EN CZ

About the Laboratory

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) is specialized research body of the university founded in September 2002 at the Faculty of Science, University of South Bohemia as part of the Department of Botany. Since 2014 LAPE is a separate department of Faculty of Science.

Research activity of laboratory members is targeted at the area of bioarchaeology and palaeoecology, namely archaeobotany, archaeozoology, but also other specializations dealing with interaction between humans and environment in history. Bachelor, magister and doctor theses namely in botany, zoology and environmental archaeology are developed within the laboratory. In the case of environmental archaeology, laboratory closely collaborates with the Institute of Archaeology, Faculty of Philosophy. LAPE comprises research in the Czech Republic as well as abroad. LAPE also offers services for other research bodies. Besides consultancy concerning natural sciences in archaeology LAPE provides analytical work in several areas of bioarchaeology. LAPE co-edits the international journal Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Head of archeozoology group

Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

 • 2014-2015 Postdoctoral research – Department of Anthropology, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen (Nexliz CZ.1.07/2.3.00/30.0038), supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
 • 2004-2011 Doctotal study (PhD.) – Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice. Thesis: Archaeozoology of the Neolithic of Bohemia, supervisor: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
 • 1996-2001 Engineering study (Ing.) – Department of Soil Assessment and Conservation, Faculty of Agronomics, Czech University of Life Sciences in Prague. Thesis: Vegetation mapping of the part of Prachatice "fytochorion'' depending on the soil conditions, supervisor: doc. Ing. Karel Dolejš, CSc.  

Research focus

Archeozoology, osteology, animal husbandry and subsistence strategies in the past, stable isotope analysis in the archeozoology.

Profesional appoitments: 

 • Since 2004 Laboratory of archaeobotany and palaeoecology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice
 • 2012-2018 Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice
 • 2007-2010 The City of Prague Museum
 • 2001-2003 Institute of Archaeology of the CAS, Prague, v.v.i.
 • 1998-2001 Archeos Company

Study and research visits abroad:

 • November 2017 Institute of Archeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 • October 2014, Mai 2015 École Normale Supérieure de Lyon, UMR 5276 – Laboratoire de Géologie de Lyon – Terre, Planètes, Environment, Lyon, Francie
 • 2004-2007 Muséum national d´Histoire naturelle, Département Ecologie et gestion de la biodiversité, UMR 5197 – Archéozoologie, histoire des sociétés humaines et des peuplements animaux, Paříž, Francie

Participation at projects (selection)

 • GAČR (18-10003S, L. Kovačiková), 2018-2021: The animals of medieval town. Archaeozoology and stable isotope analysis.
 • GAUK (208217, O. Trojánková), 2017-2019: Animals in Medieval Prague: Archaeozoological Research and Stable Isotope Analysis.
 • GAČR (17-01878S, L. Poláček, P. Velemínský, J. Brůžek), 2017-2019: Lifestyle and identity of the Great Moravian nobility: archaeological and bioarchaeological analysis of the evidence of Mikulčice’s uppermost elites.
 • GAJU (116/2013/P, J. Beneš), 2013-2015: Bioarchaeology of South Bohemia.

Selected publications (last 5 years)

 • Prostředník, J., Kuželka, V., Kovačiková, L., Novák, J. 2019. Archeologický výzkum hrobů z kostela sv. Alžběty v Jilemnici ve světle environmentálních analýz. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 188, 59-80.
 • Mikeš, V. & Kovačiková, L. 2019. Historický výskyt krysy obecné (Rattus rattus) v jižních Čechách. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 59, 70-78.
 • Kovačiková, L., Trojánková, O., Meduna, P., Starec, P., Burian, M., Čiháková, J., Frolík, J. 2019. Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze. Archeologické rozhledy LXXI, 529-552.
 • Šálková, T., Chvojka, O., Hlásek, D., Jiřík, J. John, J., Novák, J., Kovačiková, L., Beneš, J. 2019.  Crops along the trade routes? Archaeobotany of the Bronze Age in the region of South Bohemia (Czech Republic) in context with longer distance trade and Exchange networks. Archaeological and Anthropological Sciences 11, 5569–5590.
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Ptáková, M., Kovačiková, L., Šída, P. 2019. The Neolithic Site of Hrdlovka. Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích & Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i, České Budějovice – Most. p.441.
 • Kovačiková, L. & Trojánková, O. 2018. Zvířecí nálezy ze sídlištních objektů s přítomností antropologického materiálu, pp. 557-563 (chapter – in: Limburský, P. (ed.): Pohřební areály únětické kultury ve Vliněvsi. Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i.
 • Berthon, R., Kovačiková, L., Tresset, A., Balasse, M. 2018. Integration of Linearbandkeramik cattle husbandry in the forested landscape of the mid-Holocene climate optimum: Seasonal-scale investigations in Bohemia. Journal of Anthropological Archaeology 51, 16-27.
 • Stolz, D., Malyková, D., Kovačiková, L., Přichystal, A., Řídký, J. 2018. Sídliště kultury s vypíchanou keramikou na sídlištním obchvatu v Kolíně-Štítarech. Analýza kamenné industrie a zvířecích kostí, radiokarbonové datování a celkové zhodnocení. Archeologie ve středních Čechách 22, 31-69.
 • Volná, P., Unger, J., Kovačiková, L., Novák, J. 2018. Sídlištní objekty bylanské kultury (Ha C2-Ha D1) z Tuřan, okr. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 22, 161-236.
 • Novák, R., Šída, P., Kovačiková, L. 2018. Nález sídlištního objektu kultury nálevkovitých pohárů a eneolitické sekery v Bačalkách, okr. Jičín. Archeologie ve středních Čechách 22, 95-107.
 • Kovačiková, L. 2018. Nálezy zvířecích kostí z Jilemnice. Z Českého ráje a Podkrkonoší 31, 226-235.
 • Gillis, R.E., Kovačiková, L., Bréhard, S., Guthmann, E., Vostrovská, I., Nohálová, I., Arbogast, R.-M., Domboróczki, L., Pechtl, J., Anders, A., Marciniak, A., Tresset, A., Vigne, J.-D. 2017. The evolution of dual meat and milk cattle husbandry in Linearbandkeramik societies. Proceedings Royal Society B, 284, 1471-2954.
 • Tacail, T., Kovačiková, L., Brůžek, J., Balter, V. 2017. Spatial distribution of trace element Ca-normalized ratios in primary and permanent human tooth enamel. Science of The Total Environment 603-604, 308-318.
 • Kovačiková, L. 2017. Archeozoologická analýza neolitického souboru kosti z Dětenic. Archeologie ve středních Čechách 21, 555-557.
 • Šálková, T., Hiltscher, T., Novák, J., Houfková, P., Kovačiková, L. 2017. Bioarcheologická analýza polykulturní locality Písek – AISIN (okr. Písek) z roku 2014. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30, 199-228.
 • Bezděk, A., Houfková, P., Kovačiková, L., Šálková, T. 2016: Bio-archeologická analýza mincovního depotu, pp. 18-25 (chapter in – Chvojka, J., John, J., Thomová, Z. (eds.): Bošilecký poklad. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích & Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
 • Končelová, M. & Kovačiková, L. 2016: Objekt nejstarších zemědělců z Nových Dvorů 3 podruhé. Výpověď zvířecích kostí prostorové distribuce artefaktů. A second take on the object used by the oldest farmers in Nove Dvory. Testimony of animal bones and spatial distribution of artefacts. Praehistorica 33/1-2, 235-243.
 • Křepinská, V. & Kovačiková, L. 2016. Sídliště z pozdní doby halštatské a časné doby laténské v Malých Číčovicích (okr. Praha-západ). Archeologie ve středních Čechách 20, 793-810.
 • Vondrovský, V., Beneš, J., Divišová, M., Kovačiková, L., Šída, P. 2016. From LBK to SBK: Pottery, Bones, Lithics and Houses at the Neolithic site of Hrdlovka, Czech Republic. Open Archaeology 2, 303–327.
 • Kovačiková, L. 2015: Zvířecí kosti z raně středověkého sídliště v Budčevsi Archeologie ve středních Čechách 19, 751-753.
 • Šálková, T.,   Houfková, P., Jiřík, J., Kovačiková, L., Novák, J., Pták, M., Bešta, T.,   Čejková, A. Myšková, E. 2015: Economy and environment of a medieval town reflected in wells backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 6(1), 63-82. 
 • Vondrovský, V.,   Beneš, J.,   Rauerová, M., Kovačiková, L., Šída, P., Divišová, M.  2015:  The Neolithic sites Hrdlovka and Hrobčice in the context of Stroked Pottery Culture in Northwest Bohemia, Czech Republic, Anthropologie LIII (3), 457-471.
 • Šálková, T., Bezděk, A., Březinová, H., Farkašová, K., Houfková, P., Chvojka, O., John, J., Koník, P., Kovačiková, L., Michálek, J., Novák, J., Pavelka, J., Šuláková, H., Bešta, T., Myšková, E., Weiter, L., Zronek, P. 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Památky archeologické 106, 95-135.
 • Beneš, J., Vondrovský, V., Šída, P., Divišová, M., Kovačiková, L., Kovárník, J., Vavrečka, P. 2015. The rare deposition of the Neolithic (SBK) grinding tools and longhouse 8 from Hrdlovka (Czech Republic): analysis and 3D virtual reconstruction. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology, 6(2), 161-179.
 • Kovačiková, L. 2015. Kosti, pp. 199-201 (chapter in – Hlásek, D. et al. (eds.): Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 10. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice & Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.
 • Kovačiková, L., Pavelka, J., Šálková, T. 2015. Subsistence obyvatel hradiště, pp. 227 (chapter in – Hlásek, D. et al. (eds.): Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 10. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice & Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Participation in conferences (last 3 years)

 • Trojánková, O., Kovačiková, L., Čiháková, J.: Breeding of domestic animals and its management at the site of Lesser Town (Prague). Archaeozoological and stable isotope analyses. 8th PZAF – Postgraduate Zooarchaeology Forum, 21.-23.6.2019, Yerevan, Armenia.
 • Trojánková, O., Kovačiková, L., Frolík, J., Čiháková, J., Starec, P.: The Archaeozoology of medieval Prague. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2018, Barcelona, Spain (poster)
 • Kovačiková, L., Meduna, P., Trojánková, O., Miklová, V., Starec, P.: Animal remains found in municipal rubbish pits in the High Middle Ages in Bohemia. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5.-8.9.2018, Barcelona, Španělsko (poster)
 • Trojánková, O., Kovačiková, L., Čiháková, J.: The Archaeozoology of Malá Strana (Prague) during the Early Middle Ages. PZAF – Postgraduate Zooarchaeology Forum, 27.-29.6.2018, Palermo, Italy (poster)
 • Plecerová, A., Kovačiková, L.: Archaeozoology of early medieval strongholds in Bohemia (the Czech Republic). 13th ICAZ International Conference, 2.-7.9.2018, Ankara, Turkey (poster)
 • Novotná, A., Kovačiková, L., Trojánková, O., Parkman, M.: Faunal remains from the Late medieval Hus Castle (Czech Republic). PZAF – Postgraduate Zooarchaeology Forum, 27.-29.6.2018, Palermo, Italy (poster)

Pedagocical activity

 • KBO/144 Imaging in bioarchaeology
 • UAR/0AZPA Archaeozoology for archaeologists
 • UAR/7UEA2 Introduction to environmental archaeology II
 • KZO/163 Archaezoology

 

Doctoral theses in prep.

 • Olga Trojánková (FF UK) – Archaezoology of medieval Prague
 • Erika Průchová – Archeothanatology in the Czech archeology
 • Monika Opelková

 

Master’s theses in prep.

Defended theses: Bachelor’s theses (9), Master’s theses (6)

 

Where to find us?

Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology

 • Faculty of Sciences,
 • University of South Bohemia
 •  
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

 

Contact

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE  |   Administration