EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Michaela Divišová

2007–2011

Bakalářské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z historie a z archeologie. Bakalářská práce: Characteristics of the end of the Mesolithic in Central Europe based on findings of artefactual and environmental archaeology; školitel PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

2011-2013

Magisterské studium archeobotaniky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Hunter-gatherer archaeobotany: Central European Mesolithic; školitel PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Obor vědeckého zájmu

Archeologie, archeobotanika lovecko-sběračských populací, středoevropský mezolit

Projekty

 • 2012-2014 GA ČR (P405/12/2173), J. Beneš), Neolitické domy z Hrdlovky, SZ Čechy: změny tvaru a významu.
 • 2013-2015 GA JU (116/2013/P, J. Beneš), Bioarcheologie jižních Čech.
 • 2013-2018 GA ČR (13-08169S, P. Pokorný), Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy.

Příspěvky na konferencích

 • 2011 8. konference environmentální archeologie, České Budějovice.
  Divišová, M.: Proces neolitizace: vybrané aspekty.
  Divišová, M. – Šálková, T. – Kadochová, Š.: Proč nebyly domestikovány středoevropské duby? Potenciál využívání žaludů jak potraviny.
 • 2013 9th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Pilsen.
  Vondrovský, V. – Beneš, J. – Kovačiková, L. – Šída, P. – Divišová, M.: The Neolithic Site of Hrdlovka (Czech Republic): data processing and analysis of the Linienbandkeramik (LBK) and Stroked Pottery (STK) longhouse units.

Publikace

 • Šálková, T. – Divišová, M. – Kadochová, Š. – Beneš, J. – Delawská, K. – Kadlčková, E. – Němečková, L. – Pokorná, K. – Voska, V. – Žemličková, A. 2011: Acorns as a Food Resource. An Experiment with Acorn Preparation and Taste. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology II, 139-147.
 • Divišová, M. 2012: Current Knowledge of the Neolithisation Process: a Central European Perspective. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology III, 63-75.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace