EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

 • Specializace a projekty:

  Mezolitické a neolitické osídlení
 • email:jbumca@gmail.com
 • telefon:+420 389 036 310

Mgr. Jiří Bumerl

od 2016

Doktorské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dizertační práce: Mezolitické a neolitické osídleni jižních Čech ve světle analýzy kamenné industrie. školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.,konzultant: PhDr. et Mgr. Petr Šída, Ph.D.

2013–2016

Magisterské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Možnosti povrchového průzkumu a analýzy databází archeologických nálezů testované/aplikované na příkladu osídlení severních oblastí Budějovicka v pravěku, školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

2007-2011

Bakalářské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Bakalářská práce: Prehistorie a historie působení člověka na reliéf krajiny: přehled současného směru studia a význam případových studií, školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Zahraniční studijní pobyty a stáže

2019

Letní archeobotanická škola: Ohrid, Severní Makedonie

2016-2018

Letní archeobotanická škola: Vrbjanska Čuka, Severní Makedonie

Obor vědeckého zájmu

Mezolitické a neolitické osídlení jižních Čech, terénní prospekce s důrazem na mezolitické a neolitické osídlení. Terénní archeologie.

Účast na projektech

 • 2018 – 2022 NAKI II (DG18P02OVV060) Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin

Publikace

 • Fanta, V., Zouhar, J., Beneš, J., Bumerl, J., & Sklenicka, P. (2020). How old are the towns and villages in Central Europe? Archaeological data reveal the size of bias in dating obtained from traditional historical sources. Journal of Archaeological Science, 113, 105044.
 • Vondrovský, V., Bumerl, J., Šída, P., Ptáková, M., Pták, M., & Chvojka, O. 2018: Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech. Archeologické Rozhledy, 70(2). 147-194
 • Beneš, J., Naumov, G., Majerovičová, T., Budilová, K., Bumerl, J., Komárková, V., Kovárník, J., Vychronová, M., Juřičková, L. 2018: Onsite Bioarchaeological knowledge of the Neolithic settlements in the southern Balkans: The case of Vrbjanska Čuka, a tell site in Pelagonia, Republic of Macedonia. Interdisciplinaria Archaeologica 9.2.
 • Chvojka, J., John, J., Thomová, Z. ed. 2016: Bošilecký poklad. České Budějovice.
 • Houfková, P., Bumerl, J., Pospíšil, L., Karlík, P., Beneš, J., Bernardová, A., Hrabalíková, M., Janečková Molnárová, K., Hejcman, M. 2015: Origin and development of long-strip field patterns: A case study of an abandoned medieval village in the Czech Republic. Catena, 135: 83-91
 • Zímová, K. et al. 2013:  Pluzina developmen analysis of an abolished village Malonín in Prachatice region. Acta Pruhoniciana 104: 27–37

Účast na konferencích:

 • 2/2017 Nitra, Slovensko: 13. konferencia environmentálnej archeológie

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace