PAPAVER Lencova.kamila@seznam.cz
+420 731 463 988

Pracuje na katedře Botaniky PřF JU, je součástí pracovní skupiny Ekologie obnovy (www.ekologieobnovy.cz), kterou vede Karel Prach. Zabývá se tématem sukcese na člověkem silně ovlivněných, narušených stanovišť. Zvláštní pozornost věnuje výskytu archeofytů a jejich míře uplatnění v různých stádiích sukcese.