EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Bc. Monika Opelková

2013-2017

Bakalářské studium na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Archeologie. Bakalářská práce: Pracovní využití zvířat v minulosti z pohledu archeozoologie. Školitelka: Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

od 2017

Magisterské studium na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Archeologie, specializace Archeozoologie. Diplomová práce: Čechy v laténském období z archeozoologické perspektivy. Školitelka: Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

Zahraniční studijní pobyty

září 2016-únor 2017

studijní pobyt na Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Slovinsko)

únor-květen 2019

praktická stáž při Instytut archeologii, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (Polsko)

Obor vědeckého zájmu

Archeologie, Archeozoologie

Účast na projektech

  • GA JU (130/2019/H): Teoretické a metodologické aspekty rozvoje doktorských studijních programů v historických vědách.

Účast na konferencích:

  • Opelková, M., Wiejacka, M., Makowiecki, D.: The Wing or the Thigh. Archaeozoological analysis of the bird bones from Grudziądz castle in Poland, Postgraduate Zooarcheology Forum 2019, Jerevan (Arménie)

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace