EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Lenka Suková (nar. 1977 v Chomutově)

Vystudovala egyptologii a indologii (specializace hindština) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tamtéž od r. 2008 studuje egyptologii v doktorském studijním programu s disertačním projektem věnovaným skalnímu umění severovýchodní Afriky. V letech 2004–2006 pracovala v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur jako kurátorka sbírky pravěkého a starověkého Předního Východu a severní Afriky. Od r. 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu FF UK v Praze, kde se zabývá kulturním a společenským vývojem v severovýchodní Africe v době staršího a středního holocénu a zpracováním a vyhodnocením výzkumů Československého egyptologického ústavu v Dolní Núbii (1961–1965). Má zkušenosti s terénním výzkumem v Egyptě a Libyi, od r. 2009 vede interdisciplinární výzkum v oblasti Šestého nilského kataraktu a pohoří Sabaloka a účastní se výzkumu na druhé archeologické koncesi Českého egyptologického ústavu v Súdánu – na lokalitě Usli.

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

 • Dospěl M., Suková L. eds. 2013: Bahriya Oasis: Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Prague: Charles University in Prague ( v tisku).
 • Dospěl M., Suková L. 2013: Exploration of the El-Hayz Oasis: Issues, approaches, challenges. In: Dospěl M., Suková L. eds. Bahriya Oasis: Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Prague: Charles University in Prague (v tisku).
 • Suková L. , Cílek V. 2012: The Landscape and Archaeology of Jebel Sabaloka and the Sixth Nile Cataract, Sudan. Interdisciplinaria Archaeologica – Nat. Sciences in Arch. III(2):189-201.
 • Suková L. , Varadzin L. 2012: Sabaloka Project: Exploration of Jebel Sabaloka (West Bank), 2009-2012. Sudan & Nubia 16:118-131.
 • Suková L. , Varadzin L. 2012: Výzkum pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu. Pražské egyptologické studie 10:3-10.
 • Lisá L., Lisý P., Chadima M., Čejchan P., Bajer A., Cílek V., Suková L., Schnabl P. 2012: Microfacies description linked to the magnetic and non-magnetic proxy as a promising environmental tool: Case study from alluvial deposits of the Nile river. Quaternary International 266:25-33.
 • Suková L. 2011: The “Venus” of Jebel Uweinat (SE Libya). Sahara 22:117-124.
 • Lisá L., Suková L., Cílek V., Lisý P. 2011: Sabaloka a Šestý nilský katarakt. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 59p.
 • Suková L. , Cílek L., Lisá L., Lisý P., Bushara M. 2010: Report on the geoarchaeological survey in the area of the Sixth Nile Cataract (Sabaloka). Studia Oecologica III:40-53.
 • Suková L. , Brůna V., Kroužek J., Novotný V., Kabelka P., Hegrlík J. 2010: Report on the 3D-Scanning and Photography Project, National Museum of the Sudan, Khartoum. Studia Oecologica III:26-39.
 • Suková L. , Cílek V., Lisá L., Lisý P., Bushara M. 2010: Geoarcheologický výzkum v oblasti 6. nilského kataraktu (Sabaloky) v Súdánu. Pražské egyptologické studie VII:11-15.
 • Suková L. , Lisá L. 2010: Geoarcheologický výzkum v Usli a studium skalního umění a krajiny v širším okolí Abú Hámidu. Pražské egyptologické studie VII:15-18.
 • Cílek V., Pokorný P., Suková L., Pokorná A., Sůvová Z. 2010: Člověk a písek – hledání neolitické krajiny v egyptské Západní poušti. Pražské egyptologické studie VII:37-49.
 • Suková L. 2009: Egypt darem pouště. In: Bárta M. ed. Ostrovy zapomnění: El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti, Praha: Dokořán. p 77-111.
 • Krejčí J., Suková L. eds. 2008: Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie. Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze.
 • Suková L. 2008: Megality v egyptské Západní poušti. In: Krejčí J., Suková L. eds. 2008. Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie. Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze. p. 1-23.
 • Suková L. 2008: Archívy a galerie Dolní Núbie. In: Pecha L. ed. Orientalia Antiqua Nova VIII. Praha: Dryada. p. 359-372.
 • Suková L. 2007: The Rock Art of Lower Nubia: Reconsidered. In: El-Sayed Abd El-Aziz Aly Youssef, ed. Bulletin of the Tethys Geological Society, Cairo, Volume 2, Cairo: Cairo University. p 23-34.
 • Suková L. 2007: Objevování Sahary. In: Dufková M. et al. Sahara: příběh Velké pouště (Katalog k výstavě). Brno: Moravské zemské muzeum. p. 24-33.
 • Suková L. 2007: Kamínky a střípky saharské mozaiky. In: Dufková M. et al. Sahara: příběh Velké pouště (Katalog k výstavě). Brno: Moravské zemské muzeum. p. 78-93.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace