EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Přednáška Dott. Falavio Enei - Pyrgi a Castrum Novum: archeologie zaniklých antických měst pod vodou a na souši. 4.11.2015 od 19:30 Horká Vana, České Budějovice

Srdečně Vás zveme na přednášku Dott. Falavio Enei - Pyrgi a Castrum Novum: archeologie zaniklých antických měst pod vodou a na souši. Která se koná dne 4.11.2015 od 19:30 v kulturním klubu Horká Vana, Česká 222/7, České Budějovice.

Dále bude představen výzkum Jihočeské univerzity v Itálii a Škola interdisciplinárních studií.

Letní škola interdisciplinárních studií v Santa Severa

Nabízíme možnost zúčastnit se Letní školy interdisciplinárních studií v Santa Severa, ve střední Itálii. Škola se bude konat na archeologické lokalitě Castrum Novum (zaniklé římské město) na pobřeží Středozemního moře. Během kurzu se seznámíte s archeologickou a archeobotanickou praxí, budete pracovat v mezinárodním kolektivu pod vedením italských a francouzských docentů. Zároveň je připravena řada exkurzí na památky v okolí Říma.
Pro účastníky je zajištěno ubytování a doprava zdarma. Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete nám Váš životopis, společně s motivačním dopisem na adresu papavercz@gmail.com.  V pondělí 25. května proběhnou v LAPE osobní pohovory se zájemci (přesná hodina bude upřesněna).

Lecture "Geomorphological Perspectives on Human-Environment Interactions Across Multiple Timescales" on May 15, 12:15, seminar room S2, FF, JCU.

We would like to invite you to a lecture "Geomorphological Perspectives on Human-Environment Interactions Across Multiple Timescales" on May 15, 12:15, seminar room S2, FF, JCU.
J. Michael Daniels is a geographer with research interests in geomorphology, late Quaternary environmental change, floodplain stratigraphy, paleohydrology, and soil-landscape analysis. His research examines how geomorphic systems respond to natural and anthropogenic environmental change over timescales ranging from decades to millennia. He is a visiting scholar at Ceska Zemedelska Universita  with support from U.S. National Science Foundation and U.S-Czech Republic Fulbright Commission.

IZRAEL: Archeologie, historie, příroda

Přednáška skupiny pracovníků Centra Papaver, která v březnu absolvovala stáž v Izraeli na univerzitě Bar Ilan v Ramat Gánu, se bude konat na tradičním místě na ARU FF JU ve čtvrtek 23. 4. 2015 v posluchárně S1. O čem přednáška bude? Většinu času jsme v Izraeli věnovali těm nejvýznamnějším archeologickým, historickým a přírodním památkám a přírodním lokalitám, jako jsou Jeruzalem, Jericho, křižácké hradům, lokalitám v Galilei nebo jeskyním v oblasti Mount Karmel. Tam, kde jsme mohli, jsme botanizovali a archeologizovali. Dojem ze země? Velmi pestrá, zastihli jsme ji v plném jarním květu. JB

Přednáška Adély Pokorné o archeobotanice Súdánu

Srdečně zveme na delší přednášku čtvrtečního semináře. Tentokrát bude přednášet členka Centra Papaver, Mgr. Adéla Pokorná. Pracovníci LAPE se před pár týdny vrátili z úspěšné expedice do severního Súdánu, takže výsledky terénního výzkumu budou velice čerstvé. Tématem je tradiční zemědělství. V Súdánu se ještě dnes lze setkat s tradičním způsobem života, který je jen mírně modifikovanou formou života v pravěku, starověku a středověku.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace