EN CZ

About the Laboratory

Our laboratory's older web pages have not been updated for a long time. Please go to our new website

 

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany. Since 2014 LAPE is a separate department of Faculty of Science.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Bc. Barbora Jonášová

od 2015

Magisterské studium botaniky (specializace archeobotanika), Přírodovědecká fakulty Jihočeské univerzity, Diplomová práce "Srovnání semenné banky různých stanovišť v nivě řeky Lužnice zjištěné analýzou rostlinných makrozbytků." – školitelka Mgr. Alexandra Bernardová

Účast na výzkumu a Letní škole interdisciplinárních studií v Santa Seveře, Itálie

2014-2015

Bakalářské studium biologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university, Bakalářská práce " Fertilita, biosystematické a ekologické vztahy v populacích hasivky orličí (Pteridium aquilinum)." – školitel RNDr. Libor Ekrt, PhD.

Zaměstnána v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha

2013

Studijní pobyt Erasmus (1 rok), Faculté de Sciences, University of Neuchâtel, Rue Emile-Argand 11, 2000 Neuchâtel, Švýcarsko

Dobrovolník, Botanická zahrada města a Université de Neuchâtel, spoluřešitel projektu "Plantes croquantes", Švýcarsko

Obor vědeckého zájmu

Rostlinné makrozbytky v rámci paleoekologických výzkůmů.

Where to find us?

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

  • Faculty of Sciences,
  • University of South Bohemia
  •  
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

 

Contact

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE  |   Administration