EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. et Mgr. Michal Preusz

Historik a archeolog. Studoval kulturní historii na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2004 – 2010). Na téže fakultě absolvoval obor Archeologie (2005 – 2011). V současnosti studuje doktorské studium Archeologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Během studií absolvoval zahraniční stáže na Albert-Ludwigs Universität ve Freiburgu im Breisgau (Německo) a Univeristá della Tuscia ve Viterbu (Itálie). Odborně se zaměřuje na archeologii raného novověku. Sleduje stav a perspektivy jejího vývoje v širším světovém kontextu v rámci tzv. globální archeologie. Specializuje se na vývoj a proměny hmotné kultury měst, obzvlášť tzv. časové kapsy (např. zánikové horizonty, odpadní jímky, studny). S tím souvisí také jeho zájem o archeologii třicetileté války a výzkum zničených sídelních struktur v rozmezí 16. až 18. století. V projektu Papaver využívá svých mezioborových zkušeností pro studium mezinárodního obchodu s kořením, který umožnil globální šíření různých druhů rostlin, ale i kulturních prvků.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace