EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Bc. Michaela Vychronová

od 2016

Magisterské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; magisterská práce: Analýza a interpretace rostlinných makrozbytků z neolitického tellu Vrbjanská Čuka v Pelagonii (Severní Makedonie) - školitel Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

2008-2012

Bakalářské studium archeologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni; bakalářská práce: Středověké využití lnu setého a konopě seté dle archeologických nálezů - školitel Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

Obor vědeckého zájmu

Archeobotanika, archeologie neolitu

Účast na projektech

 • 2017-2018 Archeobotanická letní škola: Prilep, Severní Makedonie

Publikace (výběr)

 • Beneš, J., Naumov, G., Majerovičová, T., Budilová, K., Bumerl, J., Komárková, V., Kovárník, J., Vychronová, M., Juřičková, L. 2018. An Archaeobotanical Onsite Approach to the Neolithic Settlements in Southern Regions of the Balkans: The Case of Vrbjanska Čuka, a Tell Site in Pelagonia, Republic of Macedonia, Interdisciplinaria Archaeologica 9.2., 121–145.
 • Naumov, G., Mitkoski, A., Talevski, H., Murgoski, A., Dumurđanov, N., Beneš, J., Živaljević, I., Pendić, J., Stojanovski, D., Gibaja, J. F.; Mazzucco, N., Hafner, A., Szidat, S., Dimitrijević, V., Stefanović, S.,  Budilová, K., Vychronová, M., Majerovičová, T., Bumerl, J., 2018: Istražuvanje na lokalitetot Vrbjanska Čuka vo 2017 godina. Balcanoslavica (47/1): 253-285

Účast na konferencích (výběr)

 • 2/2019 Brno, Česká republika: „15. Konference environmentální archeologie KEA“: Sedláček, R., Kočár, P., Rybníček, M., Kočárová, R., Petr, L., Horsák, M., Vychronová, M., Sůvová, Z., Peška, J.: Nejstarší dendrochronologicky datovaná dřevěná konstrukce v Evropě neolitická studna na katastru Ostrova – první výsledky výzkumu.
 • 2/2019 Brno, Česká republika: „15. Konference environmentální archeologie KEA“: Beneš, J., Naumov, G., Vychronová, M., Budilová, K., Majerovičová, T., Bumerl, J., Juříčková, L., Komárková, V., Kovárník, J.: Bioarcheologický pohled na neolitické sídliště jižního Balkánu: Příklad tellu Vrbjanská Čuka v Pelagonii, Severní Makedonie.
 • 2/2018 Modena, Itálie: „14th Conference of Environmental Archaeology 2018“: Beneš, J., Naumov, G., Majerovičová, T., Budilová, K., Bumerl, J., Komárková, V., Kovárník, J., Vychronová, M., Juřičková, L.: Onsite Bioarcheological Knowledge of the Neolithic settlements in the Balkans: The case of Vrbjanska Čuka, a tell-site in Pelagonia, Republik of Macedonia.
 • 2/2017 Nitra, Slovensko: 13. konferencia environmentálnej archeológie: Beneš, J., Naumov, G., a kol. 2017. Neolitický tell Vrbjanska Čuka (Makedonie): zpráva o environmentálně archeologickém výzkumu v kontextu krajiny Pelagonie.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace