EN CZ

About the Laboratory

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Head of archeozoology group

Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

 • 1996-2001 Engineering   study   -   Department   of   Soil   Assessment   and   Conservation,   Faculty   of Agronomics, Czech Univetsity of Life Sciences Prague. Thesis: Vegetation mapping of part of the Prachatice "fytochorion'' in dependence on soil conditions
 • 2004-2011 Doctotal (PhD) studies - Department of Zoology, Faculty of Science, University of SouthBohemia in České Buděiovice. Thesis: Archaeozoology of the Neolithic of Bohemia

Positions: 

 • since 2004 Laboratory of archaeobotany and paleoecology, Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice
 • 2012-2013 Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice
 • 2007-2010 Museum of the Capital City of Prague
 • 2001-2003 Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, v.v.i.
 • 1998-2001 Archeos Company

Study abroad:

 • 2004-2007 Muséum national d ́Histoire naturelle, Paříž, Francie (Département Ecologie et gestion de labiodiversité, UMR 5197 – Archéozoologie, histoire des sociétés humaines et des peuplements animaux)

Participation at projects (selection)

GA ČR (P405/12/2173, dir. J. Beneš), 2012-2014: Neolithic Houses from Hrdlovka, NW Bohemia: Changing Shape and Changing Meaning.

GA JU (116/2013/P, J. Beneš), 2013-2015: Bioarchaeology of South Bohemia.

GA ČR (P405/10/2289, dir. M. Kuna), 2010-1012: The puzzle of the Early Mediaeval settlement atRoztoky. Patterns of land use, subsistence and the site formation.

GA ČR (IAA800020503, dir. R. Šumberová), 2005-2007: Internal and External Relationships of a Neolithic site.

Participation in conferences (selection)

 • Kovačiková, L., Řídký, J. 2013. Archaeological finds from the Neolithic rondel ditch. Animals and Archaeological workshop, June, 14-16, 2013, Visegrád, Maďarsko.
 • Vondrovský, V., Beneš, J., Kovačiková, L., Šída, P., Divišová, M. 2013. The Neolithic Site of Hrdlovka (Czech Republic): data processing and analysis of the Linienbandkeramik (LBK) and Stroked Pottery (STK) longhouse units. 19th EAA European Association of Archaeologists, September, 4-8, 2013, Plzeň.
 • Hlásek, D., Chvojka, O., Šálková, T., Kovačiková, L., Menšík, P. and Netolický, P. 2013. Evidence for Increase in Social Complexity in the Early Bronze Age in South Bohemia – Case study: The Vrcovice Hillfort. 19th EAA European Association of Archaeologists, September, 4-8, 2013, Plzeň.
 • Kovačiková, L., Balasse, M., Tresset, A., 2010. The sustenance and farming facilities of the Neolithic settlements in Central Europe: archaeolozoology evidence from the Czech Republic. The 11th ICAZ International Conference of ICAZ (International Council for Archaeozoology), August, 23-28, 2010, Paříž, Francie.
 • Řídký, J., Stolz, D., Kovačiková, L., 2010. Central Bohemia during the first half of the fifth millennium BC with respect to typochronology, stone industry and osteology. Internationale Konferenz „Mitteleuropa im 5. Jahrtausend vor Christus“, October, 6-8, 2010, Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster, Německo.

Bibliography (selection over the past years)

 • Kovačiková, L. 2015: Zvířecí kosti z raně středověkého sídliště v Budčevsi Archeologie ve středních Čechách 19, 751-753.
 • Kovačiková, L., Trojánková, O. 2015: Analýza zvířecích kostí z období kultury s vypíchanou keramikou z Obříství. Praehistorica 32 (1), 203-209.
 • Šálková, T.,   Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T.,   Čejková, A. Myšková, E. 2015: Economy and Environment of a Medieval Town Reflected in Wells Backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica VI (1), 63-82.
 • Vondrovský, V.,   Beneš, J.,   Rauerová, M.,   Kovačiková, L., Šída, P., Divišová, M.  2015:  The Neolithic sites Hrdlovka and Hrobčice in the context of Stroked Pottery Culture in Northwest Bohemia, Czech Republic, Anthropologie LIII (3), 457-471.
 • Šálková, T., Bezděk, A., Březinová, H., Farkašová, K., Houfková, P., Chvojka, O., John, J., Koník, P., Kovačiková, L., Michálek, J., Novák, J., Pavelka, J., Šuláková, H., Bešta, T., Myšková, E., Weiter, L., Zronek, P. 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Památky archeologické 106: 95-135.
 • Kovačiková, L. 2014. Soubor zvířecích kostí z období středověku ze Starého Místa u Jičína. Archeologie ve středních Čechách 18 (1), 351-355.
 • Kovačiková, L. 2014: Nálezy zvířecích kostí z Prahy-Radotína. Archeozoologická analýza. Archeologie ve středních Čechách 18 (2), 535-538.
 • Pokorná, A., Houfková, P., Novák, J., Bešta, T., Kovačiková, L., Nováková, K., Zavřel, J., Starec, P. 2014: The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of local vegetation in mediaeval Prague suburbs. Hydrobiologia 730 (1), 191-213.
 • Chvojka, O., Hlásek, D., Jiráň, L., Menšík, P., Brožák, J., Čibera, J., Kovačiková, L. 2014: Hradiště "Kozí vrch" u Všemyslic, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 51-67.
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Kovačiková, L., Šída, P., Divišová, M. 2014: Decoding the Neolithic Building Complex: the Case of the Extraordinarily Large House III from Hrdlovka, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica 5 (2), 99-118.
 • Preusz, M., Beneš, J., Kovačiková, L., Kočár, P., Kaštovský, J., 2014: What Did They Eat, What Did They Drink, and from What? An Interdisciplinary Window into Everyday Life of the Early Modern Burgher’s Household in Český Krumlov (Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica 5(1): 59–77.
 • Preusz, M., Beneš, J.,  Kovačiková, L.  2014: Der Bürger und das Tier – Ein Beitrag zur Erforschung der frühen Neuzeit in Český Krumlov/Böhmisch Krummau. Fines Transire 23, 209-221.
 • Hlásek, D., Houfková, P., Kovačiková, L., Majer, A., Novák, J., Pavelka, J., Bešta, T., Šálková, T. 2014: The Use of Environmental Methods for Studying the Fortification, Economic System and Natural Environment of a Hillfort from the Beginning of the Middle Bronze Age at Vrcovice, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica 5(1), 31–47.
 • Řídký, J., Kovačiková, L., Půlpán, M. 2013. The chronology of Late Neolithic features and an assemblage of animal skeletal remains from a settlement area with a rondel in Vchynice(northwestern Bohemia). Archeologické rozhledy LXV, 227-284.
 • Kovačiková, L. 2013. Vlíněves – pískovna: rozbor osteologického materiálu. Archeologické rozhledyLXV, 193-197.
 • Břicháček, P., Chvojka, O., Kovačiková, L., Novák, J. 2013: Objekty z mladší a pozdní doby bronzové v Bernarticích (okr. Písek), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 113-136.
 • Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Pták, M., Šálková, T. 2013: Medieval and modern water management. An exemple from the excavation in Písek-Bakaláře square. Fines transire 22, 163-172.
 • Kovačiková, L., Bréhard, S., Šumberová, R., Balasse, M., Tresset, A. 2012. The new insights intothe   subsistence   and   early   farming   from   Neolithic   settlements   in   Central   Europe:   thearchaeozoological evidence from the Czech Republic. Archaeofauna 21, 71-97.
 • Řídký, J., Květina, P., Půlpán, M., Kovačiková, L., Stolz, D., Brejcha, R., Šreinová, B., Šrein, V.. Analysis and interpretation of finds from the Neolithic rondel ditch in Vchynice (NorthernBohemia). Archeologické rozhledy. Archeologické rozhledy LXIV, 628-694
 • Kovačiková, L. 2012. Archeozoologické nálezy, pp. 150-158 (chapter in - Kuna, M., Němcová, A. etal. (eds.): Výpověď sídlištního odpadu. Nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách a otázkydepoziční analýzy archeologického kontextu. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
 • Kovačiková, L., Novák, J., Prostředník, J. 2012. Záchranný archeologický výzkum Konejlovy jeskyně v Klokočských skalách. Fontes Nissae XIII, 2012/1, 57-67.
 • Kovačiková, L. 2012. O zvířatech, pp. 61-64 (kapitola v - Šumberová, R. (ed.): Cesta napříč časem a krajinou. Katalog k výstavě nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008-2010. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
 • Bernardová, A., Beneš, J., Kovačiková, L., Houfková, P., Šálková, T., Komárková, T., Novák, J.,Košňovská, J., Bešta, T. 2012. The Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) at the Faculty of Science, University of South Bohemia (2002–2012). Interdisciplinaria Archaeologica 3, 2/2012, 287-295.
 • Pavelka, J., Kovačiková, L. and Šmejda, L., 2011. The determination of domesticated animal species from a Neolithic sample using the ELISA test. Comptes Rendus Palevol 10/1, 61-70.
 • Kovačiková, L., Šamata, J. 2011. Osteologická analýza. Objekty z výzkumu v roce 2000. In: Sankot, P., Zápotocký, M.: Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem – rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ. Památky archeologické CII. 59-116.
 • Řídký, J., Stolz, D., Kovačiková, L. 2011. Böhmen im Verlauf der ersten Hälfte des fünften Jahrtausend v. Chr. aufgrund der Typochronologie, der Steinindustrie und Archäozoologie, pp. 183-206. In: Gleser, R. & Becker, V. (Hg.): Mitteleuropa im 5. Jahrtausend vor Christus. Beiträge zur Internationale Konferenz in Münster. Band 1. Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin.
 • Korený, R., Průchová, E., Frána, J., Fikrle, M., Litochleb, J., Kočárová, R., Kovačiková, L., Šreinová, B. 2011. Západní část knovízské nekropole ve Zvíroticích-Křepenicích a žárový hrob z Líchov, okr. Příbram. Příspěvek k poznání prostorové velikosti pohřebišť knovízské kultury. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 79-128.
 • Bernardová, A., Blažková, G., Kovačiková, L., Meduna, P., Novák, J.,Veselá, A. 2010. Regionální muzeum Mělník. Archeologické výzkumy v roce 2009. Středočeský vlastivědný sborník 28, 107-117.
 • Kovačiková, L. 2009. Výživa a hospodářské zázemí neolitického sídliště v Černém Vole okr. Praha-západ. The sustenance and farming facilities of the Neolithic settlement at Černý Vůl, Central Bohemia. Archeologické rozhledy LXI, 254-264.
 • Kovačiková, L. 2009. Archeozoologická analýza zvířecích kostí z hradů v Chebu, Libé a Starém Hrozňatově. Sborník muzea Karlovarského kraje 17, 277-300.
 • Chvojka, O., Šálková, T., Beneš, J., Kovačiková, L. 2009. Březnice (okr. Tábor) – První ploché pohřebiště mladší doby bronzové na Bechyňsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22, 61-97.

Where to find us?

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

 • Department of Botany
 • Faculty of Sciences,
 • University of South Bohemia
 •  
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

 

Contact

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE  |   Administration