EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Identification and preservation of historic field patterns
 

NAKI II – DG18P02OVV060, duration: 2018–2022

The project for the support of applied research and experimental development of national and cultural identity (NAKI II) deals with the issue of historical pluzina field systems in the Czech Republic. The main solver of this grant is the Czech University of Life Science in Prague.

The aim of the project is to provide information and develop methods for protection of historical pluzina field systems, because they are one of the most valuable but also the most neglected historical cultural elements in the landscape of Czechia.

One of the aims of this project is to provide map data from all the Czech Republic. Vector mapping of all preserved remnants of historical pluzina is carried out throughout all region of the Czech Republic. It is focused on their identification, typing and analysis of relevant attributes (segment size, land-use, …). The basis for the analyses is maps of the stable cadastre, ZABAGED, current orthophotos and digital model of relief (LIDAR). Structures with three or more preserved boundary strips located in open landscape are mapped. The project does not include relicts in forested area due to special methodological approaches.

One part of this project is to obtain detailed archaeological and palaeoecological information, which includes dating and description of the constructional and functional character of the selected hedgerows. The project also includes a reconstruction and recording the dynamics of a vegetation cover development based on pollen analysis in the selected field systems. A total of five pluzina field systems were selected for the project, representing different types of landscapes in the Czech Republic (lowlands, hills and mountains). Selected systems include Malonín in the Šumava Mountains, Valštejn in Nízký Jeseník, Oblík in České Středohoří, Rokštejn in Vysočina region and Debrné in Krkonoše Mountain foothills.

Solver:

  • Czech University of Life Science, Prague

Co-solver:

  • LAPE, University of South Bohemia, České Budějovice

More information about the project:

 

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace