EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

 • Specializace a projekty:

  Zemědělství, analýza škrobů
 • email:jkovarnik@prf.jcu.cz
 • telefon:+420 389 036 310

Ing. Jaromír Kovárník

od 2019

Doktorské studium oboru speciální fytotechnika, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2008-2010

Magisterské studium oboru fytotechnika, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

2005-2008

Bakalářské studium oboru fytotechnika, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Obor vědeckého zájmu

Archeobotanika, analýza škrobových zrn rostlin ze sedimentů nebo artefaktů. Dále studium aktivity kořenových systémů rostlin, pedologie, statistická analýza dat, analýza geodat (GIS), proces neolitizace, zemědělství.

Účast na projektech

 • 2016-současnost Letní archeobotanická škola v Severní Makedonii
 • 2013 – 2015 PAPAVER (PEE2.3.20.0289) Centrum studia člověka a rostlin Evropy a severní Afriky doby poledové

Publikace

 • Jaromír Beneš, Goce Naumov, Tereza Majerovičová, Kristýna Budilová, Ivana Živaljević, Vesna Dimitrijević, Jiří Bumerl, Veronika Komárková, Jaromír Kovárník, Michaela Vychronová, Sofija Stefanović. Onsite Bioarchaeological Knowledge of the Neolithic settlements in the Balkans. The case of Vrbjanska Čuka, a tell-site in Pelagonia, Republic of Macedonia. Conference: 14th Conference of Environmental Archaeology 2018 At: Modena, Italy
 • Kovárník, J., Beneš, J. 2018. Microscopic Analysis of Starch Grains and its Applications in the Archaeology of the Stone Age, Interdisciplinaria Archaeologica 9.1. 83-93. DOI: 10.24916/iansa.2018.1.6
 • Beneš, J., Naumov, G., Majerovičová, T., Budilová, K., Bumerl, J., Komárková, V., Kovárník, J., Vychronová, M., Juřičková, L. 2018. An Archaeobotanical Onsite Approach to the Neolithic Settlements in Southern Regions of the Balkans: The Case of Vrbjanska Čuka, a Tell Site in Pelagonia, Republic of Macedonia, Interdisciplinaria Archaeologica9.2., 121–145. DOI: 10.24916/iansa.2018.2.1
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Šída, P., Divišová, M., Kovačiková, L., Kovárník, J., Vavrečka, P. 2015. The rare deposition of the Neolithic (SBK) grinding tools and longhouse 8 from Hrdlovka (Czech Republic): analysis and 3D virtual reconstruction, Interdisciplinaria Archaeologica 6.2, 161-179. DOI: 10.24916/iansa.2015.2.3

Vybrané příspěvky na konferencích

 • Jaromír Beneš, Goce Naumov, Tereza Majerovičová, Kristýna Budilová, Ivana Živaljević, Vesna Dimitrijević, Jiří Bumerl, Veronika Komárková, Jaromír Kovárník, Michaela Vychronová, Sofija Stefanović. Onsite Bioarchaeological Knowledge of the Neolithic settlements in the Balkans. The case of Vrbjanska Čuka, a tell-site in Pelagonia, Republic of Macedonia. Conference: 14th Conference of Environmental Archaeology 2018 At: Modena, Italy

Pedagogická aktivita

 • KBO/011 Archaeobotanical summerschool
 • KBO/144 Zobrazování v bioarcheologii

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace