PAPAVERCentrum studia člověka a rostlin Evropy a severní Afriky doby poledové

CÍLE, AKTIVITY A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU

Cílem projektu centra PAPAVER je rozvinout vazby interdisciplinárního týmu paleoekologů, archeologů a vegetačních ekologů v záměru vytvořit efektivní prostor pro studium klimatických, kulturních a krajinných změn vegetace a užitkových rostlin v gradientu od severní Afriky přes střední Evropu až po nejchladnější oblasti severu. Smyslem projektu je formou stáží, odborných přednášek, workshopů, konferencí, ale i každodenních nástrojů komunikace propojit a koordinovat klíčové odborníky s mezinárodním renomé a poskytnout tak jihočeskému týmu dynamiku a impulzy pro rozvoj špičkového výzkumu. Projekt vytvoří vhodné prostředí pro začínající vědecké pracovníky a doktorandy tím, že je zahrne do jasně definovaných badatelských struktur probíhajících výzkumů s atraktivní tématikou. Aktivita týmu vychází ze tří panelů oborů environmentální archeologie, paleoekologie a vegetační ekologie. Cílem vlastní činnosti je navzájem koordinovat a ve výstupech vytvořit synergický celek. Dále stabilizovat a rozšířit operační prostor výzkumné skupiny, která propojí archeologický směr výzkumu vývoje krajiny s nejmodernějšími trendy v botanice. Výzkumné centrum nese jméno rodu máků (Papaver), jehož zástupci se vyskytují od nejchladnějšího Svalbardu po nejteplejší oblasti severní Afriky, tedy v oblasti stojící v centru badatelského zájmu tohoto projektu.

Výstupy projektu

 • posílení a rozvoj stávajícího týmu LAPE
 • posílení mezifakultní spolupráce mezi PřF a FF JU,
 • odborné publikace, popularizační činnost
 • zapojení našeho týmu do českých i mezinárodních struktur, např. International Association for Vegetation Science (IAVS), European Association for Archaeologists (EAA)
 • zahraniční stáže našich studentů a vědců
 • uspořádání jedenáctého ročníku Konference environmentální archeologie (KEA) s účastí vedoucích zahraničních vědců
 • prezentace našich výsledků na mezinárodních konferencích.

 

Projekt řídí věcný manažer centra, Jaromír Beneš a vědecký garant, Karel Prach tak, že budou existovat tři menší pracovní skupiny, jejichž garanti zajistí organizaci a průběh všech odborných aktivit:

 1. Paleoekologická skupina pod vedením J. Nováka integruje a organizuje aktivity, spojené s multi-proxy přístupy se zaměřením na rekonstrukci holocenních změn vegetace, klimatu, vlivu člověka na změny prostředí v rámci celé Evropy.
 2. Environmentálně archeologický panel je veden J. Benešem. EA panel bude zaměřen na výzkum severoafrických a mediteránních užitkových rostlin a surovin rostlinného původu a jejich přenosu do střední a severní Evropy od konce glaciálu do raného novověku.
 3. Vegetačně-ekologický panel je zaměřen především na hledání současných vztahů diverzity flóry a vegetace v širších geografických souvislostech. Spadá pod vedení K. Pracha. Zvláštní pozornost bude věnována invazním rostlinám jako soudobému důsledku ekologických a společenských změn.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Katedra botaniky
 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 •  
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 PAPAVER  |   Administrace