PAPAVER Egyptologie lenka.sukova@ff.cuni.cz
+420 221 619 611

Pracuje v Českém egyptologickém ústavu FF UK v Praze. Zabývá se osídlením a kulturním a společenským vývojem v severovýchodní Africe ve starším a středním holocénu a skalním uměním Egypta a Núbie. Má zkušenosti s terénním výzkumem v Egyptě a Libyi. Od r. 2009 vede interdisciplinární výzkum pohoří Sabaloka a 6. nilského kataraktu a účastní se výzkumu na druhé archeologické koncesi Českého egyptologického ústavu v Súdánu – na lokalitě Usli.