EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

RNDr. Kamila Lencová

Vzdělání

 • 2000-2004: Střední škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí
 • 2004-2007: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta
  Bakalářské studium: Aplikovaná ekologie – Péče o životní prostředí
 • 2007-2010 Jihočeská univerzita, Biologická fakulta
  Magisterská studia: Aplikovaná ekologie (Katedra biologie ekosystémů) a Vegetační ekologie (Katedra botaniky)
 • Diplomová práce: Sukcese na opuštěných polích: krajinný a detailní pohled
 • Rigorózní práce: Obnova luk na bývalé orné půdě: komerční směsi vs. spontánní sukcese.

Zaměstnání

 • 2009-2011: NP a CHKO Šumava – Oddělení vědy a výzkumu (sekundární bezlesí, vegetační ekologie, botanika, invasní druhy rostlin, zemědělství, environmentální vzdělávání)
 • 2012 –současnost: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, pracovní skupina ekologie obnovy

Granty:

 • P504-10-0501 Spontaneous and assisted processes in dry grasslands restored on arable land
 • PAPAVER Centre for human and plant studies in Europe and Northern Africa in the postglacial period

Zájem o vegetační ekologii a botaniku vůbec, mám již od svých raných let a zřejmě mi to zůstane už napořád :). Po studiích na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích jsem začala pracovat v NP Šumava, kde jsem v oddělení vědy a výzkumu strávila dva roky. Pak se však naskytla šance vrátit se zpět na fakultu, na katedru Botaniky k pracovní skupině ekologie obnovy Karla Pracha. Témata, kterými se ve skupině intenzivně zabýváme, je mnoho. Obecně lze ale říci, že se jedná o člověkem ovlivněná, narušená místa, jako jsou např. výsypky, pískovny, lomy, opuštěná pole, vytěžená rašeliniště apod.. Zde se snažíme o prosazování zásad přirozené, či řízené ekologické sukcese, oproti drahým a technicky náročným rekultivacím.

V projektu Papaver tvoříme Vegetačně- ekologický panel, kde se zaměřujeme na hledání vztahů rostlinné diverzity a vegetace v širším geografickém kontextu. Cílíme na výskyt cizích rostlinných druhů, zvláště pak archeofytů a neofytů, jakožto indikátorů environmentálních a společenských změn.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace