EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Laura Sadori

Laura Sadori was born in Rome on 5 June 1960. She works as Ricercatore Confermato di Botanica Sistematica (BIO/02) at Dipartimento di Biologia Ambientale, Università “La Sapienza”, Roma. She took a degree in Scienze Naturali (110/110 cum laude) at university of Rome “La Sapienza”, a Master in Botanica (matricula honor) at Universitat Autonoma de Barcelona (Spain). She is European Doctor in Biology (PhD in Botany, excelente cum laude). The degree was taken at Universitat Autonoma de Barcelona (Spain).

She published more than 220 articles, book chapters, and congress abstracts. In July 2012, 31 articles are recorded in ISI web of science (H index 14, citations 834), 34 in Scopus (H index 15, citations 895).

Current scientific interests

 • Holocene climatic change and human impact on vegetation
 • Quaternary palaeopalynology
 • Palaeoenvironmental reconstructions through pollen analysis
 • Archaeobotany
 • Plant macrofossil study through isotope and aDNA analyses

Scientific duties

 • Italian Councillor at the International Federation of Palynological Societies (IFPS) in the period 2000 – 2008.
 • Member of the Advisory Board of European Pollen Database (EPD) in the years 2004-2008.
 • Coordinator of Gruppo di interesse scientifico e tecnico operativo per la Palinologia della Società Botanica Italiana in the period 2005-2011.
 • Coordinator of Gruppo di interesse scientifico e tecnico operativo per la Paleobotanica della Società Botanica Italiana since 2012.
 • Reviewer for scientific reviews with IF (Catena, Comptes Rendus Biologies, Forest and Ecology Management,Geology, Global Ecology and Biogeography, Global Planetary Change, Journal of Archaeological Science, Journal of Cultural Heritage, Journal of Paleolimnology, Plant Biosystems, Quaternary International, Quaternary Science Reviews, Review of Palaeobotany and Palynology, The Holocene, Vegetation History and Archaeobotany) and without Impact Factor (Journal of Environmental Archaeology, Il Quaternario, Informatore Botanico Italiano, Journal of African Archaeology, Journal of Mediterranean Archaeology, The Egyptian Journal of Botany) and of special series of books (British Archaeological Reports).
 • Reviewer of USA research projects (National Science Foundation, Division of Earth Sciences) and Italian ones (Prin-Miur).
 • Reviewer of research projects for post-doc grants of European Union at foreign universities.

Main projects (both in the role of coordinator and of scientist responsible)

European Union

APAT, at present ISPRA

MIUR - national

 • 2005-2006: Cultural landscapes of the past: recovering crop fields and gardens in archaeological parks of Europe.
 • 2007-2009: Plants and Culture: seeds of the Cultural Heritage of Europe.
 • 2004-2005: Studio paleobotanico dei depositi continentali plio-quaternari affioranti nell’area del foglio n. 367 “Tagliacozzo” della Carta Geomorfologia d’Italia.
 • Prin-Miur 2006-2008: Il ruolo dell’agricoltura e dell’artigianato nel sistema economico centralizzato del IV millennio ad Arslantepe-Malatya: lo studio sperimentale paleobotanico.
 • Prin-Miur 2008-2010: PICAR – Il paesaggio culturale e l’impatto umano nei paesi circum-mediterranei.

She took also part in four other projects of European Union, in two French CNRS projects and in a number of Italian projects of CNR, ENEA and ministry ones.

Editor of special issues of ISI journals

 • Sadori L., Perez R., Bittmann F. (eds) 2007. Special Issue on Evolution of the landscape and climate in the Mediterranean ecosystem. Vegetation History and Archaeobotany, 16(4).
 • Bertini A., Sadori L. (eds) 2010. Special Issue on Palynological and palaeobotanical Plio-Pleistocene records from Italy: State of the Art. Quaternary International, 225(1).
 • Mercuri A.M., Sadori L., Blasi C. (eds) Archaeobotany for cultural landscape and human impact reconstructions. Plant Biosystems, 144(4).
 • Roberts N., Sadori L., Perez R. (eds) 2011. Special Issue on Mid-Holocene climate change in the Mediterranean region. The Holocene, 11(2).

Teaching duties

 • She is at present tenured for teaching Laboratorio per lo studio dei materiali di origine vegetale of the first level degree in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali and of Metodi avanzati applicati alla bioarcheologia of Laurea Magistrale (master degree) in Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali.
 • She is a member of the teaching board of Dottorato di Ricerca in Scienze Applicate per la Protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali.
 • Laura Sadori takes part in the Erasmus program in the frame of Teaching Mobility (TM) with the universities of Sheffield (United Kingdom), Barcelona (Spain), and of South Boemia (Czech Republic).
 • She was tutor of two PhD students (XX ciclo in Scienze Botaniche, XXIV ciclo in Scienze Applicate per la Protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali) and she is at present tutor of one PhD student (XXVII ciclo in Scienze Applicate per la Protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali).
 • She was in three national boards for the final exam of PhD (Università di Genova, Università di Modena e Reggio Emilia, università di Padova) and in an international one (Università Autonoma de Barcelona).

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace