EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.(* 1977 v Chebu)

...vystudoval pravěkou a raně středověkou archeologii a egyptologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2002), kde v r. 2010 získal titul Ph.D. Od r. 2002 pracuje v Archeologickém ústavu AVČR v Praze, kde se věnuje archeologii raného středověku. Jako externí pracovník Českého egyptologického ústavu FFUK je vedoucím terénního archeologického výzkumu v oblasti 6. nilského kataraktu v Súdánu a podílí se také na výzkumu nekropole z období Staré říše v Abúsíru v Egyptě. Vedl několik desítek archeologických výzkumů na lokalitách v Čechách, Súdánu a Egyptě. Publikoval řadu článků a studií.

Výběr z bibliografie

2012

2011

  • (+ H. Vymazalová) Description of the structures in stratigraphic order, in: Vymazalová, H. et al. Abusir XXII: The tomb of Kaiemtjenenet (AS 38) and the surrounding structures. Praha, 9–54.
  • (+ H. Vymazalová) History and dating of the site, in: Vymazalová, H. et al. Abusir XXII: The tomb of Kaiemtjenenet (AS 38) and the surrounding structures. Praha, 173–180.
  • The Development of Přemyslid Domain h3holds in the Heart of Bohemia (A Contribution to the Discussion) . In: J. Macháček – Š. Ungermann Hrsg., Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn, 2011, 405-410.

2010

2009

  • Bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Zhodnocení dosavadních archeologických výzkumů v bazilice a jejím okolí – The basilica of st. Lawrence at Vyšehrad. An evaluation of existing archeological excavations at the basilica and surroundig area. In: B. Nechvátal ed., Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha, 2009, 302-399.

2007

  • (+ I. Štefan) Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie – [ Anfänge der Pfarrorganisation in Böhmen und Mähren in der Aussage der archäologischen Quellen]. In: J. Hrdina – B. Zilynská eds., Církevní topografie a síť pražské církevní provincie v pozdním středověku, Colloquia mediaevalia Pragensia 8. Praha, 2007, 33-54.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace