EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. et Mgr. Adéla Novotná

2001 – 2009

Gymnázium Litoměřická, Praha

2009-2012

Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Biologie. Bakalářská práce: Hospodářské zázemí hradních areálů z období vrcholného středověku. Případová archeozoologická studie hradu Hus (okr. Prachatice), školitelka Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

2012-2015

Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Zoologie (Archeozoologie). Diplomová práce: Mění se somatické parametry divokých zástupců koňovitých v lidské péči?, školitel RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

2015-2017

Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Antropologie a genetika člověka. Diplomová práce: Využití analýzy stabilních izotopů uhlíku a dusíku k rekonstrukci výživy ve vztahu ke zdravotnímu stavu langobardské populace, školitelka Mgr. Sylva Kaupová, Ph.D.

Od 2017

Doktorské studium na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Archeologie. Doktorská práce: Rekonstrukce výživy člověka a hospodaření se zvířaty na raně středověkých hradištích v Čechách (9.-10. století) s pomocí bioarcheologických metod, školitelka: Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

Obor vědeckého zájmu

Archeologie, antropologie, analýza stabilních izotopů

Publikace

Robovský J., Novotná A., Čulík L., Kůs E. & Benda P. 2014: Revised catalogue of wild equids in the collection of the National Museum, Prague, and several other collections in the Czech Republic (Perissodactyla: Equidae). Lynx, n.s., 45: 97–138

Robovský J., Novotná A., Voldřichová M., Bušta J., Benda P. & Kůs E. 2014: Revised catalogue of the Equidae (Mammalia, Perissodactyla) in the collection of the Hippological Museum, Slatiňany and several other collections of domestic equids in the Czech Republic. Gazella, 41: 99–121.

Účast na projektech

SGA JU, 2013: Mění se somatické parametry divokých zástupců koňovitých v lidské péči?

GA JU (116/2013/P, J. Beneš), 2013-2015: Bioarcheologie jižních Čech.

Konference

Novotná, A. 2013. Archeozoologie hradu Hus. 9. konference environmentální archeologie, 28-30.1.2013, České Budějovice.

Novotná, A. 2014. Have somatic parameters of wild Equidae in captivity been changing? Equus przewalskii and changes of skull parameters. 12th ICAZ International Conference, September, 22-27, 2014, San Rafael, Argentina.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace