EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Letní škola interdisciplinárních studií v Santa Severa

Nabízíme možnost zúčastnit se Letní školy interdisciplinárních studií v Santa Severa, ve střední Itálii. Škola se bude konat na archeologické lokalitě Castrum Novum (zaniklé římské město) na pobřeží Středozemního moře. Během kurzu se seznámíte s archeologickou a archeobotanickou praxí, budete pracovat v mezinárodním kolektivu pod vedením italských a francouzských docentů. Zároveň je připravena řada exkurzí na památky v okolí Říma.
Pro účastníky je zajištěno ubytování a doprava zdarma. Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete nám Váš životopis, společně s motivačním dopisem na adresu papavercz@gmail.com.  V pondělí 25. května proběhnou v LAPE osobní pohovory se zájemci (přesná hodina bude upřesněna).

<< Zpět na předchozí stránku

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace