Zástupkyně vedoucího LAPE
PAPAVER Makrozbytková analýza verokomar@seznam.cz
+420 602 249 322

Pracuje v laboratoři archeobotaniky a paleoekologie PřF JU. Věnuje se analýze rostlinných makrozbytků z archeologických výzkumů v České republice. Analyzuje vzorky z různých časových období počínaje neolitem, nejraději však z odbobí raného a vrcholného středověku.