EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Vedoucí archeozoologické skupiny

Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

2014-2015 Postdoktorské studium - katedra antropologie, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (projekt Nexliz CZ.1.07/2.3.00/30.0038)
2004-2011 Doktorské studium - katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, disertační práce: Archeozoologie neolitu Čech
1996-2001 Inženýrské studium - katedra pedologie a geologie (obor Hodnocení a ochrana půdy), Agronomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, diplomová práce: Mapování vegetace části fytochorionu Prachatic v závislosti na půdních podmínkách

Pracovní zkušenosti

 • od 2004 Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • od 2012 Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2007 - 2010 Muzeum hlavního města Prahy
 • 2001 - 2003 Archeologický ústav AV ČR v Praze, v.v.i.
 • 1998 - 2001 Archeos, společnost pro archeologii a památky

Studium v zahraničí

 • Říjen 2014, květen 2015 UMR 5276 – Laboratoire de Géologie de Lyon – Terre, Planètes, Environment (LGL-TPE), École Normale Supérieure de Lyon, Lyon, Francie
 • 2004 - 2007 UMR 5197 – Archéozoologie, histoire des sociétés humaines et des peuplements animaux, Département Ecologie et gestion de la biodiversité, Muséum national d'Histoite natutelle, Paříž, Francie 

Účast na projektech (výběr)

GA ČR (P405/12/2173, J. Beneš), 2012-2014: Neolitické domy z Hrdlovky, SZ Čechy: změny tvaru a významu.

GA JU (116/2013/P, J. Beneš), 2013-2015: Bioarcheologie jižních Čech.

GA ČR (P405/10/2289, M. Kuna), 2010-1012: Záhada raně středověké sídelní aglomerace v Roztokách. Krajina, ekonomika a vzorce sídlištního chování.

GA ČR (IAA800020503, R. Šumberová), 2005-2007: Vnitřní a vnější vazby neolitického sídelního areálu.

Účast na konferencích (výběr)

 • Kovačiková, L., Řídký, J. 2013. Archaeological finds from the Neolithic rondel ditch. Animals and Archaeological workshop, June, 14-16, 2013, Visegrád, Maďarsko.
 • Vondrovský, V., Beneš, J., Kovačiková, L., Šída, P., Divišová, M. 2013. The Neolithic Site of Hrdlovka (Czech Republic): data processing and analysis of the Linienbandkeramik (LBK) and Stroked Pottery (STK) longhouse units. 19th EAA European Association of Archaeologists, September, 4-8, 2013, Plzeň.
 • Hlásek, D., Chvojka, O., Šálková, T., Kovačiková, L., Menšík, P. and Netolický, P. 2013. Evidence for Increase in Social Complexity in the Early Bronze Age in South Bohemia – Case study: The Vrcovice Hillfort. 19th EAA European Association of Archaeologists, September, 4-8, 2013, Plzeň.
 • Kovačiková, L., Balasse, M., Tresset, A., 2010. The sustenance and farming facilities of the Neolithic settlements in Central Europe: archaeolozoology evidence from the Czech Republic. The 11th ICAZ International Conference of ICAZ (International Council for Archaeozoology), August, 23-28, 2010, Paříž, Francie.
 • Řídký, J., Stolz, D., Kovačiková, L., 2010. Central Bohemia during the first half of the fifth millennium BC with respect to typochronology, stone industry and osteology. Internationale Konferenz „Mitteleuropa im 5. Jahrtausend vor Christus“, October, 6-8, 2010, Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster, Německo.

Publikace (výběr z posledních let)

 • Kovačiková, L. 2015: Zvířecí kosti z raně středověkého sídliště v Budčevsi Archeologie ve středních Čechách 19, 751-753.
 • Kovačiková, L., Trojánková, O. 2015: Analýza zvířecích kostí z období kultury s vypíchanou keramikou z Obříství. Praehistorica 32 (1), 203-209.
 • Šálková, T.,   Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T.,   Čejková, A. Myšková, E. 2015: Economy and Environment of a Medieval Town Reflected in Wells Backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica VI (1), 63-82.
 • Vondrovský, V.,   Beneš, J., Rauerová, M., Kovačiková, L., Šída, P., Divišová, M.  2015:  The Neolithic sites Hrdlovka and Hrobčice in the context of Stroked Pottery Culture in Northwest Bohemia, Czech Republic, Anthropologie LIII (3), 457-471.
 • Šálková, T., Bezděk, A., Březinová, H., Farkašová, K., Houfková, P., Chvojka, O., John, J., Koník, P., Kovačiková, L., Michálek, J., Novák, J., Pavelka, J., Šuláková, H., Bešta, T., Myšková, E., Weiter, L., Zronek, P. 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Památky archeologické 106: 95-135.
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Šída, P., Divišová, M., Kovačiková, L., Kovárník, J., Vavrečka, P. 2015: The rare deposition of the Neolithic (SBK) grinding tools and longhouse 8 from Hrdlovka (Czech Republic): analysis and 3D virtual reconstruction. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology, 6(2), 161-179.
 • Kovačiková, L. 2015: Kosti, pp. 199-201 (kapitola v – Hlásek, D. et al. (eds.): Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 10. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice & Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.
 • Kovačiková, L. 2014: Soubor zvířecích kostí z období středověku ze Starého Místa u Jičína. Archeologie ve středních Čechách 18 (1), 351-355.
 • Kovačiková, L. 2014: Nálezy zvířecích kostí z Prahy-Radotína. Archeozoologická analýza. Archeologie ve středních Čechách 18 (2), 535-538.
 • Pokorná, A., Houfková, P., Novák, J., Bešta, T., Kovačiková, L., Nováková, K., Zavřel, J., Starec, P. 2014: The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of local vegetation in mediaeval Prague suburbs. Hydrobiologia 730 (1), 191-213.
 • Chvojka, O., Hlásek, D., Jiráň, L., Menšík, P., Brožák, J., Čibera, J., Kovačiková, L. 2014: Hradiště "Kozí vrch" u Všemyslic, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 51-67.
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Kovačiková, L., Šída, P., Divišová, M. 2014: Decoding the Neolithic Building Complex: the Case of the Extraordinarily Large House III from Hrdlovka, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica 5 (2), 99-118.
 • Preusz, M., Beneš, J., Kovačiková, L., Kočár, P., Kaštovský, J., 2014: What Did They Eat, What Did They Drink, and from What? An Interdisciplinary Window into Everyday Life of the Early Modern Burgher’s Household in Český Krumlov (Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica 5(1): 59–77.
 • Preusz, M., Beneš, J., Kovačiková, L.  2014:  Der Bürger und das Tier – Ein Beitrag zur Erforschung der frühen Neuzeit in Český Krumlov/Böhmisch Krummau. Fines Transire 23, 209-221.
 • Hlásek, D., Houfková, P., Kovačiková, L., Majer, A., Novák, J., Pavelka, J., Bešta, T., Šálková, T. 2014: The Use of Environmental Methods for Studying the Fortification, Economic System and Natural Environment of a Hillfort from the Beginning of the Middle Bronze Age at Vrcovice, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica 5(1), 31–47.
 • Řídký, J., Kovačiková, L., Půlpán, M. 2013: The chronology of Late Neolithic features and an assemblage of animal skeletal remains from a settlement area with a rondel in Vchynice(northwestern Bohemia). Archeologické rozhledy LXV, 227-284.
 • Břicháček, P., Chvojka, O., Kovačiková, L., Novák, J. 2013: Objekty z mladší a pozdní doby bronzové v Bernarticích (okr. Písek), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 113-136.
 • Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Pták, M., Šálková, T. 2013: Medieval and modern water management. An exemple from the excavation in Písek-Bakaláře square. Fines transire 22, 163-172.
 • Kovačiková, L. 2013: Vlíněves – pískovna: rozbor osteologického materiálu. Archeologické rozhledy LXV, 193-197.
 • Prostředník, J., Komárková, V., Kovačiková, L., Myšková, E., Novák, J., Pavelka, J. 2013: Bioarcheologický výzkum historické městské parcely. Turnov – ulice Antonína Dvořáka čp. 297. Z Českého ráje a Podkrkonoší 26, 158-196.
 • Kuna, M., Hajnalová, M., Kovačiková, L., Lisá, L., Novák, J., Bureš, M., Cílek, V., Hošek, J., Kočár, P., Majer, A., Makowiecki, D., Cummings, L.S., Sůvová, Z., Světlík, I., Vandenberghe, D., Nieuland, J.V., Yost, Ch.L., Zabilska-Kunek, M. 2013: Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů. The Early Medieval site at Roztoky. The evidence of ecofacts. Památky archeologické CIV, 59-147.
 • Kovačiková, L., Bréhard, S., Šumberová, R., Balasse, M., Tresset, A. 2012: The new insights into the subsistence and early farming from Neolithic settlements in Central Europe: the archaeozoological evidence from the Czech Republic. Archaeofauna 21, 71-97.
 • Řídký, J., Květina, P., Půlpán, M., Kovačiková, L., Stolz, D., Brejcha, R., Šreinová, B., Šrein, V. 2012: Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice). Archeologické rozhledy. Archeologické rozhledy LXIV, 628-694.
 • Kovačiková, L. 2012: Archeozoologické nálezy, pp. 150-158 (kapitola v  Kuna, M., Němcová, A.et al. (eds.): Výpověď sídlištního odpadu. Nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
 • Kovačiková, L., Novák, J., Prostředník, J. 2012: Záchranný archeologický výzkum Konejlovy jeskyně v Klokočských skalách. Fontes Nissae XIII, 2012/1, 57-67.
 • Kovačiková, L. 2012: O zvířatech, pp. 61-64 (kapitola v - Šumberová, R. (ed.): Cesta napříč časem a krajinou. Katalog k výstavě nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008-2010. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
 • Bernardová, A., Beneš, J., Kovačiková, L., Houfková, P., Šálková, T., Komárková, T., Novák, J.,Košňovská, J., Bešta, T. 2012: The Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) at the Faculty of Science, University of South Bohemia (2002–2012). Interdisciplinaria Archaeologica 3, 2/2012, 287-295.
 • Meduna, P., Kovačiková, L. 2012: Poznámky k výrobě raně středověké keramiky, pp. 50-52 (kapitola v – Meduna, P. (ed.) et al.: Raně středověké sídliště v Hrdlovce. Archeologické studijní materiály 20. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
 • Kovačiková, L. 2012: Archeozoologické nálezy, pp. 99-117 (chapter in – Meduna, P. (ed.) et al.: Raně středověké sídliště v Hrdlovce. Archeologické studijní materiály 20. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
 • Pavelka, J., Kovačiková, L., Šmejda, L., 2011: The determination of domesticated animal species from a Neolithic sample using the ELISA test. Comptes Rendus Palevol 10/1, 61-70.
 • Kovačiková, L., Šamata, J. 2011: Osteologická analýza. Objekty z výzkumu v roce 2000. In: Sankot, P., Zápotocký, M.: Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem – rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ. Památky archeologické CII. 59-116.
 • Řídký, J., Stolz, D., Kovačiková, L. 2011: Böhmen im Verlauf der ersten Hälfte des fünften Jahrtausend v. Chr. aufgrund der Typochronologie, der Steinindustrie und Archäozoologie, pp. 183-206. In: Gleser, R. & Becker, V. (Hg.): Mitteleuropa im 5. Jahrtausend vor Christus. Beiträge zur Internationale Konferenz in Münster. Band 1. Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin.
 • Korený, R., Průchová, E., Frána, J., Fikrle, M., Litochleb, J., Kočárová, R., Kovačiková, L., Šreinová, B. 2011: Západní část knovízské nekropole ve Zvíroticích-Křepenicích a žárový hrob z Líchov, okr. Příbram. Příspěvek k poznání prostorové velikosti pohřebišť knovízské kultury. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 79-128.
 • Bernardová, A., Blažková, G., Kovačiková, L., Meduna, P., Novák, J.,Veselá, A. 2010: Regionální muzeum Mělník. Archeologické výzkumy v roce 2009. Středočeský vlastivědný sborník 28, 107-117.
 • Kovačiková, L. 2009: Výživa a hospodářské zázemí neolitického sídliště v Černém Vole okr. Praha-západ. The sustenance and farming facilities of the Neolithic settlement at Černý Vůl, Central Bohemia. Archeologické rozhledy LXI, 254-264.
 • Kovačiková, L. 2009: Archeozoologická analýza zvířecích kostí z hradů v Chebu, Libé a Starém Hrozňatově. Sborník muzea Karlovarského kraje 17, 277-300.
 • Chvojka, O., Šálková, T., Beneš, J., Kovačiková, L. 2009: Březnice (okr. Tábor) – První ploché pohřebiště mladší doby bronzové na Bechyňsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22, 61-97.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace