EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Zástupkyně vedoucího LAPE

Mgr. Alexandra Bernardová

2003–2006

Bakalářské studium na Biologické/Přírodovědecké fakultě; bakalářská práce: Srovnání ekologických charakteristik rozdílně úspěšných nepůvodních kongenerů: invadujícíGalinsoga parviflora a G. ciliata vs. neinvadující Ageratum houstonianum(Asteraceae) – školitel Stanislav Mihulka, Ph.D.

od 2007

Magisterské studium na Biologické/Přírodovědecké fakultě; magisterská práce: Makrozbytková analýza nivních uloženin vybraných lokalit – školitel Jan Novák, Ph.D.

od 2006

Zaměstnána jako archeobotanička v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie BF JCU, odborný vědecký pracovník.

od 2008

Manažer projektů pro Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

od 2009

Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, téma práce: Holocenní změny ekosystémů.

Obor vědeckého zájmu

Analýza rostlinných makrozbytků, vegetační historie a ekologie, vývoj a historie polárních ekosystémů, polární ekologie, ekologie invazních rostlin, malakologie.

Účast na výzkumech

 • 2005 – Výzkum části středověkého sídelního areálu v Praze – Radlicích
 • 2006, 2008 – Výzkum slovanského sídliště v Roztokách u Prahy
 • 2007/2008 – Koordinace terénních prací při záchranném archeologickém výzkumu v Ústí nad Labem (projekt Forum, projekt 004)
 • 2008/2009 – Koordinace terénních prací při archeologickém výzkumu v Jiřské ulici na Pražském hradě
 • 2009 - 2013 – Expedice na souostroví Špicberky

Publikace

 • Bernardová A. et Košnar J (2012): What do Holocene Sediments in Petuniabukta, Svalbard reveal? Polish Polar Research 33/4: 329–346.
 • Klimešová J., Prach K., Bernardová A. (2012): Using available information to assess the potential effects of climate change on vegetation in the High Arctic - North Billjefjorden, central Spitsbergen (Svalbard). Ambio: 41:5 435-445
 • Sádlo J., Pokorný P., Bernardová A. Holocene history of Cladium mariscus L. in the Czech Republic. Implications to species population dynamics and palaeoecology. Acta Palaeobotanica. 2010 50(1): 65-76.

České

 • Starec P., Houfková P., Bernardová A. (2012): Příspěvek k poznání přírodních podmínek Nového Města – výzkum v Panské ulici čp. 1308/ii. Staletá Praha 28/2: 102-117
 • Houfková P., Bernardová A., Nováková K. a Novák J. (2011): Závist u Sepekova: záznam mladoholocenní vegetační dynamiky jedlové olšiny. Supplementum Archeologických výzkumů v jižních Čechách.
 • Novák J., Bernardová A., Bešta T., Houfková P. a Jankovská J. (2011): Litorální část Komořanského jezera z pohledu paleoekologických analýz. Severočeskou přírodou, sv. 42.
 • Klimešová a kol. autorů: (2012): Čekají je zlatá léta? Globální oteplení a rostliny chladných oblastí. (Kapitola: Bernardová A.: Vývoj vegetace v arktidě). Vesmír 91: 416-423.
 • Kapitola do připravované knihy shrnující archeologický výzkum v Mělníce: Bernardová A., Novák J., Kovačiková L. (2012): Přírodní a ekonomické prostředí Mělníka a jeho nejbližšího okolí pohledem bioarcheologie.

Účast na konferencích:

Konference environmentální archeologie (KEA), České Budějovice 2013

 • organizátor konference, technické zajištění, editace abstraktů, příprava programu
 • Bernardova A., Beneš J., Pokorný P. Homo climaticus. Klimatické změny, příroda a společnost. Sborník abstraktů KEA 2013. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2013 ISBN: 978-80-7394-400-1
 • Tomas Bešta, Jan Novák, Vlasta Jankovská, Lenka Lisá, Petra Houfková, Alexandra Bernardová, Dagmar Dreslerová, Daniela Valentová, Jolana Tátosová, Daniel Vondrák: Vývoj Komořanského jezera ve světle nových informací ze zachráněných profilů
 • Lukáš Pospíšil, Petra Houfková, Jiří Bumerl, Petr Karlík, Jaromír Beneš, Kateřina Zímová, Vratislava Janovská, Kristina Molnárová, Alexandra Bernardová: Vývoj historické plužiny s agrárními terasami ve světle interdisciplinárního přístupu

The Arctic Science Summit Week 2013, Krakow, Polsko

 • Bernardová A., Myšková E., Ditrich O: What is hidden in reindeer’s droppings? A botanical and parasitological study – oceněno cenou pro mladé vědce za „outstanding poster presentation“
 • Strunecký O., Bernardová A: Hypothetical viability of phototrophs from glaciers and permafrost

Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany (IWGP 2013), Soluň, Řecko

 • Bernardova A., Houfkova P., Novák J., Chvojka O. and Nováková K.: Of alder and man

Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS 2013), Tartu, Estonsko

 • Bernardová A, Novák J., Treml V., Petr L. Alpine treeline and the impact of humans since
 • Subatlantic in High Sudets.
 • Houfková P., Novák J., Bernardová A.: Fire history and vegetation dynamics recorded in sediment of the Komorany lake.

Konference environmentální archeologie (KEA), Praha, únor 2012

 • Bernardová A., Houfková P., Novák J., Nováková K., Šálková T., Chvojka O.: Je tam stráň a příkrej sráz, modrá tůň a bobří hráz... aneb... co má společného bobr a člověk? (prezentace)

International Palaeolimnology Symposium, Glasgow, Velká Británie, srpen 2012

 • Bernardová A. et Košnar J.: What do Holocene Sediments in Petuniabukta, Svalbard reveal? (poster)
 • Bernardova, A., Jankovska, V., Besta, T., Novak, J.: Paleoecological study of the littoral profile from the former lake, Lake Komořany, Czech Republic. (poster)
 • Besta, T., Novak, J., Jankovska, V., Lisa, L., Houfkova, P., Bernardova, A.: Multi-proxy resarch of the exploited former lake, Lake Komorany, Czech Republic. (poster)
 • Houfkova, P., Besta, T., Bernardova, A., Jankovska, V., Valentova, D., Lisa, L., Novak, J.: Multi-proxy paleoecological study of the profile PK-1-C from the former Komorany Lake, Czech Republic. (poster)

The 8th European Conference on Ecological Restoration, České Budějovice, září 2012

 • Pasivní účast, aktivní výpomoc s organizací

Polar Ecology Conference, České Budějovice, říjen 2012

 • Společně s J. Elsterem a J. Kavanem organizační výbor, technické zajištění, editace abstraktů, příprava programu
 • Těšitel, J, Bernardová A., Janková Drdová E., Lučanová M., Těšitelová T., Klimešová J.: Brave pioneers: growth and flowering of plants colonizing glacier forelands in Petuniabukta, Svalbard (prezentace, J. Těšitel)

Environmental Archaeology of Urban Sites, Gdaňsk, Polsko, září 2011

 • Bernardová A, Novak J, Houfková P, Meduna P: Civitas Mělník – archaeological and archaeobotanical research of medieval settlement. (poster)

Konference environmentální archeologie (KEA), Brno, únor 2011

 • Bernardová A., Jankovská V., Novák J., Bešta T.: Komořanské jezero – analýza jednoho profilu (prezentace, česky)
 • Bernardová A., Novák J., Houfková P., Meduna P.: Vegetace a počátky vinařství středověkého Mělníka (poster)

15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany in Wilhelmshaven, Germany, 2010

 • Bernardová A, Kalábek M: Macroremain analysis of the High Medieval sediments from the former Minorite monastery in Olomouc, Czech Republic.
 • Bernardová A, Novak J, Houfková P, Meduna P: The reconstruction of the Early Medieval vegetation in the Mělník vineyard region, Czech Republic.

International Polar Year Oslo Science Conference, Oslo, Noway 2010:

 • Strunecký O., Bernardová A. “Palaeoecological challenge - reconstruction of environmental changes in Arctic via palaeocological and molecular methods”

Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium, Torun, Poland 2010

 • Bernardová, A. , Lutynska, M., Košnar, J.: Multi-proxy study of a periodical lake in central Svalbard – Petuniabukta

12th International Palynological Congress IPC-XII 2008 & 8th International Organisation of Palaeobotany Conference IOPC-VIII 2008

 • Novák, J., Nováková, K., Petr, L., Bernardová, A.:Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic) in Terra Nostra 2008/2, IPC-XII / IOPC-VIII Bonn, Germany 2008 Abstract Volume

Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), Poznan 2007

 • Novák, J., Nováková, K., Petr, L., Bernardová, A.:Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic) in: Makohonienko, M., Makowiecki, D. et Czerniawska, J. (eds.) Annual Conferences of the Association for Environmental Archaeology (AEA). September 12-15, 2007, Poznan, Poland

14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Kraków 2007

 • Bernardová, A. , Komárková, V., Prostředník, J.: Find of peeled grains of barley from late Bronze age in Turnov (North Bohemia). in: A. Bienek(ed.) 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Krakow, Poland.

Spolupráce na grantech:

 • 2010-2015: "CzechPolar - České polární stanice: Stavba a operační náklady" (MSMT)
 • 2012-2014: "Vytvoření pracovního týmu a pedagogických podmínek pro výuku a vzdělávání v oblasti polární ekologie a života v extrémním prostředí", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0190. (MSMT)
 • 2013-2015: „PAPAVER - Centre for human and plant studies in Europe and Northern Africa in the postglacial period“
 • 2013-2016: „Holocene environmental dynamics in the Hornomoravský úval region: Key processes inducing the formation of recent landscape mosaic“ (GACR)
 • 2013-2018: „Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe“ (GACR)
 • 2010: Palaeoecological challenge - reconstruction of environmental changes in Arctic via palaeocological and molecular methods. Fond pro podporu výzkumu (registrační číslo projektu: B/CZ0046/3/0043)
 • 2009-2012: A multi-proxy palaeoecological investigation of the unique sediments from the former Komořanské jezero Lake, Most Basin, Czech Republic (GAČR)
 • 2008-2012: Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. (GAAV)

Stáže:

 • březen/duben 2013: Adam Mickiewicz University v Poznani
 • říjen 2010: Ecological & Environmental Change Research Group, Univerzita v Bergenu, Norsko

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace