EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Izotopový signál v kostech středověkých hospodářských zvířat z Prahy

Tým z Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie PřF JČU pod vedením Lenky Kovačikové zveřejnil v jednom z nejlépe hodnocených mezinárodních časopisů Archaeological and Anthropological Sciences studii, zabývající se izotopovým signálem v kostech domácích zvířat z archeologických nálezů středověkých pražských měst. Bližší informace zde v odkazu.

Od pravěkých lovců a sběračů k lesním pastevcům

Michaela Divišová z našeho pracoviště je první spoluautorkou významné mezinárodní publikace, která přináší doklady o využívání rostlin mezolitickými lovci-sběrači a lesními pastevci zemědělského pravěku v Českém ráji. Na studii se vedle vedoucího paleoekologického týmu Petra Pokorného (CTS UK Praha) a archeologa Petra Šídy podílela i Eva Myšková z CPE PřF. Bližší informace zde.

Archeobotanika u Ochridského jezera, Severní Makedonie

Od roku 2019 se LAPE podílí na výzkumu zaniklého osídlení ve severní oblasti jezera Ochrid v Severní Makenonii. LAPE zde spolupracuje s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK Praha, Národním archeologickým muzeem ve Skopje a Českou geologickou službou Praha. Bližší informace naleznete zde.

Nová stránka o výzkumu plužin České republiky

Na stránkách České zemědělské univerzity byla nově zprovozněna stránka projektu Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin (NAKI II 2018-2022), jehož jsme spoluřešiteli. Na stránku přejdete na tomto odkazu.

Stopy v Savaně. Výzkum zaniklých vesnic v Senegalu

V západoafrickém Senegalu probíhá od roku 2018 etnoarcheologický a etnobotanický výzkum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  Výzkumný tým je tvořen odborníky z oblasti archeologie, botaniky a antropologie, působících na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty, v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty, na Dakarské univerzitě a dále na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Blíže o projektu čtěte zde.

Cílem expedice je výzkum zaniklých vesnic, které byly od roku 1954 nuceně vysidlovány z důvodu založení a postupného rozšiřování Národního parku Niokolo-Koba v oblasti původního umístění těchto vesnic. Jihočeský tým se první týden zaměřil na plochu bývalé vesnice Niemenike. Provedl zde archeologickou testovací sondáž v prostoru zaniklého domu s rituálně uloženou keramickou nádobou. Dalším prvkem výzkumu jsou odběry půdních vzorků, jejichž chemismus může prozradit zajímavé informace o využívání různých částí vesnice. Důležitou součástí bádání je dendrochronologický průzkum významných stromů v prostoru bývalé vesnice. Ty mohou leccos prozradit o vztahu lidí k jejich prostředí, který je v západní Africe nositelem animistického vidění světa, byť je zde v moderní době překryt islámem nebo křesťanstvím. Aby to výzkumný tým dobře poznal a pochopil, navštívil živé vesnice Tambanoumouya a Gamon v okolí národního parku. V nich se dochovaly důležité rituály, jejichž stopy tým studuje i v zaniklých vesnicích. Vzniká tak zajímavé svědectví o tradiční africké vesnici, která je sice nositelem tradice, ale která dnes podléhá významným změnám.

 

Jaromír Beneš, Tereza Majerovičová

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace