EN CZ

O laboratoři

 

Toto jsou starší, dlouhodobě neaktualizované stránky naší laboratoře. Prosíme, přejděte na náš nový web

 

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Alexandra Bernardová

 • Od 2009 Doktorské studium, obor Botanika na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dizertační práce: „Late Glacial/Holocene changes of vegetation in the Czech Republic and Svalbard recorded in macrofossils“, školitel: RNDr. Jan Novák, Ph.D., školitel-specialista: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D
 • 2007-2009 Magisterské studium archeobotaniky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Biologické/Přírodovědecké fakultě; magisterská práce: Makrozbytková analýza nivních uloženin vybraných lokalit – školitel RNDr. Jan Novák, Ph.D.
 • 2003-2006 Bakalářské studium na Biologické/Přírodovědecké fakultě; bakalářská práce: Srovnání ekologických charakteristik rozdílně úspěšných nepůvodních kongenerů: invadující Galinsoga parviflora a G. ciliata vs. neinvadující Ageratum houstonianum (Asteraceae) – školitel Stanislav Mihulka, Ph.D.

Obor věděckého zájmu

Analýza rostlinných makrozbytků, vegetační historie a ekologie, vývoj a historie polárních ekosystémů, polární ekologie, ekologie invazních rostlin, malakologie

Zahraniční pobyty a stáže

 • březen - duben 2013 Adam Mickiewicz University in Poznań, Polsko, prof. Grzegorz Kowalewski  – stáž
 • říjen 2010 Bjerknes Centre of Climate Research University of Bergen, Norsko, prof. Hilary Birks - stáž

Projekty

 • 2017-2020 Soil Erosion, Floodplain Sedimentation, and Agricultural Sustainability Over Centennial Time Scales. (NSF 14537)
 • 2017 - 2020: INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic (EU HORIZON 2020 PROGRAMME, INFRAIA-01-2016-2017)
 • 2016 – 2019   CzechPolar II – Česká polární vědecká infrastruktura (MSMT)
 • 2010 - 2015: "CzechPolar - České polární stanice: Stavba a operační náklady" (MSMT)
 • 2012 - 2014: "Vytvoření pracovního týmu a pedagogických podmínek pro výuku a vzdělávání v oblasti polární ekologie a života v extrémním prostředí", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0190. (MSMT)
 • 2013 - 2015: „PAPAVER - Centre for human and plant studies in Europe and Northern Africa in the postglacial period“
 • 2013 - 2016: „Holocene environmental dynamics in the Hornomoravský úval region: Key processes inducing the formation of recent landscape mosaic“ (GACR)
 • 2013 - 2018: „Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe“ (GACR)
 • 2010: Palaeoecological challenge - reconstruction of environmental changes in Arctic via palaeocological and molecular methods. Norske fondy (registrační číslo projektu: B/CZ0046/3/0043)
 • 2009 - 2012: A multi-proxy palaeoecological investigation of the unique sediments from the former Komořanské jezero Lake, Most Basin, Czech Republic (GAČR)
 • 2008 - 2012: Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. (GAAV)
 • 2007-2010 Biological and climate diversity of the central part of the Svalbard Arctic archipelago (GAČR 05/94/0156 a 204/93/1177 & GAAV A 600 5002)

Publikace

 • Strunecký, Otakar, Raabova, Lenka, Bernardova, Alex, Ivanova, Anna, Semanova, Alexandra, Crossley, Joel , Kaftan, David. (2019). Diversity of cyanobacteria at the Alaska North Slope with description of two new genera: Gibliniella and Shackletoniella. FEMS microbiology ecology. 96. 10.1093/femsec/fiz189.
 • Bernardova, Alex, Novák, Jan, Vránová, Vendula. (2017). The Prehistoric Wetland Site of Náklo (Moravia, Czech Republic) – a Unique Piece of History. Interdisciplinaria Archaeologica 8.1., 9-16. http://dx.doi.org/10.24916/iansa.2017.1.1.
 • Houfkova, Petra, Bešta, Tomáš, Bernardova, Alex, Vondrák, Daniel, Pokorný, Petr, Novák, Jan. (2017). Holocene climatic events linked to environmental changes at Lake Komořany Basin, Czech Republic. The Holocene. 27. 095968361668325. 10.1177/0959683616683250.
 • Kavan, Jan, Bernardova, Alex. (2016). Polar Ecology Conference 2016. 10.13140/RG.2.2.34724.27520.
 • Houfkova, Petra, Bumerl, Jiří, Pospíšil, Lukáš, Karlík, Petr, Beneš, Jaromír, Bernardova, Alex, Hrabalikova, Michaela, Molnarova, Kristina, Hejcman, Michal. (2015). Origin and development of long-strip field patterns: A case study of an abandoned medieval village in the Czech Republic. CATENA. 135. 83-91. 10.1016/j.catena.2015.06.017.
 • Beneš, Jaromír, Pokorna, Adela, Bernardova, Alex, Ptáková, Michaela, Houfkova, Petra, Chvojka, Ondřej, Kodýdková, Kateřina, Komárková, Veronika, Preusz, Klára, Preusz, Michal, Lencová, Kamila, Novák, Jan, Šálková, Tereza. (2015). PAPAVER. Centre for human and plant studies of postglacial Europe and Northern Africa, 2013-2015. Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology. 6.10.24916/iansa.2015.1.8.
 • Bešta, Tomáš, Novák, Jan, Dreslerova, Dagmar , Jankovská, Vlasta , Bernardova, Alex , Lisá, Lenka , Valentová, Daniela. (2015). Mid-Holocene history of a central European lake: Lake Komoany, Czech Republic. Boreas. 44. 10.1111/bor.12119.
 • Beneš, Jaromír , Bernardova, Alex , Kodydkova, Katerina. (2015). Life in flux. Humans, Animals and plants in postglacial ecosystems in Europe and Northern Africa. Abstract Book.
 • Těšitel, Jakub , Těšitelová, Tamara , Bernardova, Alex , Drdova, Edita , Lučanová, Magdalena , Klimešová, Jitka. (2014). Demographic population structure and fungal associations of plants colonizing High Arctic glacier forelands, Petuniabukta, Svalbard. Polar Research. 33. 20797. 10.3402/polar.v33.20797.
 • Kavan, Jan , Bernardova, Alex. (2014). Polar Ecology Conference 2014. 10.13140/RG.2.2.29691.11043.
 • Bernardova A., Beneš J., Pokorný P. Homo climaticus. Klimatické změny, příroda a společnost. Sborník abstraktů KEA 2013. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2013 ISBN: 978-80-7394-400-1
 • Beneš, Jaromír , Bernardova, Alex , Dreslerova, Gabriela. (2013). Archeobotanické a archeozoologické analýzy materiálů z archeologického výzkumu doby římské ve Slepoticích u Pardubic - Archaeobotanical and archaeozoological analysis of materials from the archaeological investigations of an Early Roman settlement at Slepotice near Pardubice. Archeologie východních Čech. 6. 335-350.
 • Zimova, Katerina , Pospíšil, L. , Janovská, Vratislava , Karlík, Petr , Houfkova, Petra , Bumerl, Jiří , Molnarova, Kristina , Beneš, Jaromír , Bernardova, Alex. (2013). Pluzina development analysis of an abolished village Malonín in Prachatice region. Acta Pruhoniciana. 104. 27-37.
 • Kavan, Jan , Bernardova, Alex , Strunecky, Otakar. (2012). Polar Ecology Conference 2012. 10.13140/RG.2.2.24238.51524.
 • Bernardova, Alex , Beneš, Jaromír , Kovačiková, Lenka , Houfkova, Petra , šálková, Tereza , Komárková, Veronika , Novák, Jan , Kosňovská, Jitka , Bešta, Tomáš. (2012). The Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) at the Faculty of Science, University of South Bohemia (2002–2012). Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology. 3. 287–295.
 • Bernardova, Alex , Košnar, Jiří. (2012). What do Holocene sediments in Petuniabukta, Spitsbergen reveal?. Polish Polar Research. 33. 10.2478/v10183-012-0023-2.
 • Klimešová, Jitka , Prach, Karel , Bernardova, Alex. (2012). Using Available Information to Assess the Potential Effects of Climate Change on Vegetation in the High Arctic: North Billjefjorden, Central Spitsbergen (Svalbard). Ambio. 41. 435-45. 10.1007/s13280-011-0235-4.
 • Starec P., Houfková P., Bernardová A. (2012): Příspěvek k poznání přírodních podmínek Nového Města – výzkum v Panské ulici čp. 1308/ii. Staletá Praha 28/2: 102-117
 • Klimešová a kol. autorů: (2012): Čekají je zlatá léta? Globální oteplení a rostliny chladných oblastí. (Kapitola: Bernardová A.: Vývoj vegetace v arktidě). Vesmír 91: 416-423.
 • Novák J., Kovačiková L. (2012): Přírodní a ekonomické prostředí Mělníka a jeho nejbližšího okolí pohledem bioarcheologie.
 • Houfková P., Bernardová A., Nováková K. a Novák J. (2011): Závist u Sepekova: záznam mladoholocenní vegetační dynamiky jedlové olšiny. Supplementum Archeologických výzkumů v jižních Čechách.
 • Novák J., Bernardová A., Bešta T., Houfková P. a Jankovská J. (2011): Litorální část Komořanského jezera z pohledu paleoekologických analýz. Severočeskou přírodou, sv. 42
 • Bernardova, Alex , Komárková, Veronika , Prostředník, Jan , Beneš, Jaromír. (2010). Fragmented Barley Grains from the Late Bronze Age Turnov-Maškovy Zahrady Site in North Bohemia. Interdisciplinaria Archeologica - Natural Sciences in Archaeology. 1. 37-44. 10.24916/iansa.2010.1-2.4.
 • Pokorný, Petr , Sádlo, Jiří , Bernardova, Alex. (2010). Holocene history of Cladium mariscus (L.) Pohl in the Czech Republic. Implications for species population dynamics and palaeoecology. Acta Palaeobotanica. 50. 65-76.

Spolupráce na grantech:

 • 2010-2015: "CzechPolar - České polární stanice: Stavba a operační náklady" (MSMT)
 • 2012-2014: "Vytvoření pracovního týmu a pedagogických podmínek pro výuku a vzdělávání v oblasti polární ekologie a života v extrémním prostředí", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0190. (MSMT)
 • 2013-2015: „PAPAVER - Centre for human and plant studies in Europe and Northern Africa in the postglacial period“
 • 2013-2016: „Holocene environmental dynamics in the Hornomoravský úval region: Key processes inducing the formation of recent landscape mosaic“ (GACR)
 • 2013-2018: „Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe“ (GACR)
 • 2010: Palaeoecological challenge - reconstruction of environmental changes in Arctic via palaeocological and molecular methods. Fond pro podporu výzkumu (registrační číslo projektu: B/CZ0046/3/0043)
 • 2009-2012: A multi-proxy palaeoecological investigation of the unique sediments from the former Komořanské jezero Lake, Most Basin, Czech Republic (GAČR)
 • 2008-2012: Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. (GAAV)

Konference (výběr)

 • Bernardová A., Novák J., Vránová V.: Wetland locality Náklo (Moravia, Czech Republic) – Unique piece of history. 11th Conference of Environmental Archaeology (CEA 2015), České Budějovice, ČR
 • Bernardová A., Novák J., Vránová V.: Unique wetland locality Náklo (Moravia, Czech Republic). Conference Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites. (2014) Bern, Švýcarsko
 • Tomas Bešta, Jan Novák, Vlasta Jankovská, Lenka Lisá, Petra Houfková, Alexandra Bernardová, Dagmar Dreslerová, Daniela Valentová, Jolana Tátosová, Daniel Vondrák: Vývoj Komořanského jezera ve světle nových informací ze zachráněných profilů. Konference environmentální archeologie (KEA), České Budějovice 2013
 • Lukáš Pospíšil, Petra Houfková, Jiří Bumerl, Petr Karlík, Jaromír Beneš, Kateřina Zímová, Vratislava Janovská, Kristina Molnárová, Alexandra Bernardová: Vývoj historické plužiny s agrárními terasami ve světle interdisciplinárního přístupu. Konference environmentální archeologie (KEA), České Budějovice 2013
 • Bernardová A., Myšková E., Ditrich O: What is hidden in reindeer’s droppings? A botanical and parasitological study. The Arctic Science Summit Week 2013, Krakow, Polsko (– oceněno cenou pro mladé vědce za „outstanding poster presentation“)
 • Strunecký O., Bernardová A: Hypothetical viability of phototrophs from glaciers and permafrost. The Arctic Science Summit Week 2013, Krakow, Polsko
 • Bernardova A., Houfkova P., Novák J., Chvojka O. and Nováková K.: Of alder and man. Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany (IWGP 2013), Soluň, Řecko
 • Bernardová A, Novák J., Treml V., Petr L. Alpine treeline and the impact of humans since Subatlantic in High Sudets. Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS 2013), Tartu, Estonsko
 • Houfková P., Novák J., Bernardová A.: Fire history and vegetation dynamics recorded in sediment of the Komorany lake. Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS 2013), Tartu, Estonsko
 • Bernardová A., Houfková P., Novák J., Nováková K., Šálková T., Chvojka O.: Je tam stráň a příkrej sráz, modrá tůň a bobří hráz... aneb... co má společného bobr a člověk? (prezentace) Konference environmentální archeologie (KEA), Praha, únor 2012
 • Bernardová A. et Košnar J.: What do Holocene Sediments in Petuniabukta, Svalbard reveal? (poster) International Palaeolimnology Symposium, Glasgow, Velká Británie, srpen 2012
 • Bernardova, A., Jankovska, V., Besta, T., Novak, J.: Paleoecological study of the littoral profile from the former lake, Lake Komořany, Czech Republic. (poster) International Palaeolimnology Symposium, Glasgow, Velká Británie, srpen 2012
 • Besta, T., Novak, J., Jankovska, V., Lisa, L., Houfkova, P., Bernardova, A.: Multi-proxy resarch of the exploited former lake, Lake Komorany, Czech Republic. (poster) International Palaeolimnology Symposium, Glasgow, Velká Británie, srpen 2012
 • Houfkova, P., Besta, T., Bernardova, A., Jankovska, V., Valentova, D., Lisa, L., Novak, J.: Multi-proxy paleoecological study of the profile PK-1-C from the former Komorany Lake, Czech Republic. (poster) International Palaeolimnology Symposium, Glasgow, Velká Británie, srpen 2012
 • Těšitel, J, Bernardová A., Janková Drdová E., Lučanová M., Těšitelová T., Klimešová J.: Brave pioneers: growth and flowering of plants colonizing glacier forelands in Petuniabukta, Svalbard (prezentace, J. Těšitel) Polar Ecology Conference, České Budějovice, říjen 2012
 • Bernardová A, Novak J, Houfková P, Meduna P: Civitas Mělník – archaeological and archaeobotanical research of medieval settlement. (poster). Environmental Archaeology of Urban Sites, Gdaňsk, Polsko, září 2011
 • Bernardová A., Jankovská V., Novák J., Bešta T.: Komořanské jezero – analýza jednoho profilu (prezentace, česky) Konference environmentální archeologie (KEA), Brno, únor 2011
 • Bernardová A., Novák J., Houfková P., Meduna P.: Vegetace a počátky vinařství středověkého Mělníka (poster). Konference environmentální archeologie (KEA), Brno, únor 2011
 • Bernardová A, Kalábek M: Macroremain analysis of the High Medieval sediments from the former Minorite monastery in Olomouc, Czech Republic. 15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany in Wilhelmshaven, Germany, 2010
 • Bernardová A, Novak J, Houfková P, Meduna P: The reconstruction of the Early Medieval vegetation in the Mělník vineyard region, Czech Republic. 15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany in Wilhelmshaven, Germany, 2010
 • Strunecký O., Bernardová A. “Palaeoecological challenge - reconstruction of environmental changes in Arctic via palaeocological and molecular methods”. International Polar Year Oslo Science Conference, Oslo, Noway 2010:
 • Bernardová, A. , Lutynska, M., Košnar, J.: Multi-proxy study of a periodical lake in central Svalbard – Petuniabukta. Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium, Torun, Poland 2010
 • Novák, J., Nováková, K., Petr, L., Bernardová, A.:Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic) in Terra Nostra 2008/2, IPC-XII / IOPC-VIII Bonn, Germany 2008 Abstract Volume. 12th International Palynological Congress IPC-XII 2008 & 8th International Organisation of Palaeobotany Conference IOPC-VIII 2008
 • Novák, J., Nováková, K., Petr, L., Bernardová, A.:Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic) in: Makohonienko, M., Makowiecki, D. et Czerniawska, J. (eds.) Annual Conferences of the Association for Environmental Archaeology (AEA). September 12-15, 2007, Poznan, Poland. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), Poznan 2007
 • Bernardová, A. , Komárková, V., Prostředník, J.: Find of peeled grains of barley from late Bronze age in Turnov (North Bohemia). in: A. Bienek(ed.) 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Krakow, Poland.

Pedagogická činnost

Školitel magisterské práce Jonášová B, 2017: Srovnání semenné banky s recentní vegetací různých stanovišť v nivě řeky Lužnice. Magisterská práce, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 70 pp.

Kurz polární ekologie (KBE/263, KBE/265 ) – botanika, paleoekologie

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace