EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

The animals of medieval town. Archaeozoology and stable isotope analysis.

GAČR 18-10003S, 2018-2020

Project focus on connection between animal husbandry practices, including the economic importance of animals and dietary habits of people who lived in bohemian towns in the High Middle Ages (13th-15th century). Project combines archaeozoological analysis with stable isotope analysis, archaeology and history.

Diet of human in the medieval town (13th-15th century), human relationship with animals and some economic characteristics of animal husbandry may be reconstructed through the results of archaeozoological analysis of faunal remains and analysis of stable isotopes (carbon, nitrogen and oxygen). The waste layers excavated by archaeologists in urban areas belong to the important reservoirs of animal remains. Their systematic study and enlargement of data from other archaeozoological assemblages, provide more comprehensive information at different levels (e.g. species diversity, animal distribution). The utility objectives of livestock breeding may be deduced from the slaughtering distributions which, together with data on seasonality and feeding practices allow to clarify animal husbandry strategies and timing of agricultural activities during the year.

Project team members:

  • Lenka Kovačiková
  • Olga Trojánková
  • Petr Meduna
  • Petr Starec
  • Monika Opelková

 

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace