EN CZ

About the Laboratory

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Vedoucí provozu laboratoře

Mgr. Veronika Komárková

1992–1995

Bakalářské studium, Biologická fakulta JU, České Budějovice, katedra botaniky (Téma: Mechanizmy regenerace a jejich vliv na udržení druhové diverzity, školitel J. Lepš).

1995–1998

Magisterské studium. Bilogická fakulta JU, České Budějovice, katedra botaniky (Téma: Kolonizace uměle vytvořených děr ve vybraných lučních porostech jižních ech Čech, školitel J. Lepš).

1998-1999

Zaměstnána v Botanickém ústavu Akademie věd v Průhonicích.

1999–2004

Doktorské studium, Biologická fakulta JU, České Budějovice (Téma : Invaze borovice vejmutovky (Pinus strobus) v NP Českosaské Švýcarsko, školitelka V. Hadincová) – nedokončeno, změna zaměření.

1999–2002

Zaměstnána ve společnosti Archeos jako archeobotanička.

2002–2007

Zaměstnána v LAPE, Biologická fakulta JU, České Budějovice jako archeobotanička.

2007-2010

Mateřská dovolená.

od 2010

Zaměstnána v LAPE, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice jako archeobotanička.

Obor vědeckého zájmu

Rostlinné makrozbytky převážně z období středověku. Od roku 1999 provedla řadu analýz materiálu z mnoha archeologických výzkumů v České republice. Specializuje se na časový úsek doba bronzová až vrcholný středověk.

Zahraniční praxe

  • 2001, srpen Belize, organizováno University of California, Davis, USA

Publikace

  • Kočár, P., Stružková, D., Kočárová, R., Podolská, V. 2001: Analýza rostlinných zbytků z Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 6, 105-140.
  • Komárková, V. 2003: Analýza rostlinných makrozbytků z Provaznické ulice (Cheb 2002) – Analyse der pflanzlichen Makroreste aus der mittelalterlichen Abfallgrube in der Bindergasse (Cheb 2002), Sborník Chebského muzea 2002, 45-51.
  • Komárková, V. 2004: Cheb Dlouhá 19 – rostlinné makrozbytky- Pflanzliche Makroreste aus der Langgasse 19 in Eger, Sborník Chebského muzea 2003, 56-59.

Where to find us?

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

  • Department of Botany
  • Faculty of Sciences,
  • University of South Bohemia
  •  
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

 

Contact

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE  |   Administration