EN CZ

About the Laboratory

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany. Since 2014 LAPE is a separate department of Faculty of Science.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

 • Specialisation and projects:

 • Archaeobotany, Mesolithic, Neolithic
 • email:mdivisova@seznam.cz
 • telefon:+420 389 036 308

Mgr. Michaela Ptáková (Divišová)

Since 2014

Ph.D. student at the Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia, Czech Republic.PhD thesis: Hunter-gatherer archaeobotany: Central European Mesolithic; supervisor: Assoc. Prof.  PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., consultant: PhDr. et Mgr. Petr Šída, Ph.D.

2011-2013

Master study at the Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia, Czech Republic. Master thesis: Hunter-gatherer archaeobotany: Central European Mesolithic; supervisor PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

2007-2011

Bachelor study at the Institute of Archaeology, Faculty of Arts, University of South Bohemia, Czech Republic. Bachelor thesis: Characteristics of the end of the Mesolithic in Central Europe based on findings of artefactual and environmental archaeology; supervisor PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Research interest

Hunter-gatherer archaeobotany, Archaeobotany of first farmers, Transition to farming

Study and research visits

 • 16. 10.-17.11. 2017 research stay at Prof. Dr. Peter Poschlod, Institute of Plant Sciences, Faculty of Biology and Preclinical Medicine, University of Regensburg
 • 2010-2011 Erasmus study stay at the Department of Archaeology, University of Sheffield, UK

Awards

 • Dean's Award for the Master thesis
 • Jan Rulf Award for the Bachelor theses (2nd place)

 

Participation on scientific projects

 • Late Holocene retrogression of forest ecosystems: Causes, processes and consequences for biodiversity, GA ČR 17-07851S (2017-2019)
 • Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe. GA ČR 13-08169S (2013-2017)
 • PAPAVER Centre for human and plant studies in Europe and Northern Africa, PEE2.3.20.0289  (2013-2015)
 • Bioarcheologie jižních Čech GA JU 116/2013/P (2013-2015)
 • Neolithic Houses from Hrdlovka, NW Bohemia: Changing Shape and Changing Meaning GA ČR (P405/12/2173) 2012-214)

Selected publications

 • Ptáková, M., Pokorný, P., Šída, P., Novák, J., Horáček, I., Juřičková, L., Meduna, P., Bezděk, A., Myšková, E., Walls, M., Poschlod, P.: From Mesolithic hunters to Iron Age herders. A unique record of woodland exploitation from eastern Central Europe (Czech Republic). Vegetation History and Archaeobotany (accepted).
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Ptáková, M., Kovačiková, L., Šída, P. 2019: The Neolithic site of Hrdlovka. České Budějovice: Episteme.
 • Vondrovský, V., Bumerl, J., Šída, P., Ptáková, M., Pták, M., Chvojka, O. 2018: Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech. Archeologické rozhledy 70, 147-194.
 • Svoboda, J., Pokorný, P., Horáček, I., Sázelová, S., Abraham, V., Divišová, M., Ivanov, M., Kozáková, R., Novák, J., Novák, M., Šída, P., Perri, A. 2018: Late Glacial and Holocene sequences in rockshelters and adjacent wetlands of Northern Bohemia, Czech Republic: Correlation of environmental and archaeological records. Quaternary International 465, 234-250.
 • Pokorný, P., Novák, J., Šída, P., Divišová, M., Kozáková, R., Abraham, V. 2017: Vývoj vegetace severočeských pískovcových území od pozdního glaciálu po střední holocén. In: Svoboda, J. A. (ed.), Mezolit severních Čech 2, Dolnověstonické studie, 11-37.
 • Beneš, J., Divišová, M., Vondrovský, V. 2016: The Neolithic longhouse phenomenon at the Hrdlovka site, Czech Republic: meanings, inhabitants, and successors. In: L. Amkreutz, F. Haack, D. Hofmann, I. van Wijk (eds.), Something out of the ordinary? Interpreting diversity in the Early Neolithic Linearbandkeramik culture of central and western Europe, 65-88. Cambridge Scholars Publishing.
 • Beneš, J., Pták, M., Růžička, P., Divišová, M., Bumerl, J., Hojerová, H., Konrádová, M., Roubová, V. 2016: The Archaeopark at Netolice: Reconstruction of an early medieval hillfort in South Bohemia. Circumstances of its establishment, impact, and perspectives. Fines Transire 25, 107-113.
 • Vondrovský, V., Beneš, J., Divišová, M., Kovačiková, L., Šída, P. 2016: From LBK to SBK: pottery, bones, lithics and houses at the Neolithic site of Hrdlovka, Czech Republic. Open Archaeology 2, 303-327.
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Šída, P., Divišová, M., Kovačiková, L., Kovárník, J., Vavrečka, P. 2015: The Rare Deposition of Neolithic (SBK) Grinding Tools and Longhouse 8 from Hrdlovka (Czech Republic): Analysis and 3D Virtual Reconstruction. Interdisciplinaria Archaeologica 6, 161-179.
 • Divišová, M., Šída, P. 2015: Plant Use in the Mesolithic period. Archaeobotanical data from the Czech Republic in a European context – a review. Interdisciplinaria Archaeologica 6:95-106.
 • Divišová, M. 2012: Current knowledge of the Neolithisation process: a Central European perspective. Interdisciplinaria Archaeologica 3, 141-53.
 • Šálková, T., Divišová, M., Kadochová, Š., Beneš, J., Delawská, K., Kadlčíková, E, Pokorná, K., Voska, V., Žemličková, A. 2011: Acorns as a food resource: An experiment with acorn preparation and taste. Interdisciplinaria Archaeologica 2, 139-147.

Selected conference presentations

 • Ptáková, M., Pokorný, P., Šída, P., Novák, J.,Horáček, I., Juřičková, L., Meduna, P., Bezděk, A., Myšková, E., Wall, M., Poschlod, P.: From Mesolithic hunters to Iron Age herders. A unique record of woodland exploitation from eastern Central Europe (Czech Republic). Conference of Environmental Archaeology, 27.-28. 1. 2020, Prague, Czech Republic (oral presentation)
 • Budilová, K., Ptáková, M.: Phytolith analysis of a material from the Neolithic site Radčice in South Bohemia (Czech Republic), The 18th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 3.-8. 6. 2019, Lecce. Italy (poster)
 • Ptáková, M, Pokorný, P., Šída, P.: From hunter-gatherers to forest herders: a multi-proxy study of a Holocene sequence containing animal dung at the rock-shelter site Velký Mamuťák, Northern Bohemia, The 18th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 3.-8. 6. 2019, Lecce. Italy (poster)
 • Pokorný, P., Šída, P., Juřičková, L., Ptáková, M., Novák, J., Bobek, P.: 1st millennium BC forest ecosystem transformation in Bohemian sandstone areas: Were humans involved?, 14th Conference of Environmental archaeology, 26.-28. 2. 2018, Modena, Italy (oral presentation)
 • Beneš, J., Kosňovská, J., Ptáková, M., Pokorná, A.: Edible trees from forest fields to fields of orchards. Arboriculture in Czech Republic and Slovakia according archaeobotanical and ethnobotanical knowledge. The second agrarian revolution. Origin and spread of tree cultivation, 25.-26. 11. 2017, Briones, Spain (oral presentation)
 • Vondrovský, V., Bumerl J., Divišová, M., Pták, M.: Nejnovější poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017, 25.-27. 9. 2017, Bělecký mlýn, Czech Republic (oral presentation)
 • Pokorný, P., Šída, P., Juřičková, L., Hošek, J., Novák, J., Divišová, M., Bobek, P., Abraham, V., Kuncová, K., Horáček I., Kozáková, R., Meduna, P., Šizling, A., Svoboda, J., Sádlo, J., Cílek, V., Ložek, V: Souostroví extrémů. Zvláštnosti postglaciálního vývoje přírody českých pískovcových území. 6. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2017, 18. 5. 2017, Pavlov, Czech Republic (oral presentation)
 • Divišová, M., Šída, P., Pták, M., Beneš, J., Pokorný P.: North Bohemian sandstone rockshelters: an attempt at reconstructing past landscapes and human impact using plant macroremains. The 17th conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 4.-9. 7. 2016, Paris, France (poster)
 • Eigner, J., Prekop, F., Divišová, M., Řezáč, M.: Zwei mesolithische Fundstellen in Tašovice bei Karlsbad, Westböhmen. AG Mesolithikum, 17.-19. 3. 2016, Krásná Lípa, Czech Republic (oral presentation)
 • Divišová, M., Pták, M., Vondrovský, V., Bumerl, J.: Význam totálního vzorkování pro studium vzniku výplní archeologických objektů na příkladu neolitického sídliště v Radčicích. 12. konference environmentální archeologie, 8.-9. 2. 2016, Praha, Czech Republic (oral presentation)
 • Bumerl, J., Vondrovský, V., Křivánek, R., Prokop, V., Divišová, M., Menšík, P., Šálková, T., Chvojka, O.: Komplexní výzkum neolitického sídliště u Mažic a nové poznatky o pravěkém osídlení na Třeboňsku a Veselsku. 12. konference environmentální archeologie, 8.-9. 2. 2016, Praha, Czech Republic (oral presentation)
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Šída, P., Divišová, M., Kovačiková, L., Kovárník, J., Vavrečka, P.: Neolitický dům 8 (SBK) z Hrdlovky se vzácnou depozicí mlecích kamenů: analýza a 3D virtuální rekonstrukce. 12. konference environmentální archeologie, 8.-9. 2. 2016, Praha, Czech Republic (oral presentation)
 • Divišová, M., Šída, P., Komárková, V., Pták, M.: The Mesolithic in the Bohemian paradise. Recent archaeobotanical research. International Open Workshop: Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes IV, 24.-27. 3. 2015, Kiel, Germany (poster)
 • Divišová, M., Šída, P.: Hunter-gatherer archaeobotany. The Mesolithic in the Bohemian paradise. 11. Conference of Environmental Archaeology, 9.-11. 2. 2015, České Budějovice, Czech Republic (poster)
 • Vondrovský, V., Beneš, J., Divišová, M., Kovačiková, L., Šída, P.: Constructing the life patterns through the dump. A contribution to spatial organisation of long house life, example of Hrdlovka settlement (Czech Republic). The 20th Annual Meeting of EAA, 10.-14. 9. 2014, Istanbul, Turkey (oral presentation)
 • Beneš, J., Divišová, M., Vondrovský, V.: Neolithic longhouse phenomenon. Meanings, inhabitants, successors. The 20th Annual Meeting of EAA, 10.-14. 9. 2014, Istanbul, Turkey (poster)
 • Divišová, M., Šálková, T., Šída, P.: Issues and possibilities in hunter-gatherer archaeobotany. An example from the Schwarzenberg Lake, Czech Republic. The 20th Annual Meeting of EAA, 10.-14. 9. 2014, Istanbul, Turkey (poster)

Pedagogical activity

 • Teaching Assistant in courses: Introduction to Archaeology, Environmental Archaeology, Archaeological research and archaeobotanical sampling of pre-Neolithic sites-field course.
 • Supervisor of bachelor thesis Budilová, K., 2019: Fytolitová analýza materiálu ze záchranného archeologického výzkumu v Radčicích, okr. Strakonice. Bachelor thesis, Faculty of Science, University of South Bohemia, 35pp.

Where to find us?

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

 • Faculty of Sciences,
 • University of South Bohemia
 •  
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

 

Contact

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE  |   Administration