EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Vedoucí LAPE
Věcný manažer PAPAVER

Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Researchgate

 

Archeolog a archeobotanik. Vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JČU. Vystudoval archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později archeobotaniku na tehdejší Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je zároveň přednášejícím na Archeologickém ústavu FF JČU, kde vede řadu studentů magisterského a doktorského stupně. Externě přednáší na římské univerzitě La Sapienza a na Západočeské univerzitě v Plzni.

 • Od roku 2018 se věnuje archeologickému a etnobotanickému výzkumu oblasti Národního parku Niokolo-Koba v Senegalu
 • Od roku 2016 se věnuje výzkumu pravěkých sídlišť v Severní Makedonii (Pelagonie, oblast Ochridsého jezera) 
 • V posledních letech se věnuje archeologickému výzkumu neolitických sídlišť, problematice počátků zemědělství ve Starém světě, archeologii Afriky a české středověké krajině. V archeobotanice se specializuje se na analýzu dřeva a uhlíků z archeologických kontextů a historické etnobotanice.
 • V letech 2005-2010 se v rámci výzkumného záměru Českého egyptologického ústavu FF UK Praha podílel na výzkumu abusírského jezera v oblasti pyramidových polí v Abusíru, Egypt a analytice dřeva z řady nalezišť severní Afriky. Dlouhodobě se také věnuje bioarcheologickému výzkumu přemyslovského hradiště Na Jánu v Netolicích.
 • Od roku 2013 je vedoucím Centra Papaver, které združuje řadu specialistů na archeobotaniku a environmentální archeologii u nás i v zahraničí.
 • V roce 2002 založil LAPE.
 • V letech 1995-2000 se věnoval výzkumu krajiny Šumavy, zejména problematice lidského vlivu na les v minulosti.
 • Od roku 1983 vedl jako specialista na pravěkou archeologii v Archeologickém ústavu ČSAV Praha výzkumy neolitu a doby bronzové v severozápadních Čechách. Od roku 1990 byl spoluvedoucím mezinárodního Ancient landscape reconstruction in the Northern Bohemia. Podílel se na tvorbě rekonstrukčních modelů české krajiny v zemědělském pravěku a středověku z hlediska vývoje koluviálních a aluviálních poloh, eroze a akumulace a jejich identifikace archeologickými metodami.

Vybrané publikace za posledních 5 let

 • Janovský, M. P., Karlík, P., Horák, J., Šmejda, L., Asare Opare, M., Beneš, J. and Hejcman, M., 2020. Historical land-use in an abandoned mountain village in the Czech Republic is reflected by the Mg, P, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Zr, and Sr content in contemporary soils. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104347
 • Fanta, V., Zouhar, J., Beneš, J., Bumerl, J. and Sklenička, P., 2020. How old are the towns and villages in Central Europe? Archaeological data reveal the size of bias in dating obtained from traditional historical sources. Journal of Archaeological Science, 113. https://doi.org/10.1016/j.jas.2019.105044
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Divišová, M., Kovačiková, L., Šída, P. 2019: The Neolithic site of Hrdlovka. České Budějovice - Most.
 • Kučera, L., Peška, J., Fojtík, P., Barták, P., Kučerová, P., Pavelka, J., Komárková, V., Beneš, J., Polcerová, L., Králík, M., Bednář, P. 2019. First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe, Archaeological and Anthropological Sciences, https://doi.org/10.1007/s12520-019-00798-4
 • Beneš, J. 2018: Počátky zemědělství ve Starém světě – Origins of Agriculture in the Old World. České Budějovice (Epistémé). 351s.
 • Kovárník, J., Beneš, J. 2018: Microscopic Analysis of Starch Grains and its Applications in the Archaeology of the Stone Age, Interdisciplinaria Archaeologica 9.1. 83-93. DOI: 10.24916/iansa.2018.1.6
 • Kučera, L., Peška, J., Fojtík, P., Barták, P., Sokolovská, D., Pavelka, J., Komárková, V., Beneš, J., Polcerová, L., Králík, M. and Bednář, P., 2018. Detetermination of milk products in ceramic vessels of Corded Ware culture from a Late Eneolithic burial. Molecules, 23(12), 3247; DOI:10.3390/molecules23123247
 • Beneš, J., Naumov, G., Majerovičová, T., Budilová, K., Bumerl, J., Komárková, V., Kovárník, J., Vychronová, M., Juřičková, L. 2018. An Archaeobotanical Onsite Approach to the Neolithic Settlements in Southern Regions of the Balkans: The Case of Vrbjanska Čuka, a Tell Site in Pelagonia, Republic of Macedonia, Interdisciplinaria Archaeologica  9.2., 121–145. DOI: 10.24916/iansa.2018.2.1
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Šída, P., Divišová, M., Kovačiková, L., Kovárník, J., Vavrečka, P. 2015: The rare deposition of the Neolithic (SBK) grinding tools and longhouse 8 from Hrdlovka (Czech Republic): analysis and 3D virtual reconstruction, Interdisciplinaria Archaeologica 6.2, 161-179. DOI: 10.24916/iansa.2015.2.3

Granty (posledních 10 let)

 • NAKI - Ministry of Culture CZ, (spoluřešitel) Identification a preservation of historical field remains – pluzinas in Czech Republic (2018-2022) - vedoucí spoluřešitelského týmu, hlavní řešitel ČZU Praha (prof. Petr Sklenička, doc. Kristina Janečková)
 • NSF (USA) -  Soil Erosion, Floodplain Sedimentation, and Agricultural Sustainability Over Centennial Time Scales. (člen výzkumného týmu NSF 14537)
 • GAČR - 13-08169S – Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe (2013-2017), spoluřešitel za LAPE
 • GAČR – P405/12/2173 – Neolithic houses from Hrdlovka, change of shape and meaning, NW Bohemia (2012-2014), hlavní řešitel
 • Czech Ministry of Education Grant Agency - PAPAVER - Centre for human and plant studies in Europe and Northern Africa in the postglacial period (since 2013) – Head of the Centre, hlavní řešitel

Zájmy

Hra na kytaru (člen ŠUKASu), gastronomie, rytí záhonů, pěstování růží

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace