EN CZ

About the Laboratory

Our laboratory's older web pages have not been updated for a long time. Please go to our new website

 

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany. Since 2014 LAPE is a separate department of Faculty of Science.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Tomáš Bešta

2001 – 2004

Bakalářské studium na Biologické fakultě; bakalářská práce: Rozsivková analýza sedimentů zaniklého jezeřa Švarcenberk; školitel RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.Práce navazuje na palynologický a makrozbytkový průzkum, který byl již na této lokalitě proveden.

2004 – 2007

Magisterské studium na Biologické fakultě; magisterská práce: Rozsivková analýza sedimentů na lokalitě Velanská cesta; školitel RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D., konzultant: RNDr. Václav Houk (BÚ AV ČR, Třeboň).

od 2007

Doktorandské studium na Přírodovědecké fakultě; téma disertační práce: Rozsivková analýza pozdních čtvrtohorních sedimentů na úzamí ČR.

Obor vědeckého zájmu:

taxonomie rozsivek, paleoekologie

Vědečtí zaměstnavatelé:

2006 – Povodí Vltavy s.p.

Mezinárodní spolupráce:

únor 2006 – stáž na John Carroll University - Cleveland, OH USA

Konference:

Účast na Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA) in Poznan (2007): Bešta T., Šafránková J.: Late Pleistocene-Early Holocene diatom record from a former lake, Velanská Cesta (poster presentation).

Granty:

  • 2004-2006: spolupracovník na grantu GAAV B6141405 – Paleoekolgické zhodnocení pozdnoglaciálníchjezerních sedimentů z lokality Velanská cesta (jižní Čechy, CZ); nositelka grantu: Mgr. Kateřina Mikolášová.
  • 2008: hlavní řešitel grantu GA JU 33/2007/P – Pilot paleoecological study of 4 rediscovered sediment profiles from the "Komořanské jezero" lake focused on diatom analysis.
  • 2008: hlavní řešitel grantu FRVŠ 2284/2008 – Posouzení potenciálu rozsivkové analýzy obsahu žaludků bentofágních ryb k hodnocení ekologické zátěže toků na území ČR v minulosti.

Where to find us?

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

  • Faculty of Sciences,
  • University of South Bohemia
  •  
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

 

Contact

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE  |   Administration