EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Archaeobotany of the Neolithic tell Vrbjanska Čuka, North Macedonia

 Members of school in Bay of Bones, Ohrid"

Since 2016, LAPE has been active in archaeobotanical research within excavation of the Neolithic tell Vrbjanska Čuka in Pelagonia (North Macedonia), in cooperation with Center for Prehistoric Research Skopje, Institute for Protection of Monuments and Museum Prilep and Institute for Old Slavic Culture Prilep. The locality is rich in archaeological layers from the Neolithic period, but also from Antiquity and the Early Middle Ages.

Main target of the sampling for macro- and microremains (seeds, charcoal, phytoliths and starch grains) were floors and stone artefacts of the Neolithic building 2. For three seasons, participants of Archaeobotanical summerschool (held by Faculty of Science, USB) together with Macedonian colleagues were excavating, separating soil samples and sorting the obtained material for analysis, which aims to bring an important data about subsistence strategies of the first farmers in this area.

Analysis of macroremains revealed a wide spectrum of both cultivated and wild plants, phytolith analysis confirmed processing of cereals and other manipulation with plants. Malacofauna gained by the flotation testifies the past environment. However, due to a significant contamination of the Neolithic layers by the younger strata, the preliminary results inform us about activities on the tell in a longer period of the tell existence. The analysis is still proceeding on samples from newly excavated structures and clearer Neolithic contexts. It’s complementation is planned for 2021.

 

Vrbjanska Čuka and Jaromír Kovárník   

Web page of the site:

www.vrbjanska.cip-cpr.org

Archaeobotanical publication:

www.iansa.eu

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace