EN CZ

About the Laboratory

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Tereza Šálková

2005 – 2008

Bakalářské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; program: Historické vědy, obor: Archeologie. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z historie a z archeologie. Bakalářské práce: Analýza rostlinných makrozbytků z objektů sídliště doby bronzové v Březnici, okr. Tábor; školitel PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

2008-2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, program: Historické vědy, obor: Archeologie, specializace: Environmentální archeologie. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z archeologie. Diplomová práce: Rostlinné makrozbytky ze sídliště mladší doby bronzové v Březnici.

od 2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, program: botanika, specializace: archeobotanika. Disertační práce: Archeobotanická analýza rostlinných makrozbytků pravěkých a raně středověkých uloženin z jižních Čech.

od 2007

lektor na praxích prvních ročníků AU FF JU (terénní archeobotanika)

od 2008

lektor Letních archeologických škol v Netolicích

od 2012

Prácheňské muzeum v Písku - archeolog

od 2013

Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Archeologický ústav - akademický pracovník

Obor vědeckého zájmu

Archeologie pravěku a středověku, analýza rostlinných makrozbytků, depoziční a postdepoziční procesy; struktura sídelních areálů, pohřební ritus.

Where to find us?

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

  • Department of Botany
  • Faculty of Sciences,
  • University of South Bohemia
  •  
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

 

Contact

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE  |   Administration