PAPAVER adepo@seznam.cz
+420 257 014 301

Pracuje v laboratoři Archeobotaniky a peleoekologie jako archeobotanik. V Archeologickém ústavu AV ČR v Praze spravuje Archeobotanickou databázi ČR a archeobotanický databázový program ArboDatMulti. Na Karlově Universitě se v rámci postgraduálního studia zabývá historickým vývojem synantropní vegetace, zároveň je kurátorkou Sbírky semen a plodů v rámci Herbářových sbírek UK. Ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem také dlouhodobě pracuje v Súdánu a Egyptě.