EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Jitka Kosňovská

Od 2017

Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Téma práce: Archeobotanika a historická etnobotanika centrálních míst raného novověku na příkladu Pražského hradu a jeho zázemí. Školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš Ph.D

2013 – 2017

mateřská dovolená

2011 – 2013

Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Téma práce: Archeobotanika a historická etnobotanika centrálních míst raného novověku na příkladu Pražského hradu a jeho zázemí. Školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš Ph.D

2009 – 2011

Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Magisterská práce: Analýza rostlinných makrozbytků z klenebního zásypu Vladislavského sálu Pražského hradu. Školitel: PhDr. Jaromír Beneš Ph.D.

2004 – 2009

Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Bakalářská práce: Analýza rostlinných makrozbytků z objektu novověké studny z Prahy-Celetné ulice a možnosti digitální fotografické dokumentace. Školitel: PhDr. Jaromír Beneš Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc.

2003 – 2004

Jazyková škola Lingua Viva in Prague (angličtina, španělština)

1999 – 2003

Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí

 

Obor vědeckého zájmu

Zaměření na historickou etnobotaniku a rostlinné makrozbytky z raného novověku. Zvláštní zaměření na studium užitkových rostlin, jejich využití a změnu sortimentu v historických obdobích. S využitím zahraničních archeobotanických databází pracuji na širším kontextu pochopení využití rostlin v rozvíjející se lidské společnosti.

 

Konference

 • Kosňovská J, Beneš J., Skružná J. 2019: What would have been the archaeobotanical signals of luxury status of the site without discovering the Americas? The case of Prague Castle in the Early Modern period and ethnobotanic meaning of the new useful plants. International Workgroup for Palaeoethnobotany, Lecce, Italy (oral presentation).
 • Kosňovská J, Beneš J. 2018: Structure and useful plant dynamics on Prague Castle: archaeobotanical and ethnohistorical perspective.  The Conference of Environmental Archaeology. Modena, Italy (oral presentation).
 • Kosňovská J. 2016: Exotické archeobotanické taxony z 16/17. století analyzované z klenebního zásypu Vladislavského sálu na Pražském hradě. 48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica (poster contribution).
 • Kosňovská J. 2015:  Carob fruit (Ceratonia siliqua L.) as a reference of brisk trade in the early modern area of the Prage castle, Czech Republic. Conference of Environmental Archeology, České Budějovice (poster contribution).
 • ​Kosňovská J. 2011: The origin, spread and utilization of sweet chestnut (Castanea sativa), 7. Conference of environmental archaeology, Brno (oral presentation).
 • Beneš J., Čulíková V., Kosňovská J., Frolík J., Matiášek J. 2011: Luxury plants in the Prague castle in the early modern time: Mediterranean footprint in Central Europe, 7. Conference of environmental archaeology, Brno (oral presentation).
 • Kosňovská J., Beneš J., Frolík J., Matiášek J. 2011: Archaeobotanical analysis of the early modern waste-vault infill from Vladislav hall, Prague castle. Environmental Archaeology of Urban sites, Gdaňsk (oral presentation).
 • Kosňovská J., Beneš J., Frolík J., Matiášek J. 2010: Archaeobotanical analysis of the Early Modern vault infill from Vladislav Hall, Old Royal Palace, Prague Castle, Czech Republic, 15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany in Wilhelmshaven, Germany (poster contribution).

 

Publikace

 • Kosňovská, J., Macků, P. 2017: Archeologický a archeobotanický výzkum raně novověké studny z Telče – Štěpnic. Archaeological and archaeobotanical examination of an early modern well in Telč – Štěpnice. In: Archeologické výzkumy na Vysočině, 5/2014, 140-161
 • Kosňovská J. 2013: The origin, archaeobotany and ethnobotany of sweet chestnut (Castanea sativa Miller) in the Czech Republic, Interdisciplinaria Archaeologica 4(2): 163–176, DOI: 10.24916/iansa.2013.2.3
 • Beneš J., Čulíková V., Kosňovská J., Frolík J., Matiášek J. 2012: Luxury Goods at Prague Castle: the Archaeobotany of Imported Useful Plants in the Early Modern Period, Interdisciplinaria Archaeologica 3(1): 103–114. DOI: 10.24916/iansa.2012.1.7
 • Kosňovská J., Houfková P., Kovář D. 2011: Lannova třída ve světle archeobotanických analýz, Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 24/2011, 263-280.

 

Pedagogická činnost

Kurz Historická etnobotanika

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace