Notice: Constant SITEURL already defined in /home/web/other/lape/htdocs/theme/crims-o-hob/papaver-template.php on line 12 Notice: Constant THEMEURL already defined in /home/web/other/lape/htdocs/theme/crims-o-hob/papaver-template.php on line 13 Bioarcheologie jižních Čech - PAPAVER
 

Bioarcheologie jižních Čech GA JU 116/2013/P (2013-2015)

Řešitelé projektu se snaží o navázání, případně prohloubení spolupráce s archeologickými pracovišti jihočeských muzeí s cílem revize a analýzy zde uloženého bioarcheologického materiálu a publikování získaných poznatků. Projekt, který staví především na mezioborové spolupráci (antrakologie, makrozbytková analýza, dendrochronologie, paleoparazitologie, palynologie, archeozoologie atd.), se snaží poukázat na to, že jižní Čechy představují vhodné prostředí pro uplatňování a rozvoj environmentálně-archeologických metod. Na jihočeských archeologických výzkumech je vyvíjena metodika vzorkování různých typů kontextů pro bioarcheologické analýzy, která je aplikovatelná nejen v regionálním měřítku. Při realizaci projektu, kterého se účastní převážně studenti magisterských a doktorských oborů z Jihočeské univerzity, je kladem důraz např. na sledování interakcí člověka a krajiny v minulosti (od pravěku po novověk), podchycení regionálních specifik v rostlinné a živočišné produkci, odhalování změn v krajině (např. důsledky odlesňování, šíření zemědělství), přiblížení zdravotního stavu lidí a zvířat, odhalení preferencí ve využívání dřeva atd.

Spolupracující instituce:

 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
 • Prácheňské muzeum v Písku
 • Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích
 • Prachatické muzeum
 • Milevské muzeum
 • Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
 • Západočeské muzeum v Plzni

Řešitelský tým:

 • Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. (hlavní řešitel)
 • Mgr. Tereza Šálková
 • Mgr. Kateřina Kodýdková
 • Mgr. Veronika Roubová
 • Mgr. Jitka Kosňovská
 • Bc. Michaela Divišová
 • Bc. Eva Myšková
 • Bc. Eva Stehlíková
 • Bc. Adéla Novotná

Spolupracovníci:

 • Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Komárková
 • RNDr. Jan Novák, Ph.D.

Prezentace projektu na setkáních a konferencích (výběr)

 • Houfková, P., Pták, M., Jiřík, J., Baudyšová, J., Bešta, T., Komárková, V., Kodýdková, K., Vaněček, Z., Stehlíková, E., Majer, A., Beneš, J., Divišová, M. and Šálková, T. 2013. Archeobotanical evidence of human impact within the area of Pisecke mountains, Czech Republic. 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 17-21.6.2013, Soluň, Řecko.
 • Kodýdková, K., Beneš, J., Frolík, J., Musil, J., Kozáková, R., Bartošová, L., Baloghová, R. and Kovačiková, L. 2013. Multi-proxy analysis of cesspit 938 from Chrudim, Czech Republic: dynamics of archaeobotanical and environmental record reflected in deep cesspit infill stratigraphy (14th – 18th century). 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 17-21.6.2013, Soluň, Řecko.
 • Preusz, M., Beneš, J., Kočár, P., Kovačiková, L. 2013. What they ate, what they drank and of what? Look on daily life of the early modern burgess household in Český Krumlov town (Czech Republic). 19th EAA European Association of Archaeologists, 4.-8.9.2013, Plzeň, Česká republika.
 • Hlásek, D., Chvojka, O., Šálková, T., Kovačiková, L., Menšík, P. and Netolický, P. 2013. Evidence for Increase in Social Complexity in the Early Bronze Age in South Bohemia – Case study: The Vrcovice Hillfort 19th EAA European Association of Archaeologists, 4.-8.9.2013, Plzeň, Česká republika. Chvojka, O., Šálková, T., Zavřel, P. 2013. Archäobotanische Untersuchungen in vorgeschichtlichen Siedlungen Südböhmens. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 19-22.6.2013, Kostenz, Německo.
 • Pták, M., Stehlíková, E., Koppová, E., Fröhlich, J., Šálková, T., Jiřík, J. 2013. Attemp to dendrochronological dating of the medieval gold-ore processing mill founded in Stará Pazderna location, Písek. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 19-22.6.2013, Kostenz, Německo. Uhrová, K., Houfková, K., Beneš, J. 2013. Late glacial vegetation development of the South Bohemian Basin (Czech Republic). 9th International Pollen Monitoring Programm (PMP) Meeting, 26.-30.8.2013, Praha, Česká republika.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Katedra botaniky
 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 •  
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 PAPAVER  |   Administrace