EN CZ

About the Laboratory

Our laboratory's older web pages have not been updated for a long time. Please go to our new website

 

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany. Since 2014 LAPE is a separate department of Faculty of Science.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Tereza Šálková

 • Since  2010 - Ph.D. student at the Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia, Czech Republic. PhD thesis: Archaeobotanical analysis of plant macro - remains of prehistoric and early medieval deposits from South Bohemia. Supervisor: Assoc. Prof.  PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
 • 2008-2010 – Master  study at the Institute of Archaeology, Faculty of Arts, University of South Bohemia, Czech Republic. Master thesis: Macro-remain Analysis of the Late Bronze Age sttlement in Březnice. Supervisor:  PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
 • 2005-2008 - Bachelor study at the Institute of Archaeology, Faculty of Arts, University of South Bohemia, Czech Republic. Bachelor thesis: Macro-remains analysis of the Late Bronze Age settlement in Březnice (Tábor). Supervisor:  PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
 • 2001-2005 – High school, Jírovcova 8, České Budějovice.

Research interest

Archeology of prehistory and the Middle Ages; analysis of plant macro-remains; deposition and post-deposition processes; settlement areas; funeral rite.

Profesional appointments

 • Od 2012: Prácheň Museum in Písek, archaeologist (0,5).
 • Od 2013: Institute of Archaeology, Faculty of Arts, University of South Bohemia, assistant professor (0,25).
 • 2018-2020: Institute of Archaeology, Faculty of Arts, University of South Bohemia – project GAČR 18-10747S: Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings…? A new look at rituals in the life of Bronze Age settlements, researcher on a grant
 • 2013-2017: Laboratory of archaeobotany and palaeoecology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice;  project GAČR13-08169S Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe, researcher on a grant
 • 2013 – 2015: Laboratory of archaeobotany and palaeoecology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice – project PAPAVER - Centre for human and plant studies in Europe and Northern Africa inthe postglacial period, researcher on a grant
 • 2013-2015: Labrys o.p.s., project GAČR 13-18955S: Environment, health and mobility - multidisciplinary approach to a Migration Period burial ground, researcher on a grant
 • 2008 - 2014: lecturer of the Summer Archaeological Schools in Netolice
 • 2007 - 2012: lecturer on the practices of the Institute of Archaeology, Faculty of Arts, University of South Bohemia (field archaeobotany).

Research visits and study stays abroad

 • University of Florida, Gainesville, USA – 1. – 30. 4. 2014
 • Department of Archaeology, Faculty of Arts of Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, 1. – 31. 3 2013

Participation at projects and grants

 • 2018-2020 GAČR (18-10747S, O. Chvojka): Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings…? A new look at rituals in the life of Bronze Age settlements
 • 2017-2022 (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686, L. Chroustovský, O. Chvojka, L. Jiráň) Doctoral school of archeology: new methods, technologies and research of historical heritage
 • 2017-2022 Development of the University of South Bohemia  – ERDF (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356)
 • 2019 RVO-FF (T. Šálková) – Workshop on conservation and restoration of archaeological artifacts
 • 2016 – 2018 GAJU (145/2016/H, V. Bůžek) Development of doctoral study programs at SBU - theoretical, methodological and publishing aspects of Historical Sciences and Archeology programs
 • 2015 IP FF (IP 15 02/FF, O. Chvojka) Creative work and methodological approaches to the processing of archaeological material aimed at the innovation of study subjects focused on archaeological practice and laboratory exercises
 • 2014 IRP FF (IRP PO6, O. Chvojka) Improvement of material and technical support for teaching archeology at the Faculty of Arts, University of South Bohemia
 •  2013-2018 GA ČR (13-08169S, P. Pokorný), 08169S Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe.
 • 2013-2015 GA JU (116/2013/P, J. Beneš), Bioarchaeology of the South Bohemia
 • 2013-2015: GAČR (13-18955S, M. Horáková): Environment, health and mobility - multidisciplinary approach to a Migration Period burial ground
 • 2009 – 2011 GAČR (404/09/P125, O. Chvojka) Settlement structure of the microregion of the Smutná-river basin in the Bronze Age

Selected publications (last 5 years)

 • Jiráň, L. – Chvojka, O. – Šálková, T. 2020: Methodological changes in and new approaches to research on the Bronze Age in Bohemia since 1990. In Šabatová, K. et al (ed.) Bringing Down the Iron Curtain Paradigmatic change in research on the Bronze Age in Central and Eastern Europe? Archaeopress Archaeology, 97-101.
 • Salaš, M. – Šálková, T. – Houfková, P. – Kmošek, M.  2020: Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu. An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context. Archeologické rozhledy LXXII, 26–66.
 • Šálková, T., Chvojka, O., Hlásek, D., Jiřík, J., John, J., Novák, J., Kovačiková, L., Beneš, J. 2019: Crops along the trade routes? Archaeobotany of the Bronze Age in the region of South Bohemia (Czech Republic) in context with longer distance trade and exchange networks. Archaeological and Anthropological Sciences 11, č. 10, 5569-5590.
 • Chytráček, M. – Chvojka, O. – Egg, M. – John, J. – Michálek, J. – Cícha, J. – Hladil, J. –Koník, P. – Kozáková, R. – Křivánek, R. – Kyselý, R. – Majer, A. – Novák, J. – Pavelka, J. –Rašková Zelinková, M. – Stránská, P. – Světlík, I. – Šálková, T. 2019: Interdisciplinární výzkum knížecí mohyly doby halštatské v Rovné u Strakonic. Reprezentace sociální identity a symbolika uměleckého projevu elit starší doby železné / An Interdisciplinary Study of the Princely Hallstatt Period Barrow in Rovná in the Strakonice District. Representation of Social Identity and Symbolism of the Artistic Expression of Early Iron Age Elite. Památky archeologické CX, 59-172.
 • Chvojka, O., Menšík, P., Šálková, T.., Kuna, M. 2019: Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky. Archeologické rozhledy LXXI, č. 2, 267–308.
 • Chvojka, O.., Kuna, M., Křivánek, R., Menšík, P., Šálková, T. 2019: Weaving looms, Intentional Demolitions, Burnt Offerings...? Trenchlike Features of the Urnfield Period in Central Europe. Archäologische Korrespondenzblatt 49, č. 3, 321-340
 • Pokorná, A., Kočár, P., Novák, J., Šálková, T., Žáčková, P., Komárková, V., Vaněček, Z., Sádlo, J. 2018: Ancient and Early Medieval man-made habitats in the Czech Republic: colonization history and vegetation changes. Preslia 90.3, 171-193.
 • Chvojka, O., Menšík, P., Houfková, P., Šálková, T.. K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky. Archeologické rozhledy 70, č. 2, 195-238.
 • Msallamová, Š.  – Šálková, K. – Fousová, M. – Dvorský, D. – Jiřík, J. – Šálková, T. –Hiltscher, T. – Hlásek, D. – John, J. – Pták, M. – Dohnal, J. – Jáně, Z. 2017: Material Investigation of Bronze Artefacts from the Late Bronze Age, Materials Science Forum 891, 602-607.
 • Kysela, J. – Bursák, D. – Houfková, P. – Šálková, T. 2017: Stebno-Nouze: pozoruhodný laténský depot z Podbořanska. Archeologické Rozhledy LXIX, 74–108.
 • Šálková,T. – Dohnalová, A. – Novák, J.  – Hiltscher, T. – Jiřík, J. – Vávra, J. 2016: Unrecognized Taphonomy as a Problem of Identification and the Scale of Contamination of Archaeobotanical Assemblages - the Example of Prague - Zličín Migration Period Burial Ground. Interdisciplinaria Archaeologica 6/ 1, 87-110.
 • Hejcman, M. – Hlísnikovský, L. – Hejcmanová, P. – Šálková, T. – Beneš, J. 2016: Kernel Weights of Triticum, Hordeum, Avena, Secale and Panicum Species can be used for Better Estimation of Importance of Different Cereal Species in Archaeobotanical Assemblages. Interdisciplinaria Archaeologica 7.2.
 • Hlásek, D. – Chvojka, O. – Šálková, T. -  Fröhlich, J. – Houfková, P. – Kovačiková, L. –Majer, A. – Menšík, P. – Michálek, J. – Netolický, P. – Novák, J. – Pavelka, J. – Petřík, J. –Sosna, D. 2015: Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 10. České Budějovice – Plzeň.
 • Šálková, T. – Bezděk, A. – Březinová, H. – Farkašová, K. – Houfková, P. – Chvojka, O. – John, J. –Kmošek, J. – Koník, P. – Kovačiková, L. – Michálek, J. – Msallamová, Š. – Novák, J. –Pavelka, J., Šuláková – H., Bešta, T. – Myšková, E. – Weiter, L. – Zronek, P. 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Památky archeologické CVI, 95-135.
 • Šálková, T. – Houfková, P. – Pták, M. – Bešta, T. – Jiřík, J. – Čejková, A. – Kovačiková, L. – Myšková, E. 2015: Economy and Environment of a Medieval Town Reflected in Wells Backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). Interdisciplinaria archaeologica 6.1, 63-82.
 • Hlásek, D. – Chvojka, O. – Šálková, T. – Fröhlich, J. – Houfková, P. – Kovačiková, L. –Majer, A. – Menšík, P. – Michálek, J. – Netolický, P. – Novák, J. – Pavelka, J. – Petřík, J. –Sosna, D. 2015: Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 10. České Budějovice.

Conferences (selected)

 • Pokorná, A, Kočár, P., Šálková, T.: Bronze Age agricultural changes in the Czech Republic. Millet and what else? The wider context of the adoption of millet cultivation in Europe; 27–28 November 2019, Kiel, Germany (přednáška)
 • Šálková, T., Novák, J., Budilová, K., Komárek, O., Koník, P., Kovárník, J., Pavelka, J., Křivánek, R., Kuna, M., Menšík, P., Chvojka, O.: Weaving looms, Intentional Demolitions, Burnt Offerings…? Trenchlike Features of the Urnfield Period in Central Europe by the view of archaeo-environmental analysis. The 18th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 3.-8. 6. 2019, Lecce. Italy (poster)
 • Hiltscher, T., Šálková, T, Jiřík, J.: Archaeobotany of the polyculture sites. Rakovice (South Bohemia): Roman Period or Early Medieval? The 18th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 3.-8. 6. 2019, Lecce. Italy (poster)
 • Chvojka, O., Menšík, P., Šálková, T.: Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings...? Trench-like features of the Urnfield Period in Central Europe. European Association of Archaeologists Barcelona 2018 (přednáška)
 • Hlásek, D. a kol.: Skalka u Milenovic. Výzkum nově doloženého hradiště z mladší doby bronzové v jižních Čechách. XV. mezinárodní konference „Doba popelnicových polí a doba halštatská“; Smolenice, Slovensko (přednáška)
 • Pokorná, A, Kočár,P,  Komárková, V, Šálková,T, Žáčková, P, Vaněček, Z 2018: Growing diversity of archaeophytic flora as a consequence of progressive habitat diversification in Central Europe 14th Conference of Environmental archaeology, 26.-28. 2. 2018, Modena, Italy (přednáška)
 • Jiřík, J., Hiltscher, T., Hlásek, D. , Pták, M., Šálková, T., Šálková, K., John, J., Dohnal , J., Jáně, Z. : : Depoty doby bronzové z Křenovic (Pi). Počítačová podpora v archeologii, Písek 29. - 31. 5. 2017 (přednáška)
 • Šálková, T., Hlásek, D. , Chvojka, O., Jiřík, J., John, J.:  Archeobotanika jihočeské doby bronzové. Počítačová podpora v archeologii, Písek 29. - 31. 5. 2017 (přednáška)
 • Chvojka, O., John J., Šálková, T.: Metallhorte von Opalice (Kr. České Budějovice). Zur Problematik der Deponierungen der Metallartefakte in Arealen der Burgwälle der frühen und beginnenden mittleren Bronzezeit. Starší doba bronzová ve střední Evropě 2017.
 • Šálková, T., Hlásek, D. , Chvojka, O., Jiřík, J., John, J.:  Archaeobotany of the Bronze Age in the region of South Bohemia (Czech Republic), 17th International Work Group for Palaeoethnobotany, Paris 4-9 July 2016 (poster)
 • Msallamová, Š., Šálková, K., Jiřík, J., Pták, M., Šálková, T., Hiltscher, T., Hlásek, D., John, J., Dohnal, J.,  Jáně, Z.: Material Survey of Bronze Artefacts from the Late Bronze Age. Metalography 2016, Stará Lesná, Slovensko (přednáška)
 • Jiřík, J., Pták, M., Hiltscher, T., Hlásek, D., Šáková, T., John, J., Dohnal, J., Jáně, Z., Šálková, K., Kmošek, J., Msallamová, Š., Lhotka, V., Hubený, J.: Depoty doby bronzové z Křenovic, okr. Písek – Nálezy z roku 2015. XIV. mezinárodní konference Doba popelnicových polí a doba halštatská, Kutná Hora 4. 10. – 7. 10. 2016 (přednáška)
 • Salaš, M., Houfková, P., Šálková, T.: Urnenfelderzeitliche Metalldeponierung von Svinošice (Bez. Blansko, Südmähren) und ihre environmentalen Zusammenhänge. XIV. mezinárodní konference Doba popelnicových polí a doba halštatská, Kutná Hora 4. 10. – 7. 10. 2016 (přednáška)
 • Jiřík, J., Pták, M., Šálková, T., Hlásek, D., T. Hiltscher, J. Kypta, V. Simota, J. John a J. Valkony Příspěvek archeologie k poznání raného novověku na Písecku. Výpovědní možnosti nálezových situací a problém vztahu k historickým událostem. Archaeologia Historica – XLVIII, České Budějovice, 19. 23. září 2016 (přednáška)
 • Bumerl, J., Vondrovský, V., Křivánek, R., Prokop, V., Divišová, M., Menšík, P., Šálková, T., Chvojka, O.: Komplexní výzkum neolitického sídliště u Mažic a nové poznatky o pravěkém osídlení na Třeboňsku a Veselsku. 12. konference environmentální archeologie, Praha, Czech Republic, 8.-9. 2. 2016,  (přednáška)
 • Jiráň, J.,  Chvojka, O., Šálková, T.: Methodological changes and new approaches to the research of the Bronze Age in Bohemia since 1990. 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Istanbul, Turkey, 10-14 September 2014 (přednáška)
 • Šálková, T., Houfková, P., Kovačiková, L., Novák, J., John, J., Chvojka, O. and Michálek, J.: Organic material from the Hallstatt period tumulus at the site Zahrádka  (South Bohemia). 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Soluň (Řecko), 17-21. 6. 2013 (poster)
 • Houfková, P., Pták, M., Jiřík, J., Baudyšová, J., Bešta, T., Komárková, V., Kodýdková, K., Vaněček, Z., Stehlíková, E., Majer, A., Beneš, J., Divišová, M. and Šálková, T.: Archeobotanical evidence of human impact within the area of Pisecke mountains, Czech Republic. 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Soluň (Řecko), 17-21. 6. 2013 (poster)
 • Bernardová, A., Houfková, P., Novák, J., Šálková, T., Chvojka, O. Of Alder Carr, Beaver and Man 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Soluň (Řecko), 17-21. 6. 2013 (poster)
 • Hlásek, D., Chvojka, O., Šálková, T., Kovačiková, L., Menšík, P. and Netolický, P.: Evidence for Increase in Social Complexity in the Early Bronze Age in South Bohemia – Case study: The Vrcovice Hillfort. 19th EAA European Association of Archaeologists, Plzeň (Česká republika), 4. - 8. 9. 2013 (poster)
 • Chvojka, O., Šálková, T., Zavřel, P.: Archäobotanische Untersuchungen in vorgeschichtlichen Siedlungen Südböhmens. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, Kostenz (Německo), 19. - 22. 6. 2013 (přednáška)
 • Pták, M., Stehlíková, E., Koppová, E., Fröhlich, J., Šálková, T., Jiřík, J.: Attemp to dendrochronological dating of the medieval gold-ore processing mill founded in Stará Pazderna location, Písek. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, Kostenz (Německo), 19. - 22. 6. 2013 (poster)
 • Hlásek, D., Chvojka, O., Šálková, T., Houfková, P., John, J., Kovačiková, L., Majer, A., Menšík, P., Netolický, P., Novák, J., Pavelka, J., Sosna. D.:.Vrcovice. Hradiště z přelomu starší a střední bronzové. XXIII. International symposium „The Early Bronze Age in Bohemia, Moravia and Slovakia“, Levice, Slovensko, 8. - 11. 10. 2013 (přednáška)
 • Chvojka, O., John, J., Šálková, T.: Nové kovové depoty ze starší doby bronzové v jižních Čechách. XXIII. XXIII. International symposium „The Early Bronze Age in Bohemia, Moravia and Slovakia“, Levice, Slovensko, 8. - 11. 10. 2013 (přednáška)
 • Houfková, P., Šálková, T., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T., Čejková, A., Myšková, E.: Středověká studna v Písku Na Bakalářích (přednáška). 9. konference  environmentální archeologie, České Budějovice: 28. – 30. ledna 2013 (přednáška)

Pedagogical activity

Teaching at the Institute of Archeology, Faculty of Arts, University of South Bohemia

 • Archaeological Practice I
 • Archaeological field praxis
 • Documentation of Archaeological Artifacts
 • Laboratory Exercises I
 • Laboratory Exercises II
 • Laboratory Exercises III
 • Experimental making and firing of pottery
 • Conservation and experimental preparation of metal artefacts
 • Methods of Archaeobotany
 • Introduction to Enviromental Archaeology II

Where to find us?

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

 • Faculty of Sciences,
 • University of South Bohemia
 •  
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

 

Contact

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE  |   Administration