EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Zástupkyně vedoucího LAPE

Mgr. Veronika Komárková

 • od 2018 Zástupkyně vedoucího LAPE
 • od 2010 Zaměstnána v LAPE, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice jako archeobotanička.
 • 2007-2010 Mateřská dovolená.
 • 2002–2007 Zaměstnána v LAPE, Biologická fakulta JU, České Budějovice jako archeobotanička.
 • 1999–2002 Zaměstnána ve společnosti Archeos jako archeobotanička.
 • 1999–2004 Doktorské studium, Biologická fakulta JU, České Budějovice (Téma : Invaze borovice vejmutovky (Pinus strobus) v NP Českosaské Švýcarsko, školitelka V. Hadincová) – nedokončeno, změna zaměření.
 • 1998-1999 Zaměstnána v Botanickém ústavu Akademie věd v Průhonicích.
 • 1995–1998 Magisterské studium. Bilogická fakulta JU, České Budějovice, katedra botaniky (Téma: Kolonizace uměle vytvořených děr ve vybraných lučních porostech jižních ech Čech, školitel J. Lepš).
 • 1992–1995 Bakalářské studium, Biologická fakulta JU, České Budějovice, katedra botaniky (Téma: Mechanizmy regenerace a jejich vliv na udržení druhové diverzity, školitel J. Lepš).

Odborné zaměření

Analýza botanických makrozbytků z doby zemědělského pravěku až středověku. Podílí se na řadě archeologických a archeobotanických výzkumů v České republice, Severní Makedonii a Itálii. V LAPE dlouhodobě buduje srovnávací sbírku a konzultuje determinační taxonomii a karpologii.

Zahraniční pobyty

 • 2013,  Santa Severa, Itálie, archeobotanický výzkum LAPE 
 • 2001,  Belize expedition, organized by University of California, Davis, USA

Publikace (výběr)

 • Kučera, L., Peška, J., Fojtík, P., Barták, P., Kučerová, P., Pavelka, J., Komárková, V., Beneš, J., Polcerová, L., Karlik, M., Bednář, P. 2019: First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe. Archaeological and Anthropological Sciences. 10.1007/s12520-019-00798-4
 • Beneš, J., Naumov, G., Majerovičová, T., Budilová, K., Bumerl, J., Komárková, V., Kovárník, J., Vychronová, M., Juřičková, L. 2018: An Archaeobotanical Onsite Approach to the Neolithic Settlements in Southern Regions of the Balkans: The Case of Vrbjanska Čuka, a Tell Site in Pelagonia, Republic of Macedonia. 10.24916/iansa.2018.2.1
 • Kučera, L., Peška, J., Fojtík, P., Barták, P., Sokolovská, D., Pavelka, J., Komárková, V., Beneš, J., Polcerová, L.,Kralik, M., Bednář, P. 2018: Determination of Milk Products in Ceramic Vessels of Corded Ware Culture from a Late Eneolithic Burial. Molecules 23(12). 10.3390/molecules23123247
 • Pokorná, A., Kočár, P., Novák, J., Šálková, T., Žáčková, P., Komárková, V., Vaněček, Z., Sádlo, J. 2018: Ancient and Early Medievalman-made habitats in the Czech Republic: conization history and vegetation changes. Preslia 90(3):171-193. 10.23855/preslia.2018.171
 • Beneš, J., Hajnalová, E., Hajnalová, M., Komárková, V. 2018: Archaeobotany of Triticum in prehistory: domestication, spread and speciation. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 41(Special Issue):27-27, 10.17221/6128-CJGPB
 • Kodýdková, K., Beneš, J., Komárková, V., Preusz, K. 2013: Pilot archaeobotanical analysis of the sediment the well 112 in Pyrgi, Santa Severa. Archaeologia Maritima Mediterranea 2013(10):181-188
 • Beneš, J., Šálková, T., Vaněček, Z., Komárková, V. 2012: History of Barley (Hordeum vulgare) in Central Europe according to Archaeobotanical Findings  10.18832/kp2012021
 • Bernardová, A., Komárková, V., Prostředník, J., Beneš, J. 2010: Fragmented Barley Grains from the Late Bronze Age Turnov-Maškovy Zahrady Site in North Bohemia. 10.24916/iansa.2010.1-2.4
 • Beneš, J., Šebela, L., Komárková, V. 2007: Hlinsko. Výšinná osada lidu bádenské kultury (11. Paleoekologický charakter osady, Zusammenfassung: Hohensiedlung der Badener Kultur in Hlinsko). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno

 

 

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace