., Divišová, M., Kozáková, R., Abraham, V. 2017: Vývoj vegetace severočeských pískovcových území od pozdního glaciálu po střední holocén. In: Svoboda, J. A. (ed.), Mezolit severních Čech 2, Dolnověstonické studie, 11-37.
 • Beneš, J., Divišová, M., Vondrovský, V. 2016: The Neolithic longhouse phenomenon at the Hrdlovka site, Czech Republic: meanings, inhabitants, and successors. In: L. Amkreutz, F. Haack, D. Hofmann, I. van Wijk (eds.), Something out of the ordinary? Interpreting diversity in the Early Neolithic Linearbandkeramik culture of central and western Europe, 65-88. Cambridge Scholars Publishing.
 • Beneš, J., Pták, M., Růžička, P., Divišová, M., Bumerl, J., Hojerová, H., Konrádová, M., Roubová, V. 2016: The Archaeopark at Netolice: Reconstruction of an early medieval hillfort in South Bohemia. Circumstances of its establishment, impact, and perspectives. Fines Transire 25, 107-113.
 • Vondrovský, V., Beneš, J., Divišová, M., Kovačiková, L., Šída, P. 2016: From LBK to SBK: pottery, bones, lithics and houses at the Neolithic site of Hrdlovka, Czech Republic. Open Archaeology 2, 303-327.
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Šída, P., Divišová, M., Kovačiková, L., Kovárník, J., Vavrečka, P. 2015: The Rare Deposition of Neolithic (SBK) Grinding Tools and Longhouse 8 from Hrdlovka (Czech Republic): Analysis and 3D Virtual Reconstruction. Interdisciplinaria Archaeologica 6, 161-179.
 • Divišová, M., Šída, P. 2015: Plant Use in the Mesolithic period. Archaeobotanical data from the Czech Republic in a European context – a review. Interdisciplinaria Archaeologica 6:95-106.
 • Divišová, M. 2012: Current knowledge of the Neolithisation process: a Central European perspective. Interdisciplinaria Archaeologica 3, 141-53.
 • Šálková, T., Divišová, M., Kadochová, Š., Beneš, J., Delawská, K., Kadlčíková, E, Pokorná, K., Voska, V., Žemličková, A. 2011: Acorns as a food resource: An experiment with acorn preparation and taste. Interdisciplinaria Archaeologica 2, 139-147.

Pedagogická aktivita

 • UAR/AV Archeologický výzkum a archeobotanické vzorkování předneolitických nalezišť: terénní kurz – cvičící
 • UAR/ARL1 Úvod do archeologie – seminář
 • UAR/RUE1 Úvod do environmentální archeologie 1
 • Školitel bakalářské práce Budilová, K., 2019: Fytolitová analýza materiálu ze záchranného archeologického výzkumu v Radčicích, okr. Strakonice. Bachelor thesis, Faculty of Science, University of South Bohemia, 35pp.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace