EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Odborný garant projektu PAPAVER

Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

1977-1982

Zaměstnán Přírodovědecká fakulta UK

od 1983

Zaměstnán Botanický ústav AV ČR, Třeboň

od 1991

Zaměstnán přírodovědecká fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích

1999-2006

Vedoucí katedry botaniky

2001

Jmenován profesorem botaniky

Obor vědeckého zájmu

vegetační ekologie, zvláště vegetační dynamika (sukcese na člověkem narušených stanovištích), ekologie obnovy

Ostatní aktivity

 • člen redakčních rad časopisů Restoration Ecology (1993 – dosud)
 • Plant Biology (sectional co-editor, 1999-2002)
 • associate editor Plant Ecology (2006-2008)
 • Acta Botanica Fennica a Annales Botanici Fennici (Helsinki)
 • Preslia (1999-dosud)
 • Folia Geobotanica (1990-1999)
 • člen hlavního výboru České botanické společnosti
 • člen Mezinárodní asociace pro výzkum vegetace a Mezinárodní společnosti pro ekologickou obnovu (zakládající člen evropské sekce a člen jejího evropského výboru)

Publikace

dosud cca 200 vědeckých a odborných sdělení, hlavní editor nebo koeditor 4 zahraničních knih, (ko)editor dalších 7 proceedings; SCI: celkem cca 1800 (WOS); H-index: 24

5 hlavních recentních publikací

 • Prach K., Walker L. R. (2011): Four opportunities for studies of ecological succession. Trends in Ecology and Evolution 26: 119-123.
 • Řehounková K. & Prach K. (2010): Life-history traits and habitat preferences of colonizing plant species in long-term spontaneous succession in abandoned gravel-sand pits. – Basic and Appl. Ecol. 11: 45-53.
 • Prach K. & Hobbs R. J. (2008): Spontaneous succession versus technical reclamation in the restoration of disturbed sites. – Restoration Ecology 16: 363-366.
 • Prach K., Mars R., Pyšek P. and van Diggelen R. 2007. Manipulation of succession. In: Walker L. R., Walker J. and Hobbs R. J. eds. Linking restoration and ecological succession, p. 121-149. Springer.
 • Prach, K., Pyšek, P. & Jarošík, V. 2007. Climate and pH as determinants of vegetation succession in Central- European human-made habitats. J. Veget. Sci. 18: 701-710.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace